Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Ακολουθεί κατάλογος των διδακτορικών διατριβών που είναι τώρα σε εξέλιξη καθώς και όσων έχουν ολοκληρωθεί. Για κάθε ολοκληρωμένη εργασία είναι διαθέσιμο αρχείο pdf με το πλήρες κείμενο και σύνδεσμος προς το Ελληνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Σε εξέλιξη

Ο Χ. Γαντές επιβλέπει 8 διδακτορικές διατριβές που είναι σε εξέλιξη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

  • Γιώργος Πανταζής (από Μάιο 2023), "Σχεδιασμός Τρισδιάστατα Εκτυπωμένων Κόμβων Πτυσσόμενων Κατασκευών".
  • Ιάσων Ροσσέτος (από Οκτώβριο 2022), "Σχεδιασμός Ορθοπεδικών Συσκευών βάσει μη Γραμμικών Αναλύσεων Πεπερασμένων Στοιχείων και Πειραματικών Δοκιμών".
  • Βασίλης Παναγιωτόπουλος (από Οκτώβριο 2022), "Βελτιστοποίηση Τρισδιάστατα Εκτυπωμένων Μεταλλικών Δομικών Στοιχείων μέσω Πειραματικών Δοκιμών και μη Γραμμικών Αναλύσεων".
  • Κατερίνα Νταϊφώτη (από Μάιο 2020), "Αποτίμηση Δομικής Κατάστασης Παλαιών Μεταλλικών Κατασκευών".
  • Βασίλης Παπαβασιλείου (από Μάιο 2018), "Αξιολόγηση της Δομικής Τρωτότητας Υφιστάμενων Μεταλλικών Προκατασκευασμένων Γεφυρών".
  • Αγγελος Καρβέλης (από Δεκέμβριο 2015), "Αλληλεπίδραση Ανέμου - Κατασκευής με Έμφαση σε Μεταλλικούς Φορείς".
  • Στέλιος Βερνάρδος (από Μάιο 2014), "Σχεδιασμός Πυλώνων Ανεμογεννητριών με Διατομές Τύπου Sandwich".
  • Κωνσταντίνα Κουλάτσου (από Ιούνιο 2012), "Ανάλυση Κόπωσης Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών".

Ολοκληρωμένες

Επιπλέον έχει επιβλέψει 10 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com