Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΕρευνητικά προγράμματα


Σε εξέλιξη

Ο Χ. Γαντές συμμετέχει στα εξής ερευνητικά προγράμματα:

 • "HP-OCP - Ολιστική Υπολογιστική Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Υψηλών Επιδόσεων", Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Λαγαρό (2018-2021).
 • "Panoptis - Development of a Decision Support System for Increasing the Resilience of Transportation Infrastructure Based on Combined Use of Terrestrial and Airborne Sensors and Advanced Modelling Tools", H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2017-Two-Stages, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Dr. Philippe Chrobocinski (Airbus Defence and Space SAS) και επιστημονικό υπεύθυνο της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ τον Επίκουρο Καθηγητή Α. Δουλάμη (Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ) (2018-2021).


Ολοκληρωμένα

Επίσης έχει μεταξύ των άλλων συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

 • "Γαλλική Σκάλα Μεταλλείων Λαυρίου", Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Λαυρεωτικής - Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη (2018-2019).
 • "OptArch - Optimization Driven Architectural Design of Structures", H2020-MSCA-RISE-2015, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ν. Λαγαρό (2016-2020).
 • "Divas - DIstributed Vibrational and Acoustic Sensing technology", H2020-MSCA-IF-2015 Marie Sklodowska-Curie actions, με επιστημονική υπεύθυνη την Δρ. Μ. Κάνδυλα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) (2016-2018).
 • "Buckling of Large Diameter Steel Chimneys", CICIND - International Committee for Industrial Chimneys, επιστημονικός υπεύθυνος (2015).
 • "ELISSA - Energy Efficient LIghtweight-Sustainable-SAfe-Steel Construction", FP7-NMP E2B, με επιστημονική υπεύθυνη τον Καθηγήτρια Μ. Φούντη (Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ) (2013-2016).
 • "ENSSTRAM - Novel Design Concepts for Energy Related Steel Structures using Advanced Materials", Αριστεία ΙΙ, επιστημονικός υπεύθυνος (2013-2015).
 • "SeaWind - Σχεδιασμός Θαλάσσιων Ανεμογεννητριών Βάσει Επιτελεστικότητας", Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας- Κίνας 2012-2014, επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ (2013-2015).
 • "BridgeCloud - Model-Based Aeroelastic Analysis of Long-Span Bridges on the HPC Cloud", Πρόγραμμα Eurostars, επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας του ΕΜΠ (2013-2015).
 • "Μη Γραμμική Συμπεριφορά Σύνθετων Υποστυλωμάτων από Χάλυβα", Πρόγραμμα ΠΕΒΕ-2011, επιστημονικός υπεύθυνος (2012-2013).
 • "ΑΙΟΛΟΣ - Επίλυση Δυσχερών Προβλημάτων Ανάλυσης Πυλώνων Ανεμογεννητριών «Νέας Γενεάς»", Πρόγραμμα Θαλής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε. Σαπουντζάκη (2012-2015).
 • "NAT-SEI-ISO - Πρότυπος Σχεδιασμός Βάθρων Γεφυρών σε Ρευστοποιήσιμο Έδαφος με Χρήση Φυσικής Σεισμικής Μόνωσης", Πρόγραμμα Θαλής, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γ. Μπουκοβάλα (2012-2015).
 • "DeReStAr - Development of structural DEsign REcommendations for Steel ARches", Πρόγραμμα Marie Curie - Intra-European Fellowships (2009-2010), επιστημονικός υπεύθυνος.
 • "Δυναμική Αλληλεπίδραση Ανέμου - Στοιχείου Καλωδίου", Πρόγραμμα ΠΕΒΕ-2007 (2007-2009, επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Ανάπτυξη μιας Ευέλικτης Τηλεκπαίδευσης για Διευκόλυνση Εφαρμογής των Ευρωκωδίκων σύμφωνα με τους Εθνικούς Κώδικες από τους Μελετητές", Πρόγραμμα Leonardo da Vinci/NFATEC χρηματοδοτούμενο από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2007-2008).
 • "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μικτών Συστημάτων Σκυροδέματος-Χάλυβα", Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ-2003 (2005-2008,επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Κόμβοι Δοκού - Υποστυλώματος σε Μεταλλικά Πλαίσια", Πρόγραμμα Ηράκλειτος (2004-2006,επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Στρεπτοκαμπτικός Λυγισμός Ομογενών ή Σύνθετων Ράβδων Σταθερής ή Μεταβλητής Διατομής Τυχόντος Σχήματος", Πρόγραμμα Πυθαγόρας (2004-2006).
 • "Μια Νέα και Ευέλικτη Προσέγγιση στην Κατάρτιση των Μηχανικών στον Κατασκευαστικό Τομέα", Πρόγραμμα Leonardo da Vinci/NFATEC χρηματοδοτούμενο από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή (2003-2004).
 • "Μορφωτική ανταλλαγή με Γερμανία", Πρόγραμμα Μορφωτικών Ανταλλαγών έτους 2003 χρηματοδοτούμενο από το ΥΠΕΠΘ (επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Κινητικότητα - Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού", Πρόγραμμα Leonardo da Vinci χρηματοδοτούμενο από την Eυρωπαϊκή Επιτροπή, συνεργασία ερευνητικών ομάδων από Ελλάδα, Σουηδία και Ρουμανία (2001-2002).
 • "Τεκμηρίωση και Ανάλυση Παραγόντων Γήρανσης Κτιρίων, Επιρροή τους στην Φέρουσα Ικανότητα και Μέθοδοι Αντιμετώπισής τους", Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (1999-2001, επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Studies of Dynamic Instabilities and Postcritical Behavior of Deformable Systems", Πρόγραμμα INTAS συνεργασίας με ερευνητικές ομάδες από τη Ρωσία (1999-2001).
 • "A Safety Study about Explosives in the Vicinity of Natural Gas Transmission Systems and a Draft of Safety Rules", Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη ΔΕΠΑ (1998).
 • "Dynamics of Multi-Degree-of-Freedom and Continuous Mechanical Systems with Application to Aerohydroelastic Systems and Smart Engineering Structures", Πρόγραμμα INTAS συνεργασίας με ερευνητικές ομάδες από τη Ρωσία (1996-1998).
 • "Σεισμική Τρωτότητα Αρχαίων Μνημείων", Πρόγραμμα Διακρατικής Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου (1996-1998, επιστημονικός υπεύθυνος).
 • "Optimal Design of Smart Structures", Πρόγραμμα Διακρατικής Επιστημονικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας (1993-1995).
 • "Eurocode No. 8 in the Form of Expert System", Συμβούλιο της Ευρώπης (1992-1993).

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com