Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΕπιτροπές συνεδρίων

 

Eπιστημονικές επιτροπές διεθνών συνεδρίων

 • "ICOVP 2021 - 15th International Conference on Vibration Problems", Doha, Qatar, 2021.
 • "Structural Membranes 2021 - 10th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures", Munich, Germany, 2021.
 • "COMPDYN 2021 - 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering", Athens, Greece, 2021.
 • "ICMS2021 - XIV International Conference on Metal Structures", Poznan, Poland, 2021.
 • "CESARE'21 - Coordinating Engineering for Sustainability and Resilience", Amman, Jordan, 2021.
 • "CST2020: Fourteenth International Conference on Computational Structures Technology", Palma, Mallorca, Spain, 2020.
 • "Inspiring the next generation - IASS Annual Symposium and Spatial Structures Conference 2020", University of Surrey in Guildford, UK, 2020.
 • "ATI 2020 - International Symposium of Architecture, Technology and Innovation", Izmir, Turkey, 2020.
 • "International Conference CESARE'20 - Coordinating Engineering for Sustainability and Resilience", Shanghai, China, 2020.
 • "Icetad2019 - International Conference on Emerging Technologies in Architectural Design", Toronto, Canada, 2019.
 • "International Conference FORM and FORCE 2019" incorporating the IASS 60th Anniversary Symposium (IASS SYMPOSIUM 2019) and the 8th International Conference on Textile Composites and Inflatable Structures (Structural Membranes 2019), Barcelona, Spain, 2019.
 • "CIVIL-COMP 2019 - The Sixteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing", Riva Del Garda Congress Centre, Lake Garda, Italy, 2019.
 • "ICOVP 2019 - 14th International Conference on Vibration Problems", Crete, Greece, 2019.
 • "COMPDYN 2019 - 7th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering", Crete, Greece, 2019.
 • "CST2018: Thirteenth International Conference on Computational Structures Technology", Sitges, Barcelona, Spain, 2018.
 • "IASS 2018 Annual International Symposium: Creativity in Structural Design", Boston, United States, 2018.
 • "14th Arab Structural Engineering Conference (ASEC)", Jordan University of Science and Technology, Irbid, Jordan, 2018.
 • "SEWC 2017: The 6th Structural Engineers World Congress", Cancun, Mexico, 2017.
 • "Eurosteel 2017: The 8th European Conference on Steel and Composite Structures", Copenhagen, Denmark, 2017.
 • "COMPDYN 2017 - 6th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering", Rhodes Island, Greece, 2017.
 • "International Conference CESARE'17 - Coordinating Engineering for Sustainability and Resilience", Dead Sea, Amman, Jordan, 2017.
 • "IASS 2016 Annual International Symposium", Tokyo, Japan, 2016.
 • "CC2015: Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing", Prague, Czech Republic, 2015.
 • "CST2014: Twelfth International Conference on Computational Structures Technology", TNaples, Italy, 2014.
 • "ICIADF2014: International Conference on Innovation in Architectural Design and Fabrication", Toronto, Canada, 2014.
 • "ICAMA2014: 2nd International Conference on Adaptation and Movement in Architecture", Toronto, Canada, 2014.
 • "MARAS 2014, Fourth International Conference on Mobile, Transformable and Rapidly Assembled Structures", Ostend, Belgium, 2014.
 • "International Conference CESARE'14 - Civil Engineering for Sustainability and Resilience", Amman, Jordan, 2014.
 • "ICAMA2013: International Conference on Adaptation and Movement in Architecture", Toronto, Canada, 2013.
 • "1st Conference "TRANSFORMABLE"", in honour of Emilio Perez Pinero, Seville, Spain, 2013.
 • "CC2013: Fourteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing", Cagliari, Sardinia, 2013.
 • "2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering", Tirana, Albania, 2013.
 • "Engineering Education 2020: Meet the Future", Thessaloniki, Greece, 2012.
 • "CST2012: Eleventh International Conference on Computational Structures Technology", Dubrovnik, Croatia, 2012.
 • "XIV International Conference on Computing in Civil and Building Engineering (XIV ICCCBE)", Moscow, Russia, 2012.
 • "CC2011: Thirteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing", Chania, Crete, 2011.
 • "AzCIFToMM2010 International Symposium of Mechanism and Machine Science", Izmir, Turkey, 2010.
 • "CITC-III, Third International Conference on Construction in the 21st Century", Athens, Greece, 2005.
 • "Third M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics", Boston, U.S.A., 2005.
 • "IASS 2004: Shells and Spatial Structures from Models to Realization", Montpellier, France, 2004.
 • "Second M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics", Boston, U.S.A., 2003.
 • "Fifth International Conference on Space Structures", Surrey, U.K., 2002.
 • "HPSC 2002, International Conference on High Performance Structures and Composites", Seville, Spain, 2002.
 • "SMART 2000, Second International Conference on Computational Methods for Smart Structures and Materials", Madrid, Spain, 2000.
 • "MARAS 2000, Third International Conference on Mobile and Rapidly Assembled Structures", Madrid, Spain, 2000.
 • "SMART '98, Computational Methods for Smart Structures and Materials", Rome, Italy, 1998.
 • "MARAS '96, Second International Conference on Mobile and Rapidly Assembled Structures", Seville, Spain, 1996.

 


Eπιστημονικές επιτροπές πανελληνίων συνεδρίων

 • "10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών", Αθήνα, 2020.
 • "4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας", Αθήνα, 2019.
 • "9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών", Λάρισα, 2017.
 • "8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών", Τρίπολη, 2014.
 • "7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών", Βόλος, 2011.
 • "3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας", Αθήνα, 2008.
 • "6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών", Ιωάννινα, 2008.
 • "5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών", Ξάνθη, 2005.

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com