Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Επίβλεψη Επισκεπτών Ερευνητών

Ο Χ. Γαντές έχει επιβλέψει τους εξής εισκέπτες ερευνητές στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.:

 • Liesbeth Arnouts, Υποψήφια Διδάκτωρ από το Vrije Universiteit Brussel (Απρίλιος-Αύγουστος 2019),

  "Σχεδιασμός πτυσσόμενων κατασκευών".

 • Βασίλης Μελισσιανός, Μεταδιδακτορικός ερευνητής ΕΜΠ (Ιούλιος 2016-σήμερα),

  "Σχεδιασμός υπόγειων αγωγών σε θέσεις διασταύρωσης με σεισμικά ρήγματα".

 • Pierluigi Olmati, Μεταδιδακτορικός ερευνητής από το University of Rome La Sapienza (Μάιος-Σεπτέμβριος 2013),

  "Σχεδιασμός κατασκευών έναντι εκρήξεων".

 • Francesco Petrini, Μεταδιδακτορικός ερευνητής από το University of Rome La Sapienza (Απρίλιος-Μάιος 2012),

  "Απόκριση δικτύων καλωδίων σε ανεμοπιέσεις" & "Παραγωγή τεχνητών χρονοϊστοριών ανέμου για τον σχεδιασμό πυλώνων ανεμογεννητριών".

 • Ισαβέλλα Βασιλοπούλου, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια ΕΜΠ (Νοέμβριος 2011-σήμερα),

  "Μη γραμμική δυναμική συμπεριφορά καλωδιωτών κατασκευών" & "Πρωτότυπος σχεδιασμός βάθρων γεφυρών σε ρευστοποιήσιμο έδαφος με χρήση φυσικής σεισμικής μόνωσης".

 • Yenal Akgun, Υποψήφιος Διδάκτωρ από το Izmir Institute of Technology (Μάιος-Ιούλιος 2009),

  "Σχεδιασμός πτυσσόμενων κατασκευών".

 • Cyril Douthe, Μεταδιδακτορικός ερευνητής & Υπότροφος Marie Curie από την Ecole des Ponts ParisTech (Δεκέμβριος 2007-Αύγουστος 2010),

  "Επίδραση διαδικασίας καμπύλωσης και δευτερευουσών τάσεων λόγω της καμπυλότητας στη φέρουσα ικανότητα χαλύβδινων τόξων" & "Προστασία κλωδίων γεφυρών από παραμετρικό συντονισμό λόγω ταλάντωσης καταστρώματος με χρήση δευτερευόντων καλωδίων".

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com