Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΚρίση επιστημονικών δημοσιεύσεων


Κρίσεις άρθρων που έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε περισσότερα από 50 επιστημονικά περιοδικά

 • Engineering Structures
 • Structures
 • Journal of Structural Engineering, ASCE
 • Journal of Engineering Mechanics, ASCE
 • Journal of Architectural Engineering, ASCE
 • Journal of Aerospace Engineering, ASCE
 • Journal of Pipeline Systems - Engineering and Practice, ASCE
 • Computers & Structures
 • Soil Dynamics and Earthquake Engineering
 • Journal of Structure and Infrastructure Engineering
 • International Journal of Nonlinear Mechanics
 • International Journal of Impact Engineering
 • International Journal of Solids and Structures
 • International Journal of Mechanical Sciences
 • Steel and Composite Structures
 • Stahlbau
 • International Journal of Steel Structures
 • Structural Engineering and Mechanics
 • Journal of the International Association for Shells and Spatial Structures (IASS)
 • International Journal of Space Structures
 • Structural Engineering International
 • Renewable Energy
 • The Structural Design of Tall and Special Buildings
 • Journal of the American Institute of Aeronautics and Astronautics
 • ASME Journal of Computational and Nonlinear Dynamics
 • ASME Journal of Pressure Vessel Technology
 • Mechanics Research Communications
 • Nonlinear Dynamics
 • Bulletin of Earthquake Engineering
 • Earthquakes and Structures
 • Structures and Buildings
 • Zeitschrift for Angewandte Mathematik und Mechanik
 • Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics (JJIAM)
 • Journal of Intelligent Materials, Systems and Structures
 • Journal of Sound and Vibration
 • Materials Today
 • Mathematical and Computer Modelling
 • IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems
 • ISET Journal of Earthquake Technology
 • Advances in Structural Engineering
 • Architectural Science Review
 • Arabian Journal for Science and Engineering
 • Journal of Civil Engineering of the Korean Society of Civil Engineers
 • Scientific Research and Essays
 • International Journal of Design & Nature and Ecodynamics
 • Smart Structures and Systems
 • Journal of Mechanics of Materials and Structures
 • Journal of Vibration and Control
 • Journal of Zhejiang University-Science A (Applied Physics & Engineering)
 • Journal of Engineering Design
 • International Journal of Pressure Vessels and Piping
 • Journal of Natural Gas Science & Engineering
 • Journal of Building Engineering
 • Automation in Construction
 • Mechanism and Machine Theory
 • Marine Structures
 • Applied Ocean Research
 • Journal of Natural Gas Science & Engineering
 • Journal of Facade Design and Engineering
 • Advances in Engineering Software

αρχή

 


Κρίσεις άρθρων που έχουν υποβληθεί σε επιστημονικά συνέδρια και διεθνείς οργανισμούς

 • Eurodyn '96, Third European Conference on Structural Dynamics, Florence, Italy, June 1996
 • 5th Greek National Conference on Mechanics, Ioannina, Greece, Aug. 27-30, 1998
 • SUSI 98, 5th International Conference on Structures under Shock and Impact, Thessaloniki, Greece, June 24-26, 1998
 • Smart Structures '98 Conference, Rome, Italy, Sept. 21-23, 1998
 • Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Θεσσαλονίκη, 30-31 Οκτ. 1998
 • Smart Structures 2000 Conference, 19-21 June 2000, Madrid, Spain
 • MARAS 2000 Conference, 21-23 June 2000, Madrid, Spain
 • 20th International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (ICTAM 2000), 27 Aug.-2 Sep. 2000, Chicago, USA
 • High Performance Structures and Composites Coneference, 11-13 March 2002, Seville, Spain
 • ERES 2003 Conference, 22-24 Sep. 2003, Ancona, Italy
 • Hangai Awards, International Association for Shells and Spatial Structures
 • EUROMECH Colloquium 483, "Geometrically Non-linear Vibrations of Structures", University of Porto, Portugal, 9-11 July 2007
 • 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5-7 Νοεμβρίου 2008
 • 6o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτωβρίου 2008
 • 7o Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. & 1 Οκτ. 2011
 • CC2011, The 13th International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing, Chania, Crete, 6-9 Sep. 2011: Member of the panel for the award of best paper by a first named author under 35
 • Kazakhstan, National Center of Science and Technology Evaluation
 • XIV International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (XIV ICCCBE), Moscow, Russia
 • Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 • BCCCE 2013: 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, Tirana, Albania
 • ICAMA2013: International Conference on Adaptation and Movement in Architecture", Toronto, Canada, 10-11 Oct. 2013
 • MARAS 2014, Fourth International Conference on Mobile, Transformable and Rapidly Assembled Structures", Ostend, Belgium, 11-13 June 2014
 • 8th Greek National Conference of Steel Structures, Tripoli, 2-4 Οct. 2014
 • Tsuboi Awards, International Association for Shells and Spatial Structures
 • Eurosteel 2017: The 8th European Conference on Steel and Composite Structures, Copenhagen, Denmark, 13-15 Sep. 2017
 • 6th Structural Engineers World Congress - SEWC 2017, Cancun, Mexico, 14-17 Nov. 2017
 • 9th Greek National Conference of Steel Structures, Larissa, Greece, 5-7 Oct. 2017
 • Portuguese Foundation of Science and Technology
 • 16th European Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, 18-21 June 2018
 • IASS 2018 Annual International Symposium: Creativity in Structural Design", Boston, United States, 16-20 July 2018
 • Icetad2019 - International Conference on Emerging Technologies in Architectural Design", Toronto, Canada, 17-18 Oct. 2019
 • ATI 2020 - International Symposium of Architecture, Technology and Innovation, Izmir, Turkey, 28-30 Apr. 2020
 • Inspiring the next generation - IASS Annual Symposium and Spatial Structures Conference 2020", University of Surrey, Guildford, UK, 24-28 Aug. 2020
 • Eurosteel 2020: The 9th European Conference on Steel and Composite Structures, Sheffield, UK, 9-11 Sep. 2020

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com