Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΕπιστημονικοί σύλλογοι


Συμμετοχή σε Ελληνικούς επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους

  • Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EΛEΤΑEΝ), μέλος από το 2020.
  • Εταιρεία Διερεύνησης Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας (EΔΑΒΥΤ), μέλος από το 2019.
  • Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ), μέλος από το 2016.
  • Ελληνικό Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Γεφυρών και Δομοστατικής (IABSE), μέλος από το 2007, μέλος του Δ.Σ. από το 2009.
  • Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ανεμομηχανικής (ΕΛΕΤΑΝ), μέλος από το 2005.
  • Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας (ΕΜΑΕΤ), μέλος από το 1995.
  • Ελληνική Εταιρεία Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής (ΕΕΘΕΜ), μέλος από το 1992.
  • Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής (ΕΛΕΤΥΜ), μέλος από το 1991.
  • Εταιρεία Eρευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), μέλος από το 1991, μέλος του Δ.Σ. από το 1997.
  • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), μέλος από το 1986.
  • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), μέλος από το 1985.


Συμμετοχή σε Διεθνείς επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους

  • European Association for Earthquake Engineering (EAEE), μέλος από το 2007.
  • Steel Construction Institute (SCI), μέλος από το 2000.
  • International Association for Shells and Spatial Structures (IASS), μέλος από το 1996.
  • Structural Stability Research Council (SSRC), μέλος από το 1996.
  • International Association for Bridges and Structural Engineering (IABSE), μέλος από το 1988.
  • American Society of Civil Engineers (ASCE), μέλος από το 1986.
web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com