Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

Ακολουθεί κατάλογος των διδακτορικών διατριβών που είναι τώρα σε εξέλιξη καθώς και όσων έχουν ολοκληρωθεί. Για κάθε ολοκληρωμένη εργασία είναι διαθέσιμο αρχείο pdf με το πλήρες κείμενο και σύνδεσμος προς το Ελληνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.

Σε εξέλιξη

Ο Χ. Γαντές επιβλέπει 8 διδακτορικές διατριβές που είναι σε εξέλιξη στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

  • Μαρία Καρδάτου (από Νοέμβριο 2021), "Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα με Τρισδιάστατα Εκτυπωμένα Μέλη και Συνδέσεις".
  • Ελευθερία Τσαλαμέγκα (από Νοέμβριο 2021), "Βέλτιστος Σχεδιασμός Δομικών Μελών και Συνδέσεων από Χάλυβα για Τρισδιάστατη Εκτύπωση".
  • Κατερίνα Νταϊφώτη (από Μάιο 2020), "Αποτίμηση Δομικής Κατάστασης Παλαιών Μεταλλικών Κατασκευών".
  • Βασίλης Παπαβασιλείου (από Μάιο 2018), "Αξιολόγηση της Δομικής Τρωτότητας Υφιστάμενων Μεταλλικών Προκατασκευασμένων Γεφυρών".
  • Ορέστης Ιωάννου (από Απρίλιο 2017), "Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών έναντι Εκρήξεων".
  • Αγγελος Καρβέλης (από Δεκέμβριο 2015), "Αλληλεπίδραση Ανέμου - Κατασκευής με Έμφαση σε Μεταλλικούς Φορείς".
  • Στέλιος Βερνάρδος (από Μάιο 2014), "Σχεδιασμός Πυλώνων Ανεμογεννητριών με Διατομές Τύπου Sandwich".
  • Κωνσταντίνα Κουλάτσου (από Ιούνιο 2012), "Ανάλυση Κόπωσης Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών".

Ολοκληρωμένες

Επιπλέον έχει επιβλέψει 9 ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com