Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΟμάδες εργασίας


Συμμετοχή σε διεθνείς και ελληνικές ομάδες εργασίας


  • Είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 67 «ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ», συντονιστής της Ελληνικής υπο-ομάδας ΕΛΟΤ TE67/OE3 για τον Ευρωκώδικα 3 και εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή CEN/TC250/SC3 για τον Ευρωκώδικα 3 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN.
  • Ήταν μέλος της ομάδας εργασίας SC3/T1 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN για το EN1993-1-1: Μέρος 1-1 του Ευρωκώδικα 3, Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια, Ανάθεση M/515, εργασίες φάσης 1 για την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων.
  • Είναι μέλος της ομάδας εργασίας SC3/T11 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης CEN για το EN1993-3: Μέρος 3 του Ευρωκώδικα 3, Ιστοί, πύργοι και καπνοδόχοι - Ενοποίηση και εξορθολογισμός του EN1993-3, Ανάθεση M/515, εργασίες φάσης 4 για την ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς των Ευρωκωδίκων.
  • Είναι μέλος της ομάδας εργασίας CEN/TC250/SC3/WG14: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης, Τεχνική Επιτροπή 250 για τους Δομικούς Ευρωκώδικες, Υποεπιτροπή 3 για τον Ευρωκώδικα 3, Ομάδα Εργασίας 14 για την εξέλιξη του EN1993 για ιστούς, πύργους και καπνοδόχους.
  • Είναι μέλος του Εxecutive Council της Διεθνούς Ένωσης για Κελύφη και Κατασκευές στο Χώρο (International Association for Shell and Spatial Structures, IASS).
  • Είναι μέλος των ομάδων εργασίας της Διεθνούς Ένωσης για Κελύφη και Κατασκευές στο Χώρο (International Association for Shell and Spatial Structures, IASS) WG4: Τεχνική Ομάδα Ειδικών για Ιστούς και Πύργους (Technical Expert Group on Masts and Towers) και WG8: Μεταλλικές Κατασκευές στο Χώρο (Metal Spatial Structures).
web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com