Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Ερευνητικές δραστηριότητες

 

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Χ. Γαντέ καλύπτουν γενικότερα θέματα συμπεριφοράς, ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών από χάλυβα, με έμφαση σε προβλήματα μη γραμμικής συμπεριφοράς γεωμετρίας και υλικού, και στην εκτίμηση της οριακής αντοχής μελών, συνδέσεων και φορέων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί αριθμητικές, πειραματικές και αναλυτικές μεθόδους.

Επιδίωξη των ερευνητικών του προσπαθειών είναι η συμβολή στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων που απασχολούν την κοινότητα των δομοστατικών μηχανικών και η βελτίωση των μεθόδων σχεδιασμού και των συναφών κανονιστικών διατάξεων, με τελικό στόχο την επίτευξη ασφαλέστερων, οικονομικότερων και καλαίσθητων κατασκευών.

Παράλληλα, θεωρεί την έρευνα και ως ένα μέσον εκπαίδευσης νέων μηχανικών στην αναζήτηση καλύτερων λύσεων και στην εξοικείωσή τους με την αντιμετώπιση σύνθετων προβλημάτων, κάτι που έχει σημαντικά οφέλη, ακόμη και για όσους δεν ασχοληθούν άμεσα με την έρευνα στην μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία.

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com