Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Ενδεικτικά έργα

 • Πειραματική διερεύνηση 18 δοκιμίων βραχέος L πλήρους κλίμακας που είχαν ληφθεί από μία πραγματική δακτυλιοειδή σύνδεση πυλώνα ανεμογεννήτριας, για τη διερεύνηση των αιτίων κατάρρευσης ενός σωληνωτού χαλύβδινου πυλώνα (2022).
 • Αποτίμηση της δομικής κατάστασης τεσσάρων υφισταμένων μεταλλικών πεζογεφυρών πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Νέας Οδού (2022).
 • Σύμβουλος για τη στατική προμελέτη μεταλλικού στεγάστρου των κερκίδων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μεταμόρφωσης (2022).
 • Αξιολόγηση της επίπτωσης κοιλωμάτων του τοιχώματος στην φέρουσα ικανότητα του αγωγού Interconnector Greece-Bulgaria Pipeline (ICGB) (2022).
 • Σύμβουλος για τη στατική αποτίμηση υφιστάμενων κτιρίων των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο (BFC), Κύπρος (2021-2022).
 • Αποτίμηση της δομικής κατάστασης της σιδηροδρομικής γέφυρας Πυθίου πάνω από τον ποταμό Έβρο μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας (2021).
 • Πειραματική διερεύνηση διάτρητων λεπτότοιχων τεγίδων στήριξης φωτοβολταϊκών πανέλων (2021).
 • Σύμβουλος για την προκαταρκτική αποτίμηση της δομικής κατάστασης της εφελκυόμενης κατασκευής μεμβρανών-καλωδίων του στεγάστρου προστασίας του Ναού Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας (2021).
 • Σύμβουλος για την στατική προμελέτη εμβληματικού μεταλλικού στεγάστρου στο Masdar City, Abu Dhabi (2021).
 • Σύμβουλος για την ποσοτικοποίηση μέσω μη γραμμικών αναλύσεων πεπερασμένων στοιχείων των επιπτώσεων κοιλωμάτων του τοιχώματος λόγω πρόσκρουσης πτερυγίου στην φέρουσα ικανότητα σωληνωτού χαλύβδινου πυλώνα ανεμογεννήτριας στην Κεντρική Ελλάδα (2020).
 • Αποτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών τυπικών δοκιμίων της υφιστάμενης μεταλλικής κατασκευής του στεγάστρου στάθμευσης και επισκευής αεροσκαφών στο παλαιό Αεροδρόμιο Ελληνικού στην Αθήνα, μέσω επιτόπου μετρήσεων, πειραματικών δοκιμών και στατιστικής επεξεργασίας (2020).
 • Σύμβουλος για την αποτίμηση των βλαβών θεμελίου ανεμογεννήτριας λόγω κατάρρευσης του πυλώνα και πρόσκρουσης της γεννήτριας (2020).
 • Σύμβουλος του Υπουργείου Πολιτισμού για τη στατική μελέτη μεταλλικού φορέα για τη στέγαση των ευρημάτων του Πεισιστράτειου Τείχους στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας (2020-2022).
 • Σύμβουλος για την αποτίμηση της δομικής κατάστασης παλαιού μεταλλικού φορέα που υποστηρίζει το κατάστρωμα της ιστορικής γέφυρας πρόσβασης στο Παλαιό Φρούριο της Κέρκυρας (2020).
 • Σύμβουλος για την αξιολόγηση της στατικής μελέτης μεταλλικού βιομηχανικού κτιρίου παραγωγής ενέργειας της εταιρείας Keppel Seghers για το έργο Wte Plant, με βιομηχανοποίηση στην Ολλανδία και μεταφορά με πλοίο για εγκατάσταση στο Hong Kong (2020).
 • Σύμβουλος για την στατική μελέτη κτιρίου αποθηκών και γραφείων της εταιρείας SENEKA LOGISTICS SA στην Κηφισιά (2020-2021).
 • Σύμβουλος για την αποτίμηση της δομικής κατάστασης υφιστάμενων αυτοστήρικτων και επίτονων ιστών στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου στην Κύπρο (2020-2021).
 • Προσδιορισμός μηχανικών χαρακτηριστικών χαλύβδινων δομικών στοιχείων παλαιών μεταλλικών κατασκευών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροσβεστικού Σώματος στη Νέα Μάκρη μέσω επιτόπου μετρήσεων, εργαστηριακών δοκιμών και στατιστικής επεξεργασίας (2020).
 • Σύμβουλος της εταιρείας ATES Wind Power για θέματα βελτιστοποίησης πυλώνων ανεμογεννητριών (από το 2020).
 • Αξιολόγηση της επίπτωσης κοιλωμάτων του τοιχώματος στην φέρουσα ικανότητα του αγωγού Trans Adriatic Pipeline - TAP (2019).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης αποτίμησης φέρουσας ικανότητας και υπολογισμού απαιτούμενων ενισχύσεων του παλαιού κτιρίου Αρρεναγωγείου-Παρθεναγωγείου από φέρουσα τοιχοποιία στο Δελβινάκι Πωγωνίου (2019-2020).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης αντικατάστασης του επίτονου δικτυωτού ιστού «Μεταλλικού Σταυρού» στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας λόγω ανεπανόρθωτων φθορών του παλαιού φορέα (2019).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης του νέου σταθμού υποδοχής επιβατών κρουαζιεροπλοίων στην Σούδα της Κρήτης (2018-2020).
 • Αξιολόγηση φέρουσας ικανότητας και σχεδιασμός αποκαταστάσεων μεταλλικού φέροντος οργανισμού Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου (2018-2019).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης γραφείων και αποθηκών της εταιρείας STOP AEBE στον Πειραιά (2018-2019).
 • Σύμβουλος σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για την προσωρινή αντιστήριξη βαθιών εκσκαφών για κατασκευή τύπου cut-and-cover construction στο Μετρό της Βομβάης, Ινδία (2017-2018).
 • Σύμβουλος αποτίμησης της δομικής κατάστασης και σχεδιασμού ενισχύσεων παλαιών μεταλλικών κατασκευών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης μεταλλευμάτων και προβλήταν φορτω-εκφόρτωσης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Hellas Gold στο Στρατώνι της Χαλκιδικής (2017).
 • Έλεγχος μεταλλικών κατασκευών για την προσωρινή αντιστήριξη βαθιών εκσκαφών για την κατασκευή του κτιρίου One Tower στη Λεμεσό της Κύπρου (2017-2018).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης επεκτάσεων του Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης (2017-2018).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης επεκτάσεων του Αεροδρομίου Καβάλας (2017-2018).
 • Σύμβουλος για την αξιολόγηση της δομικής κατάστασης και την ανάγκη ενισχύσεων των μεταλλικών κατασκευών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας (2016).
 • Σύμβουλος για την επιλογή αναρτήρων της μεταλλικής οροφής της δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα (2016).
 • Συμμετοχή στην οριστική στατική μελέτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος Hellas Gold στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής (2016).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης εφαρμογής συγκροτήματος Hellas Gold στις Σκουριές Χαλκιδικής (2016).
 • Σύμβουλος σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για τη στήριξη της πλαγιοκάλυψης και του θόλου του κτιρίου Oval Tower στη Λεμεσό της Κύπρου (2015-2016).
 • Σύμβουλος για την αξιολόγηση της δομικής κατάστασης ανοιγόμενης μεμβράνης οροφής και υποστηρικτικών μεταλλικών κατασκευών του Avenue Mall, στην Αθήνα (2015).
 • Προμελέτη ικριώματος και βοηθητικών μεταλλικών κατασκευών για την αποκατάσταση του ιστορικού πέτρινου γεφυριού της Πλάκας στην Ήπειρο (2015).
 • Σύμβουλος σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για την προσωρινή αντιστήριξη βαθιών εκσκαφών για το Μετρό Θεσσαλονίκης (2014-2016).
 • Σύμβουλος ελέγχου στατικών μελετών των σταθμών και γεφυρών της γραμμής "Red Line South Elevated and at Grade" του Metro της Doha στο Qatar (2014-2018).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 590.726 MW στο Hassi R'Mel, Αλγερία (2014-2016).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης εφαρμογής συγκροτήματος Hellas Gold στο Στρατώνι Χαλκιδικής (2014).
 • Σύμβουλος αποτίμησης φέρουσας ικανότητας της μεταλλικής κατασκευής του αερόψυκτου συμπυκνωτή σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου ισχύος 436,6 MW της Korinthos Power CCPP στην Κόρινθο (2013-2014).
 • Μέλος δύο Επιτροπών Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της κατασκευάστριας εταιρείας «Μορέας Α.Ε.» σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κατασκευής και τις πιστοποιήσεις του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη (2013).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 368.152 MW στο Hassi R'Mel, Αλγερία (2013-2014).
 • Σύμβουλος ανίχνευσης των αιτίων μεγάλων ταλαντώσεων πυλώνων ανεμογεννητριών στη θέση Κορυφή Σερρών (2013).
 • Συμμετοχή στην οριστική στατική μελέτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος Hellas Gold στο Πέραμα Θράκης (2012-2013).
 • Στατική μελέτη εφαρμογής έργου "fast track" μονάδας παραγωγής ενέργειας στη Samra, Ιορδανία (2012-2013).
 • Συμμετοχή στην οριστική στατική μελέτη μονάδας διαχείρισης απορριμάτων στο St. Petersburg της Ρωσίας (2012).
 • Γνωμάτευση αιτίων κατάρρευσης μεταλλικής γέφυρας σήμανσης στην Εθνική Οδό Σχηματαρίου-Χαλκίδας (2012).
 • Σύμβουλος για τον σχεδιασμό της μεταλλικής ανωδομής που υποστηρίζει λέβητα και καπνοδόχο σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στο Denizli, Τουρκία (2012).
 • Σύμβουλος στη στατική μελέτη προσφοράς μονάδας μηχανολογικού βιολογικού καθαρισμού (MBT) στη Σόφια της Βουλγαρίας (2012).
 • Σύμβουλος αξιολόγησης φέρουσας ικανότητας και σχεδιασμού ενίσχυσης παλαιού μεταλλικού πύργου φόρτωσης τσιμέντου με βλάβες λόγω διάβρωσης και λόγω πρόσκρουσης πλοίου στο Βασιλικό, Κύπρος (2012).
 • Σύμβουλος στη στατική μελέτη μονάδας βιολογικού καθαρισμού στη Σμύρνη, Τουρκία (2011-2012).
 • Σύμβουλος στη στατική μελέτη μονάδας παραγωγής ενέργειας στο Shat al Basrah, Ιράκ (2011-2012).
 • Σύμβουλος στη στατική μελέτη δικτύου παροχής θαλασσινού νερού σε μονάδα παραγωγής ενέργειας και αφαλάτωσης στο Yanbu, Σαουδική Αραβία (2011-2012).
 • Σύμβουλος στη στατική μελέτη προσφοράς μεταλλικών φορέων προβλητών, πλατφορμών και άλλων λιμενικών εγκαταστάσεων στο Βασιλικό, Κύπρος (2011).
 • Αξιολόγηση φέρουσας ικανότητας και μελέτη σεισμικής αναβάθμισης συγκροτήματος παραγωγής ρεύματος της ΔΕΗ στη Σύρο (2011).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη βιομηχανικών εγκαταστάσεων του συγκροτήματος Hellas Gold στο Στρατώνι Χαλκιδικής (2010-2011).
 • Σύμβουλος αντισεισμικής αναβάθμισης του μεταλλικού φορέα των κερκίδων του Θεάτρου Πέτρας στην Πετρούπολη (2010).
 • Συμμετοχή στη στατική προμελέτη του νέου γηπέδου του ΠΑΣ Γιάννινα (22000 θέσεων) στα Ιωάννινα (2009-2010).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη κτιρίων για το έργο Blue City στο Oman (2009-2010).
 • Σύμβουλος για την στατική μελέτη μεταλλικών και σύμμικτων λιμενικών και θαλάσσιων κατασκευών στην Azzawiya της Λιβύης (2009).
 • Σύμβουλος για τη στατική μελέτη συγκροτήματος παραγωγής ενέργειας στη Θίσβη Βοιωτίας (2009).
 • Έλεγχος στατικών μελετών των μεταλλικών κατασκευών (σταθμών διοδίων, γεφυρών και πλευρικών πινακίδων σήμανσης, στηθαίων ασφαλείας κτλ) των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ, Ιόνια Οδός και Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 (2008-2015).
 • Στατική μελέτη ενίσχυσης κλειστού γυμναστηρίου Ολυμπιακού Χωριού στους Θρακομακεδόνες (2008).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη βιομηχανοστασίου πυλώνων ανεμογεννητριών της εταιρείας ΕΜΕΚ Α.Ε. στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας (2008).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης μεταλλικών στεγάστρων εισόδων στους σταθμούς μετρό Αργυρούπολης και Ελληνικού (2008).
 • Γνωμάτευση αιτίων αστοχίας μεταλλότυπου κατά την κατασκευή της γέφυρας Χαμεζίου στην Κρήτη (2008).
 • Σύμβουλος της "Αττικό Μετρό" για την επίδραση της διάνοιξης σήραγγας του Μετρό Θεσσαλονίκης στα κτίρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2007-2008).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης εκθεσιακού χώρου συνολικής έκτασης περίπου 50000m2 παραπλεύρως του Διεθνούς Αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος" (2007-2008).
 • Γνωμάτευση φέρουσας ικανότητας του αμαξοστασίου των ΗΛ.Π.Α.Π. στα Σεπόλια Αττικής (2007).
 • Συμμετοχή στη στατική προμελέτη τριών κτιρίων γραφείων με 35 ορόφους και 5 υπόγεια στη Σόφια της Βουλγαρίας (2007-2008).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης των κερκίδων, του στεγάστρου και των βοηθητικών εγκαταστάσεων του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό (2006-2008).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη μετασκευής του κύριου τμήματος του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (Ι.Β.C) στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Αθήνας σε εμπορικό και επιχειρηματικό συγκρότημα με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων (2006-2008).
 • Σύμβουλος για τη στατική μελέτη συστήματος μεμβρανών για την κάλυψη αιθρίου μεταξύ κτιρίων της Τράπεζας Πειραιώς στο Κάϊρο της Αιγύπτου (2006).
 • Σύμβουλος προμελέτης και οριστικής στατικής μελέτης του κλειστού γυμναστηρίου Θησέας στην Αντίκυρα Βοιωτίας (2006).
 • Συμμετοχή στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τη διερεύνηση της αιτίας και των επιπτώσεων πυρκαγιάς σε καλώδιο της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου τον Ιανουάριο του 2005 (2005-2006).
 • Στατική μελέτη νέας μεταλλικής στέγης για αντικατάσταση υπάρχουσας και μελέτη ενίσχυσης του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, κτιρίου συνολικής επιφάνειας κάτοψης 3630m2 που στεγάζει το πρότυπο κέντρο επισκευής λεωφορείων στην Πρότυπη Επισκευαστική Βάση της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. (2005).
 • Στατική μελέτη ανεμολογικού καλωδιωτού ιστού ύψους 60m (2005).
 • Έλεγχος στατικής μελέτης θεμελίωσης 3 πύργων ανεμογεννητριών τύπου NEG-Micon 952 ύψους 49m για αιολικό πάρκο στην Ξηρόλιμνη Λασιθίου Κρήτης (2005).
 • Στατική μελέτη θεμελίωσης 41 πύργων ανεμογεννητριών τύπου Vestas ύψους 44m για αιολικό πάρκο στο όρος Παναχαϊκό στην Αχαΐα (2004).
 • Σύνταξη προσχεδίου κανονισμού για το σχεδιασμό νέων και την ενίσχυση υπαρχόντων έργων οχύρωσης εγκιβωτισμένων στο έδαφος, κατόπιν ανάθεσης από τη Διεύθυνση Υποδομής του Γ.Ε.Σ. (2004-2008).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης αποτίμησης υπάρχουσας φέρουσας ικανότητας και αντισεισμικής ενίσχυσης τριώροφου κτιρίου από φέρουσα τοιχοποιία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ) στην Αθήνα (2004).
 • Έλεγχος της στατικής μελέτης του γραφείου S. Calatrava για τις μεταλλικές κατασκευές του σταθμού Νερατζιώτισσας στην Αθήνα (2004).
 • Έλεγχος και τροποποίηση της στατικής μελέτης του γραφείου S. Calatrava για τις μεταλλικές κατασκευές εισόδων των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Αθήνας (ΟΑΚΑ)(2004).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη αποτίμησης υπάρχουσας φέρουσας ικανότητας και αντισεισμικής ενίσχυσης διατηρητέου κτιρίου του 1870 από φέρουσα τοιχοποιία του Συνδέσμου Κορινθιακής Σταφίδας στο Κορακοχώρι Ηλείας (2004).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης του μεταλλικού στεγάστρου κάλυψης των κερκίδων του νέου γηπέδου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια (2003).
 • Συμμετοχή στη μελέτη αντισεισμικής επάρκειας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Κήποι-Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή υποκείμενου σε πιθανές κατολισθήσεις και ενεργοποιήσεις ρηγμάτων (2003).
 • Έλεγχος στατικής επάρκειας μεταλλικών ιστού του Πολεμικού Ναυτικού στη Σκύρο (2003).
 • Στατική μελέτη ανεμολογικού καλωδιωτού ιστού ύψους 50m (2003).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη θεμελίωσης πύργων ανεμογεννητριών τύπου NEG-Micon ύψους 53m για αιολικό πάρκο στο Σερβούνι Ευβοίας (2002-2003).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης μεταλλικού ανηρτημένου στεγάστρου του αρχαιολογικού χώρου Λυκείου Αριστοτέλη στην Οδό Ρηγίλλης, στην Αθήνα (2002-2008).
 • Στατική μελέτη μεταλλικής φέρουσας κατασκευής υπαιθρίου θεάτρου και μεταλλικής πεζογέφυρας στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας (2002).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη πύργων ανεμογεννητριών τύπου Vestas ύψους 49m της εταιρείας "Πλαστικά Κρήτης" (2002).
 • Στατική μελέτη μεταλλικού κτηρίου εταιρείας Intralink στη Θεσσαλονίκη (2002).
 • Στατική μελέτη μεταλλικού κτηρίου εταιρείας Νηρέας στο Κορωπί (2002).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης προσφοράς του μεταλλικού στεγάστρου του Πανπελοποννησιακού Σταδίου στην Πάτρα (2001-2002).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης προσφοράς του μεταλλικού στεγάστρου και των ιστών ηλεκτροφωτισμού του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον Βόλο (2001).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης προσφοράς του Κτιρίου Κέντρου Τύπου ("Media Press Center") των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (2001).
 • Αξιολόγηση φέρουσας ικανότητας και μελέτη ενίσχυσης σύμμικτων σταθμών διοδίων της Αττικής Οδού (2001).
 • Έλεγχος φέρουσας ικανότητας και στατική μελέτη μετατροπής και ενίσχυσης καλωδιωτού ιστού ύψους 250m στον Σχοινιά Αττικής λόγω κατασκευής στην περιοχή του κωπηλατοδρομίου των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 (2000-2001).
 • Συμμετοχή στη μελέτη αντισεισμικής επάρκειας του αγωγού μεταφοράς πετρελαίου Θεσσαλονίκης-Σκοπίων υποκείμενου σε πιθανές κατολισθήσεις και ενεργοποιήσεις ρηγμάτων (2000-2001).
 • Στατική μελέτη μεταλλικών πλαισίων στήριξης πινακίδων σήμανσης της Εθνικής Οδού Νο 1 (2000).
 • Σύμβουλος στατικής μελέτης συστήματος πασσάλων - κεφαλοδέσμων για τη θεμελίωση των εγκαταστάσεων της μαρίνας Λευκάδας (2000).
 • Συμμετοχή σε διάφορες στατικές μελέτες τεχνικών έργων Αττικής Οδού (1999-2002).
 • Γνωμοδότηση περί της ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης της ανάλυσης και διαστασιολόγησης έναντι σεισμού της σήραγγας σύνδεσης Ακτίου - Πρέβεζας (1999).
 • Σύμβουλος μελέτης μεταλλικής και σύμμικτης κατασκευής για βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας Feedus καθώς και κτιρίου γραφείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στη Βιομηχανική Περιοχή Πάτρας (1998).
 • Έλεγχος φέρουσας ικανότητας συνδέσεων μεταλλικών στοιχείων στις νέες μονάδες των Ελληνικών Διϋλιστηρίων Ασπροπύργου (1998).
 • Σύμβουλος προκαταρκτικής μελέτης αξιολόγησης σύμμικτης γέφυρας 9 ανοιγμάτων για τον κόμβο Κορίνθου-Λαμίας στη Λεωφόρο Κηφισού (1998).
 • Γνωμοδότηση για τα αίτια υπερβολικών βελών κάμψης σε νέα μεταλλική πεζογέφυρα τύπου Vierendel με άνοιγμα 60m στη θέση Κηφισού και Λένορμαν στην Αθήνα (1997).
 • Έλεγχος μελέτης μεταλλικών πύργων ανεμογεννητριών της εταιρείας Zond μορφής κωνικού κελύφους ύψους μεταξύ 40m και 65m (1997).
 • Συμμετοχή στη μελέτη ευστάθειας του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υποκείμενου σε πιθανή κατολίσθηση στη θέση Αντινίτσα (1996).
 • Σύμβουλος μελέτης μεταλλικής κατασκευής κάτοψης 11,000m2 για βιομηχανικό συγκρότημα της εταιρείας ΒΙΑΝΟΞ-Σβώλος καθώς και κτιρίου γραφείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στη θέση Μάνδρα Αττικής (1996).
 • Παραδοχές φορτίσεων των μεταλλικών πύργων κινητής τηλεφωνίας που θα κατασκευαστούν για τη συντήρηση του δικτύου αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου (1995).
 • Έλεγχος στατικών μελετών των προσωρινών και μόνιμων κατασκευών για τους σταθμούς ανοικτού ορύγματος Πανόρμου, Αττική, Νέος Κόσμος, Ανάλατος, Μέγαρο Μουσικής και Ευαγγελισμός της εταιρείας "Αττικό Μετρό" (1994-1997).
 • Στατική μελέτη φρεατίου καθαρισμού θαλασσινού νερού σε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Κω (1994).
 • Στατική μελέτη μεταλλικού υποστέγου σε εργοστάσιο της εταιρείας ΔΕΛΤΑ στην Πάτρα (1994).
 • Στατική μελέτη μεταλλικού υποστέγου σε εργοστάσιο της εταιρείας ΔΕΛΤΑ στον Ταύρο (1994).
 • Έλεγχος στατικής μελέτης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ στην Κω και αναμόρφωση κάποιων τμημάτων της μελέτης (1993-1994).
 • Έλεγχος φέρουσας ικανότητας και μελέτη στατικής ενίσχυσης σύμμικτης κατασκευής από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα της εταιρείας Κ.Α.Λ. Α.Ε. στον Πειραιά (1993-1994).
 • Συμμετοχή στη στατική μελέτη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ στον Άγιο Στέφανο Αττικής (1992-1994).
 • Διερεύνηση των αιτίων της αστοχίας καλωδιωτού πύργου τηλεπικοινωνιών ύψους 1800ft στην Tulsa, Oklahoma, ΗΠΑ, που κατέρρευσε υπό φορτία πάγου και ανέμου (1989-1990).
 • Έλεγχος μελετών γεφυρών και τεχνικών έργων οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 308.580.000 δρχ. και αεροπορικών εγκαταστάσεων στα αεροδρόμια Καρπάθου, Λαμίας και Μυτιλήνης συνολικού προϋπολογισμού 178.600.000 δρχ., κατασκευή διαγραμμάτων για το σχεδιασμό τοίχων αντιστήριξης υπό σεισμική δράση, επίβλεψη κατασκευής προσωρινών οικισμών για τα θύματα του σεισμού της Καλαμάτας τον Οκτώβριο 1986 ως μέλος του Γραφείου Ελέγχου Μελετών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Κατασκευής Έργων Ανασυγκροτήσεως (1985-1987).
Αιολικό πάρκο στο όρος Παναχαϊκό στην Αχαΐα
 
Αιολικό πάρκο στην Εύβοια
 
Στέγαστρα εισόδων των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων της Αθήνας - ΟΑΚΑ
 
Καλωδιωτός ιστός ύψους 250m στον Σχοινιά Αττικής
 
Νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
 
Νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό
 
Μεταλλικό σύστημα προσωρινής υποστήριξης για τη σκυροδέτηση θαλασσίων εξεδρών στο Qatar
 
Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης Ι.Β.C στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Αθήνας
 
Μεταλλική πεζογέφυρα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας
 
Μεταλλικό ανηρτημένο στέγαστρο στον αρχαιολογικό χώρο του Λυκείου Αριστοτέλη στην Οδό Ρηγίλλης, στην Αθήνα
 
Αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου Κήποι-Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com