Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Εργασιών

Ακολουθεί κατάλογος των μεταπτυχιακών εργασιών που επιβλέπει ο Χάρης Γαντές στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών", καθώς και όσων έχουν ολοκληρωθεί. Για κάθε ολοκληρωμένη εργασία είναι διαθέσιμο αρχείο pdf με το εξώφυλλο και την περίληψη, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Για τις μεταγενέστερες του 2011 εργασίες το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Για τις παλαιότερες εργασίες το πλήρες κείμενο μπορεί να ζητηθεί με e-mail.Σε εξέλιξη

 • Αλκαίος Καχριμάνης, "Διερεύνηση Τοπικών Αστοχιών και Κόπωσης Κόμβων Σύνδεσης Προκατασκευασμένων Γεφυρών Bailey".Ολοκληρωμένες

71 ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές εργασίες:

2023

 • Χριστίνα Παπαδημητρίου (Οκτ. 2023), "Tρισδιάστατα Εκτυπωμένος Χάλυβας: Μηχανικές Ιδιότητες και Απόκριση Απλών Δομικών Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

 • Ιάσων Ροσσέτος (Οκτ. 2023), "Αριθμητική Προσομοίωση και Μη Γραμμική Ανάλυση Κηδεμόνων Σπονδυλικής Στήλης".

  περίληψη σε pdf

 • Έφη Ρουγγέρη (Ιούν. 2023), "Βέλτιστος Σχεδιασμός Γερανοδοκών με τη νέα Έκδοση του Ευρωκώδικα 3-Μέρος 6".

  περίληψη σε pdf

 • Δήμητρα Αδαμοπούλου (Φεβ. 2023), "Μόρφωση και Σχεδιασμός Κόμβων Κοίλων Διατομών με τη Νέα Έκδοση του Ευρωκώδικα 3 - Μέρος 1-8".

  περίληψη σε pdf, σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

 • Ηλίας Σταματόπουλος (Οκτ. 2010), "Ανάλυση Τοπικού και Πλευρικού Λυγισμού Κυρίων Δοκών Μεταλλικού Στεγάστρου Νέου Γηπέδου Παναθηναϊκού στον Βοτανικό".

  περίληψη σε pdf

 • Θοδωρής Λακιώτης (Οκτ. 2010) , "Προσομοίωση και Έλεγχος Στηρίξεων Μεταλλικού Στεγάστρου Νέου Γηπέδου Παναθηναϊκού στον Βοτανικό".

  περίληψη σε pdf

 • Κώστας Αδαμάκος (Οκτ. 2010), "Πειραματική Διερεύνηση Συμπεριφοράς Τόξων από Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf), σύνδεσμος για το πλήρες κείμενο

 • Πλουμή Κόκκαλη (Οκτ. 2010), "Δυναμική Συμπεριφορά Δικτύων Καλωδίων λόγω Ανεμοπιέσεων".

  περίληψη σε pdf

 • Βασίλης Μελισσιανός (Οκτ. 2010) , "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων: Θεωρητική και Κανονιστική Προσέγγιση".

  περίληψη σε pdf

2009

 • Νίκος Κουτάντζης (Οκτ. 2009), "Ακρίβεια Διαδικασίας Αποσύζευξης για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό Μικτών καθ' Ύψος Κατασκευών από Σκυρόδεμα και Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

 • Νίκος Μαντζώρος (Οκτ. 2009) , "Διερεύνηση των Εξισώσεων Αλληλεπίδρασης Αξονικής Θλιπτικής Δύναμης και Καμπτικών Ροπών σε Χαλύβδινα Μέλη Διπλού Ταυ".

  περίληψη σε pdf

 • Κωνσταντίνα Κουλάτσου (Οκτ. 2009), "Διερεύνηση Ειδικών Θεμάτων Ανηρτημένου Στεγάστρου μέσω μη Γραμμικών Αναλύσεων με Πεπερασμένα Στοιχεία".

  περίληψη σε pdf

 • Ελευθερία Γκαγκά (Οκτ. 2009), "Tuned Mass Based System in the Field of Structural Engineering".

  περίληψη σε pdf

 • Φανή Βαρουτσή (Ιούλ. 2009), "Ανάλυση Καλωδιωτού Ιστού υπό Θραύση Καλωδίου".

  περίληψη σε pdf

2008

 • Γιώργος Ναυπακτίτης (Ιούλ. 2008), "Αριθμητική και Κανονιστική Διερεύνηση Συστημάτων Παραλαβής Πλευρικών Φορτίων".

  περίληψη σε pdf

2007

 • Κώστας Φραγκόπουλος (Ιούλ. 2007), "Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση Προβλημάτων Λυγισμού Μεταλλικών Δοκών".

  περίληψη σε pdf

 • Παναγιώτης Μανίκας (Φεβ. 2007), "Δυναμική Συμπεριφορά του Μεμονωμένου Καλωδίου".

  περίληψη σε pdf

 • Κώστας Καρινιωτάκης (Φεβ. 2007), "Συμπεριφορά και Σχεδιασμός Μεμβρανών".

  περίληψη σε pdf

2006

 • Χριστόφορος Δημόπουλος (Οκτ. 2006), "Ανάλυση και Σχεδιασμός Τοξωτών Μεταλλικών Κατασκευών"

  περίληψη σε pdf

 • Σούλα Μέμτσα (Οκτ. 2006), "Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών με μη Γραμμικότητα Υλικού".

  περίληψη σε pdf

 • Γεωργία Μπαχουνζούζη (Οκτ. 2006), "Δυναμική Ανάλυση και Σχεδιασμός Υπόγειων Κατασκευών υπό Φορτία Εκρήξεων".

  περίληψη σε pdf

 • Εύα Ξένου (Μαρ. 2006), "Εφαρμογή Μεθόδων Δυναμικής Ανάλυσης σε Κατασκευές με Γραμμική και μη Γραμμική Συμπεριφορά".

  περίληψη σε pdf

2005

 • Δημήτρης Δούρος (Οκτ. 2005), "Ανέγερση Μεταλλικού Στεγάστρου Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους στην Οδό Ρηγίλλης".

  περίληψη σε pdf

 • Γιώργος Χρυσοβιτσιώτης (Οκτ. 2005), "Η Σημασία της Μη Γραμμικής Συμπεριφοράς για τον Σχεδιασμό Μεταλλικών Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Βαγγέλης Μανιαδής (Ιούν. 2005), "Στατική Μη Γραμμική Ανάλυση Καλωδιωτών Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Ηρώ Μάρκου και Χάρης Μπούρας (Ιαν. 2005), "Μελέτη της Επιρροής των Φαινομένων β' Τάξεως στην Καμπτική Συμπεριφορά Υποστυλωμάτων Μεταλλικών Πλαισίων".

  περίληψη σε pdf

 • Κώστας Βασιλόπουλος (Ιαν. 2005), "Προσομοίωση και Ανάλυση Καλωδιωτών Γεφυρών και Μεμονωμένων Καλωδίων".

  περίληψη σε pdf

 • Θανάσης Παπαγεωργίου (Ιαν. 2005), "Σεισμικές Αναλύσεις Μικτών Κατασκευών από Σκυρόδεμα και Χάλυβα".

  περίληψη σε pdf

2004

 • Κώστας Αθανασίου (Απρ. 2004), "Παραμετρικές Αναλύσεις Μεταλλικών Κόμβων με Δισδιάστατα και Τρισδιάστατα Προσομοιώματα Πεπερασμένων Στοιχείων".

  περίληψη σε pdf

2003

 • Γιώργος Γράψας (Οκτ. 2003), "Συμπεριφορά και Ανάλυση Γραμμών Αγκύρωσης Πλωτών Κατασκευών Ανοιχτής Θάλασσας".

  περίληψη σε pdf

 • Νίκη Καραγεωργοπούλου (Οκτ. 2003), "Κατασκευές Ελκυστήρων-Θλιπτήρων: Tensegrity Structures-Cable Domes".

  περίληψη σε pdf

 • Μαρία Βίλλη-Μπίλλη (Οκτ. 2003), "Διαγράμματα Ροής Διαστασιολόγησης Συμμίκτων Στοιχείων βάσει του ΕΚ4 και Σύγκριση με τον LRFD".

  περίληψη σε pdf

 • Θόδωρος Φραγκόπουλος (Ιούλ. 2003), "Επίδραση Αρχικών Ατελειών στο Σχεδιασμό Ευαίσθητων σε Λυγισμό Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

2002

 • Αννα Χατζηφώτη (Οκτ. 2002), "Στατική Συμπεριφορά και Ανάλυση Απλών Μεμονωμένων Καλωδίων".

  περίληψη σε pdf

 • Αρης Βιττωράκης (Οκτ. 2002), "Σεισμικός Έλεγχος Μεταλλικών Κατασκευών με Μεθόδους Μη Γραμμικής Στατικής Ανάλυσης".

  περίληψη σε pdf

 • Κώστας Χατζηνικόλας (Απρ. 2002), "Χρήση Αποσβεστήρων για την Αντισεισμική Προστασία Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Νίκος Λυμπέρης (Απρ. 2002), "Ο Ρόλος του Σχήματος της Διατομής των Πυλώνων στη Βελτιστοποίηση Κόστους για Καλωδιωτές Γέφυρες".

  περίληψη σε pdf

2001

 • Νίκος Πνευματικός (Οκτ. 2001), "Εισαγωγή στον Αυτόματο Έλεγχο των Κατασκευών".

  περίληψη σε pdf

 • Ισαβέλλα Βασιλοπούλου (Οκτ. 2001), "Συμπεριφορά και Μελέτη Δικτύων Καλωδίων".

  περίληψη σε pdf

 • Μηνάς Λεμονής (Οκτ. 2001), "Προσομοίωση Μεταλλικών Συνδέσεων με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων - Μέρος ΙΙ".

  περίληψη σε pdf

 • Χρήστος Ρούβαλης (Οκτ. 2001), "Κατασκευή, Συμπεριφορά και Ανάλυση Καλωδιωτών Ιστών".

  περίληψη σε pdf

1999

 • Δήμητρα Γερογιάννη (Οκτ. 1999), "Ανάλυση και Σχεδιασμός Υπόγειων Αγωγών υπό Στατικές και Δυναμικές Φορτίσεις".

  περίληψη σε pdf

 • Ευάγγελος Χριστογιάννης (Ιούλ. 1999), "Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεμβρανών".

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com