Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Επίβλεψη Διπλωματικών ΕργασιώνΕ.Μ.Π. - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Ακολουθεί κατάλογος των διπλωματικών εργασιών που επιβλέπει ο Χάρης Γαντές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και όσων έχουν ολοκληρωθεί. Για κάθε ολοκληρωμένη εργασία είναι διαθέσιμο αρχείο pdf με το εξώφυλλο και την περίληψη, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για τις μεταγενέστερες του 2011 εργασίες το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Για τις παλαιότερες εργασίες το πλήρες κείμενο μπορεί να ζητηθεί με e-mail.Σε εξέλιξη

 • Ανδρέας Γιαννούτσος, "Εναλλακτικοί Τρόποι Θεμελίωσης Θαλάσσιων Εξεδρών".Ολοκληρωμένες

191 ολοκληρωμένες διπλωματικές εργασίες:

2023

 • Απόστολος Τσελίκας (Οκτ. 2023), "Αριθμητική Προσομοίωση της Βιομηχανικής Διαδικασίας Καμπύλωσης Ελασμάτων για την Κατασκευή Πυλώνων Ανεμογεννητριών".

  περίληψη σε pdf

 • Γεωργία Μιχαήλ (Οκτ. 2023), "Σχεδιασμός Μεταλλικού Φορέα Κτιρίου Κατοικίας και Αλληλεπίδραση Στατικών και Οικοδομικών Λεπτομερειών".

  περίληψη σε pdf

 • Έρικα Αθανασία Λιάρου (Οκτ. 2023), "Μετα-Υλικά και Έξυπνα Κτίρια".

  περίληψη σε pdf

 • Μάριος Σιράπογλου (Οκτ. 2023), "Αριθμητικός Υπολογισμός Ανεμοπιέσεων και Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Πλαισίων Στήριξης Φωτοβολταϊκών Πανέλων".

  περίληψη σε pdf

 • Κυριάκος Παρθενίδης (Οκτ. 2023), "Τεχνική και Οικονομική Διερεύνηση Μεθόδων Πυροπροστασίας Μεταλλικών Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Θεοδώρα Γροσομανίδη (Οκτ. 2023), "Χωροδικτύωμα Ελεύθερης Γεωμετρίας για Χώρους Ψυχαγωγίας- Δομοστατική Μελέτη των 3Δ Εκτυπωμένων Μεταλλικών Κόμβων", (Διπλό Δίπλωμα ΕΜΠ-ENPC).

  περίληψη σε pdf

 • Απόστολος Λαδάς (Ιούλ. 2023), "Σχεδιασμός Κτιρίων για Προστασία από Εκρήξεις με Εφαρμογή σε Κτίριο Πρεσβείας".

  περίληψη σε pdf

 • Κώστας Ντάκος (Ιούλ. 2023), "Σχεδιασμός Λιμενικών Γερανών Εμπορευματοκιβωτίων".

  περίληψη σε pdf

 • Μιχάλης Τσαγκαράκης (Ιούλ. 2023), "Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Βάσει Αναλύσεων Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Λάμπρος Μπερτσιάς (Μάρ. 2023), "Σχεδιασμός Μεταλλικών Φορέων Μέσω Μη Γραμμικών Αναλύσεων".

  περίληψη σε pdf, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 • Αλέξανδρος Κουτσόπουλος (Μάρ. 2023), "Σχεδιασμός Μεταλλικού Φορέα Κτιρίου Γραφείων".

  περίληψη σε pdf, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Ειρήνη Πουαγκαρέ (Ιούλ. 2010), "Συγκριτική Παρουσίαση Στατικών Συστημάτων Σταδίων".

  περίληψη σε pdf, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 • Μιχάλης Χατζηιωάννου (Ιούλ. 2010), "Επιρροή Παραμενουσών Τάσεων λόγω της εν Ψυχρώ Καμπύλωσης στην Αντοχή Χαλύβδινων Μελών".

  περίληψη σε pdf

 • Μάριος Μαύρος (Ιούλ. 2010), "Διερεύνηση Μήκους Λυγισμού Μελών Διαγωνίων Συνδέσμων".

  περίληψη σε pdf

 • Δώρα Μίντζια (Ιούλ. 2010), "Aλληλεπίδραση Πλευρικού Λυγισμού, Τοπικού Λυγισμού και Διαρροής σε Χαλύβδινες Δοκούς με και χωρίς Διάκενα Κορμού".

  περίληψη σε pdf, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 • Αναστάσης Τσιάβος (Ιούλ. 2010), "Eπιρροή Πλευρικών Εξασφαλίσεων στον Πλευρικό Λυγισμό Δοκών".

  περίληψη σε pdf

 • Μιχάλης Ταρασίου (Ιούλ. 2010), "Κανονιστική και Αριθμητική Διερεύνηση Σύνθετων Υποστυλωμάτων με Λεπίδες Σύνδεσης και Επιρροή Κατασκευαστικών Λεπτομερειών".

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Ζησιμάτος (Μαρ. 2010), "Ειδικά Θέματα Συμπερφοράς και Σχεδιασμού Χαλύβδινων Κυλινδρικών Κελυφών για Πυλώνες Ανεμογεννητριών".

  περίληψη σε pdf

 • Άννα Οικονόμου (Μαρ. 2010), "Συμπεριφορά Φορέων με Επιμήκη Γεωμετρία - "Παρασιτικά" Φαινόμενα - Καταλληλότητα Μεθόδων και Παραδοχών Υπολογισμού".

  περίληψη σε pdf

 • Νόννα Κοντελασβίλι (Μαρ. 2010), "Σύγκριση του ΕΑΚ 2000 και του Ευρωκώδικα 8 για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Πλαισίων από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

 • Alfredo Fernandez Alvarez (Erasmus student from the University of Oviedo, Spain, Φεβρουάριος 2010), "Comparison between Vertical Systems for Highrise Buildings".

2009

 • Κώστας Αδαμάκος (Οκτ. 2009), "Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού Τόξων από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 • Δήμητρα Μάστορα (Οκτ. 2009), "Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Κεντρικών Διαγωνίων Συνδέσμων Δυσκαμψίας σε Κτήρια από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

 • Στέλλα Βλαχογιάννη (Ιούλ. 2009), "Ισοδύναμη Απόσβεση για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Μικτών Κτιρίων Σκυροδέματος - Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

 • Βασίλης Μελισσιανός (Ιούλ. 2009), "Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Έκκεντρων Συνδέσμων Δυσκαμψίας Σχήματος Λάμδα σε Κτήρια από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

 • Πλουμή Κόκκαλη (Ιούλ. 2009), "Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Αντοχής Πλευρικά μη Εξασφαλισμένων Δοκών από Χάλυβα υπό Εγκάρσια Φορτία".

  περίληψη σε pdf

2008

 • Αντιγόνη Κοψιδά (Οκτ. 2008), "Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Ελαστοπλαστικής Συμπεριφοράς Χαλύβδινων Διατομών υπό Σύνθετες Καταπονήσεις".

  περίληψη σε pdf

 • Αχιλλέας Κυρώζης και Γιάννης Λεμπέσης (Οκτ. 2008), "Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Σύνθετων Υποστυλωμάτων".

  περίληψη σε pdf

 • Έλενα Θεμιστοκλέους και Ηλίας Τσολάκος (Οκτ. 2008), "Διερεύνηση Αλληλεπίδρασης Λυγισμού και Διαρροής σε Θλιβόμενες Ράβδους από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

2007

 • Κωνσταντίνα Κουλάτσου (Οκτ. 2007), "Αναλυτική, Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Πλευρικού Λυγισμού Μεταλλικών Δοκών".

  περίληψη σε pdf

 • Λευτέρης Γεωργαλάς και Μαρία Οικονόμου (Οκτ. 2007), "Μόρφωση, Ανάλυση και Διαστασιολόγηση Εφελκυόμενων Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Ελευθερία Γκαγκά και Κωστής Καλοχαιρέτης (Οκτ. 2007), "Σύγκριση Εναλλακτικών Στατικών Συστημάτων Καλωδιωτής Πεζογέφυρας".

  περίληψη σε pdf

 • Χριστίνα Βλαχιώτη και Απόστολος Τσουβάλας (Οκτ. 2007), "Διερεύνηση Αλληλεπίδρασης Καθολικού και Τοπικού Ανελαστικού Λυγισμού με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Διονύσης Σταθάς (Ιουλ. 2007), "Σύγκριση Καλωδιωτών και Συμβατικών Λύσεων για Στέγαση Μεγάλων Ανοιγμάτων".

  περίληψη σε pdf

 • Στέφανος Καραλούλης (Ιουλ. 2007), "Διερεύνηση Ευστάθειας Δικτυωτών Κελυφών με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Δημήτρης Σταντίδης (Μαρτ. 2007), "Μέθοδοι Ενίσχυσης Κατασκευών από Φέρουσα Τοιχοποιία".

  περίληψη σε pdf

 • Γιάννης Αγγελόπουλος και Γιώργος Μιχελής (Μαρτ. 2007), "Συμπεριφορά Μελών Μεταλλικών Κατασκευών και Σχεδιασμός τους κατά τον Ευρωκώδικα 3".

  περίληψη σε pdf

2006

 • Ελένη Βαλαβάνη (Οκτ. 2006), "Δυναμική Συμπεριφορά Ανεμογεννητριών και Αλληλεπίδρασή τους με το Έδαφος".

  περίληψη σε pdf

 • Βασίλης Αλεξάκης και Βάσω Καρατσιώρη (Οκτ. 2006), "Εναλλακτικοί Τρόποι Παθητικής Πυροπροστασίας Μεταλλικού Υποστέγου".

  περίληψη σε pdf

 • Αλίκη Κύρκου (Οκτ. 2006), "Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Μελών και Συνδέσεων Μεταλλικών Δομικών Έργων".
 • Μαρίνα Λεμονάρη (Οκτ. 2006), "Αλληλεπίδραση Αστοχίας από Λυγισμό και Διαρροή σε Μεταλλικά Πλαίσια".

  περίληψη σε pdf

 • Παναγιώτης Στουραίτης (Οκτ. 2006), "Μη Φέροντα Στοιχεία Μεταλλικών Δομικών Κατασκευών".
 • Χάρης Καλογήρου και Χρήστος Πατσούρας (Οκτ. 2006), "Διερεύνηση Αξιοπιστίας Ευρωκώδικα 3 για τον Έλεγχο Αστοχίας Μεταλλικών Πλαισίων".

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Ναυπακτίτης (Ιούλ. 2006), "Σύνταξη Λογισμικού για Σχεδιασμό Συνδέσεων Μεταλλικών Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Μάρκος Δουρίδας (Ιούλ. 2006), "Μόρφωση, Σχεδιασμός και Ανάλυση Σύμμικτων Πλακών".

  περίληψη σε pdf

 • Θωμάς Παπακωνσταντίνου (Ιούλ. 2006), "Ανάλυση και Σχεδιασμός Καλωδιωτών Ιστών".

  περίληψη σε pdf

 • Νίκος Μπαρδάκος και Βασίλης Μπουρμάς (Μάρτ. 2006), "Μεθοδολογία και Πρότυπα Παραδείγματα Ελέγχου Μελών Σιδηρών Κατασκευών κατά τον ΕΚ3".

  περίληψη σε pdf

2005

 • Θεμιστοκλής Τσίγκος (Οκτ. 2005), "Ανέγερση, Ποιοτικός Έλεγχος και Επιφανειακή Προστασία Μονώροφων Μεταλλικών Υποστέγων".

  περίληψη σε pdf

 • Ελένη Τσαντήλα (Οκτ. 2005), "Μόρφωση Μονώροφου Κτιρίου με Φέροντα Οργανισμό από Χάλυβα"ι Επιφανειακή Προστασία Μονώροφων Μεταλλικών Υποστέγων".

  περίληψη σε pdf

 • Ξενοφών Φλώρος (Οκτ. 2005), "Διερεύνηση Αντισεισμικής Συμπεριφοράς Εναλλακτικών Στατικών Συστημάτων σε Μεταλλικά Κτίρια".

  περίληψη σε pdf

 • Τάσος Χαρίσης (Οκτ. 2005), "Εφαρμογή Ημι-ενεργητικού ελέγχου για την Αντισεισμική Προστασία Πολυώροφων Μεταλλικών Κτιρίων".

  περίληψη σε pdf

 • Άκης Μπακής (Οκτ. 2005), "Φέρουσα Ικανότητα Κυλινδρικών Κελυφών με Εφαρμογή σε Πυλώνες Ανεμογεννητριών".

  περίληψη σε pdf

 • Αλέξης Τσακωνιάτης (Ιούλ. 2005), "Ανάπτυξη Λογισμικού Ελέγχου Επάρκειας Μελών Μεταλλικών Κατασκευών κατά τον ΕΚ3".

  περίληψη σε pdf

 • Βασίλης Σαραντόπουλος (Ιούλ. 2005), "Παρουσίαση και Αξιολόγηση Μεταλλικών Κατασκευών Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων".

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Πανούσης (Ιούλ. 2005), "Διερεύνηση Μεθόδων Σχεδιασμού Οχυρωματικών Έργων".

  περίληψη σε pdf

 • Παναγιώτης Μανίκας (Ιούλ. 2005), "Συμπεριφορά και Ανάλυση Φορέων με Προβλήματα Ελαστικής Αστάθειας".

  περίληψη σε pdf

 • Κώστας Φραγκόπουλος (Ιούλ. 2005), "Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση Προβλημάτων Διατμητικού Λυγισμού"ικής Αστάθειας".

  περίληψη σε pdf

 • Απόστολος Καψάλης (Μάρ. 2005), "Πειραματική και Αριθμητική Διερεύνηση Μεταλλικών Συνδέσεων Δοκού-Υποστυλώματος".

  περίληψη σε pdf

2004

 • Χριστόφορος Δημόπουλος (Οκτ. 2004), "Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση Λυγισμού Αψίδων".

  περίληψη σε pdf

2003

 • Αντώνης Νικολαράκης (Οκτ. 2003), "Μελέτη της Στατικής Συμπεριφοράς και του Λυγισμού Τοξωτών Φορέων".

  περίληψη σε pdf

 • Ηρώ Μάρκου (Οκτ. 2003), "Γέφυρα Akashi-Kaikyo: Διερεύνηση της Θεμελίωσης και της Ανωδομής", (συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα).

  περίληψη σε pdf

 • Παναγιώτης Γουργιώτης (Οκτ. 2003), "Μελέτη Στατικής Συμπεριφοράς Κωνικών Κελυφών".
 • Ελένη Λιόλιου και Αλεξάνδρα Σκόκου (Οκτ. 2003), "Γεωτεχνική και Δομοστατική Ανάλυση της Τεχνητής Νήσου Kawasaki", (συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα).

  περίληψη σε pdf

 • Γεωργία Μπαχουνζούζη (Οκτ. 2003), "Διερεύνηση Μήκους Λυγισμού Υποστυλωμάτων σε Μεταλλικά Πλαίσια".
 • Αργυρούλα Θεοδωρακάτου (Οκτ. 2003), "Έλεγχος Κοπώσεως Πύργων Ανεμογεννητριών Σχήματος Κολουροκωνικού Κελύφους".
 • Χάρης Μπούρας (Οκτ. 2003), "Αριθμητική Προσομοίωση και Παραμετρική Διερεύνηση Ημιάκαμπτων Κόμβων Δοκού-Υποστυλώματος".

  περίληψη σε pdf

 • Γιάννης Περικλέους (Ιούλ. 2003), "Γεωτεχνικές και Δομοστατικές Παράμετροι Σχεδιασμού του Kansai International Airport" (συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα).
 • Μάριος Παναγιώτου (Ιούλ. 2003), "Μελέτη Ανωδομής και Αλληλεπίδραση Εδάφους-Κατασκευής σε Πύργους Ανεμογεννητριών" (συνεπίβλεψη με τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα).

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Χρυσοβιτσιώτης (Ιούλ. 2003), "Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών - Επιπτώσεις στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό".

  περίληψη σε pdf

 • Δημήτρης Λιγνός (Ιούλ. 2003), "Σύγκριση μη Γραμμικών Μεθόδων Ανάλυσης για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Σπύρος Κώτσης (Απρ. 2003), "Μηχανισμοί Αστοχίας Αψίδων και Τόξων από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

2002

2001

 • Θόδωρος Παπανικολάου (Οκτ. 2001), "Πρότυπη Μελέτη Μεταλλικού Βιομηχανικού Υποστέγου".

  περίληψη σε pdf

 • Γιάννης Προμπονάς (Οκτ. 2001), "Αλληλεπίδραση Μορφών Λυγισμού".

  περίληψη σε pdf

 • Χρήστος Θωμαίδης και Αλέξης Καρατζήμας (Ιούλ. 2001), "Μόρφωση και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός Δικτυωτών και Καλωδιωτών Κατασκευών".
 • Μιχάλης Μακρυγιάννης (Ιούλ. 2001), "Μεταλλικά Υποστυλώματα υπό Θλίψη και Κάμψη".

  περίληψη σε pdf

 • Φαίη Κονιτοπούλου (Μάρ. 2001), "Γεωμετρικός Σχεδιασμός Πτυσσόμενων Κατασκευών Τυχαίας Καμπυλότητας και Μελέτη αυτών με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Μαρία Βίλλη-Μπίλλη (Μάρ. 2001), "Λυγισμός Πλακών και η Εφαρμογή του στην Κατάταξη των Διατομών".

  περίληψη σε pdf

2000

 • Γεωργία Φεβράνογλου (Οκτ. 2000), "Σύγκριση Αναλυτικών και Αριθμητικών Μεθόδων για τη Μελέτη Απλών Καλωδίων".

  περίληψη σε pdf

 • Μαρία Ηλιάδου (Οκτ. 2000), "Μορφολογία και Στατική Λειτουργία Μεμβρανών".

  περίληψη σε pdf

 • Άννα Χατζηφώτη (Οκτ. 2000), "Σύγκριση Μεθόδων Ελαστοπλαστικής Ανάλυσης Μεταλλικών Πλαισίων".

  περίληψη σε pdf

 • Νίκος Λυμπέρης (Οκτ. 2000), "Ανάλυση Λειτουργίας, Προδιαστασιολόγηση και Βελτιστοποίηση Κόστους για Καλωδιωτές Γέφυρες".

  περίληψη σε pdf

 • Μηνάς Λεμονής (Οκτ. 2000), "Προσομοίωση Μεταλλικών Συνδέσεων με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Βασίλης Πάλλας (Οκτ. 2000), "Ανάλυση Φαινομένων Αστάθειας με τη Βοήθεια Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Κωνσταντίνα Ξηρού (Ιούλ. 2000), "Προμελέτη Υψηλών Κατασκευών με τη Χρήση Ισοδύναμου Προβόλου".

  περίληψη σε pdf

 • Γιάννης Ψαράς (Ιούλ. 2000), "Σύγκριση Μεθόδων Ανάλυσης Μεταλλικών Πλαισίων με Ακαμπτους και Ημιάκαμπτους Κόμβους".

  περίληψη σε pdf

 • Κωνσταντίνος Καλλίγερος (Ιούλ. 2000), "Επίλυση Αντίστροφου Προβλήματος για το Σχεδιασμό Επίπεδων Πολυόροφων Μεταλλικών Πλαισίων".
 • Έλια Βογιατζάκη (Μάρ. 2000), "Σύγκριση Αναλυτικών Μεθόδων και Κανονιστικών Διατάξεων κατά τη Μελέτη Λυγισμού Επίπεδων Πλαισίων".

  περίληψη σε pdf

1999

 • Παναγιώτης Καλίτσης και Μανόλης Κηλίφης (Οκτ. 1999), "Σχεδιασμός Εδράσεων Μεταλλικών Υποστυλωμάτων".

  περίληψη σε pdf

 • Νίκος Πνευματικός (Οκτ. 1999), "Ανάλυση και Σχεδιασμός Κατασκευών υπό Φορτία Εκρήξεων".
 • Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος (Μάρ. 1999), "Ανασκόπηση, Ταξινόμηση και Εφαρμογές Πτυσσομένων Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Γκιώνης (Μάρ. 1999), "Μια Νέα Μέθοδος Προμελέτης για τα Υψηλά Κτήρια".

  περίληψη σε pdf

 • Ευστάθιος Αργυρόπουλος (Μάρ. 1999), "Διαγράμματα Προδιαστασιολόγησης-Προεπιλογής Στοιχείων Μεταλλικών Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

1998

 • Ευανθία Μαμίτσα και Χρήστος Μαμίτσας (Οκτ. 1998), "Συγκριτική Παρουσίαση Στατικών Συστημάτων Γεφυρών".

  περίληψη σε pdf

 • Στέλιος Σωφρονίου (Ιούλ. 1998), "Μελέτη Τοξωτών Κατασκευών από Χάλυβα και Τοιχοποιία".
 • Ειρήνη Καρδαμπίκη (Απρ. 1998), "Διαγράμματα Προδιαστασιολόγησης Στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και Χάλυβα".
 • Μαρία Μελισσάρη (Απρ. 1998), "Σύγκριση Στατικών Συστημάτων για την Κάλυψη Μεσαίων και Μεγάλων Ανοιγμάτων".

  περίληψη σε pdf

 • Απόστολος Λιοντόπουλος και Βασιλική Σημαντήρα (Απρ. 1998), "Προμελέτη Καλωδιωτής Πεζογέφυρας στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου".
 • Σωτήρης Κυριτσάς και Δέσποινα Τσουκνάκη (Απρ. 1998), "Μελέτη Εφαρμογών Πτυσσομένων Κατασκευών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

1997

 • Κωνσταντίνος Αρβανίτης και Μαρία-Αριστέα Γαρμπή (Οκτ. 1997), "Κριτήρια Επιλογής Υλικών και Διατομών για Εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού".
 • Σουσάνα Καρανικόλα (Οκτ. 1997), "Μελέτη Πλευρικού Λυγισμού Δοκών με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων".
 • Ευάγγελος Χριστογιάννης (Οκτ. 1997), "Μόρφωση Φορέων με Αντισεισμικές Ιδιότητες".
 • Δήμητρα Γερογιάννη (Οκτ. 1997), "Μελέτη Μηχανικής Συμπεριφοράς Υπόγειων Αγωγών με Πεπερασμένα Στοιχεία και Αναλυτικές Μεθόδους".

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Τσολακίδης (Ιούλ. 1997), "Βέλτιστη Κατανομή Καμπτικής και Διατμητικής Δυσκαμψίας Υψηλών Κτιρίων για Ικανοποίηση Κριτηρίων Λειτουργικότητας".

  περίληψη σε pdf

 • Χαράλαμπος Μυγδάλης (Ιούλ. 1997), "Ενεργητικός Ελεγχος Κατασκευών υπό Σεισμική Καταπόνηση".
 • Χρήστος Χιώνης (Φεβρ. 1997), "Μελέτη Λυγισμού Υποστυλωμάτων και Πασσάλων με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων".
 • Θεοδώρα Ρίζου (Φεβρ. 1997), "Μελέτη Λυγισμού Μεταλλικών Πλακών με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων".Σχολή Ικάρων - Τμήμα Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

Επίσης έχει επιβλέψει 3 διπλωματικές εργασίες στο Τμήμα Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων της Σχολής Ικάρων

 • Δημήτρης Ιωαννίδης (Απρ. 1995), "Παραμετρική Επίλυση Πολυορόφων Κτιρίων με το ΝΕΑΚ".
 • Κώστας Αθανασίου (Απρ. 1995), "Σύγκριση Δυναμικής και Ισοδύναμης Στατικής Μεθόδου Αντισεισμικού Υπολογισμού Κτιρίων σύμφωνα με το ΝΕΑΚ".
 • Ανδρέας Γιακουμάκης και Παναγιώτης Βουσβούνης (Απρ. 1994), "Πτυσσόμενες Κατασκευές".Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού - ΣΤΕΑΜΧ

Επιπλέον έχει επιβλέψει 3 διπλωματικές εργασίες στη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού

 • Χαράλαμπος Σορώκος και Λάμπρος Θάνος (Ιαν. 2021), "Μελέτη Υποστέγου Στάθμευσης Στρατιωτικών Οχημάτων".
 • Βασίλειος Μέτσιος και Βασίλειος Οικονομάκης (Ιαν. 2020), "Μελέτη Μεταλλικού Υποστέγου Διαχείρισης Αποβλήτων".
 • Κωνσταντίνος Ζωγλοπίτης και Νικόλαος Σολωμός (Ιαν. 2019), "Αποτίμηση Δυναμικών Χαρακτηριστικών Γέφυρας Bailey με Ανωδομή από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα".

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com