Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Τεχνολογική δραστηριότητα

Μετά την επιστροφή στην Ελλάδα από τις Η.Π.Α., κατά το διάστημα 1991-1994 ο Χ. Γαντές εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός, με κύριο θέμα μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών κτιριακών έργων. Παράλληλα ήταν εξωτερικός συνεργάτης του τμήματος στατικών μελετών της "Αττικό Μετρό", με αντικείμενο τον έλεγχο στατικών μελετών προσωρινών και μόνιμων κατασκευών σταθμών και σηράγγων του Μετρό της Αθήνας.

Από το 1994, παράλληλα με τις ακαδημαϊκές του δραστηριότητες στο Ε.Μ.Π., συνεργάζεται με δημόσιους οργανισμούς, μελετητικά γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για παροχή συμβουλών και εκπόνηση μελετών διαφόρων έργων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Αποτίμηση δομικής κατάστασης και ενίσχυση παλαιών κατασκευών από χάλυβα, οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία
 • Μεταλλικές κατασκευές μεγάλου ανοίγματος σε αθλητικές, βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις
 • Μονάδες παραγωγής ενέργειας, βιολογικού καθαρισμού και άλλα ενεργειακά συγκροτήματα
 • Πυλώνες και θεμελιώσεις ανεμογεννητριών
 • Υπόγειους αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Λιμενικές και θαλάσσιες μεταλλικές κατασκευές
 • Καλωδιωτούς ιστούς
 • Προσωρινές κατασκευές αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών
 • Έργα σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
 • Τεχνικά έργα οδοποιίας συμπεριλαμβανομένων έργων της Αττικής Οδού
 • Υπόγεια έργα συμπεριλαμβανομένων σηράγγων και σταθμών για το Αττικό Μετρό

Επίσης συμμετέχει στην σύνταξη γνωματεύσεων και πραγματογνωμοσυνών για θέματα επίλυσης τεχνικών διαφορών.

Συνεισφέρει στην βελτίωση της τεχνογνωσίας των Ελλήνων μηχανικών σε θέματα μεταλλικών κατασκευών μέσω της συμμετοχής του σε ομάδες εργασίες σύνταξης κανονιστικών διατάξεων και σε σεμινάρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com