Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Νέα και ανακοινώσεις

 

20 Δεκεμβρίου 2019

Podcast: The History Of Spatial Structures - A Conversation with Global Leaders in the Field


12 Νοεμβρίου 2019

University of Surrey: An interview with Charis Gantes


1 Σεπτεμβρίου 2019

Από 1/9/2019 ως 31/12/2020 ο Χ. Γαντές θα απουσιάζει με επιστημονική άδεια.

  • Κατά την περίοδο αυτή δεν θα αναλάβει νέες διπλωματικές ή μεταπτυχιακές εργασίες.
  • Για θέματα σχετικά με τα μαθήματα "Σιδηρές Κατασκευές Ι" και "Σιδηρές Κατασκευές ΙΙ" μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Δ. Βαμβάτσικο ή τον κ. Π. Θανόπουλο.
  • Για θέματα σχετικά με το μάθημα "Μη Γραμμική Συμπεριφορά Μεταλλικών Κατασκευών" μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Τ. Αβραάμ.
  • Για θέματα σχετικά με το μεταπτυχιακό μάθημα "Θαλάσσιες Μεταλλικές Κατασκευές" μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Π. Θανόπουλο.
  • Το μεταπτυχιακό μάθημα "Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών" δεν θα διδαχθεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com