Δημοσιεύσεις


Βιβλία - Μονογραφίες - Διατριβές
Συμμετοχή σε Βιβλία και Διεθνείς Εκδόσεις
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με Κριτές
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Πλήρη Κρίση (double blind peer review)
Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Κρίση Κειμένου ή Περίληψης
Editorials σε Επιστημονικά Περιοδικά
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς Κριτές
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια που Εκδίδουν Πρακτικά
'Αλλες Δημοσιεύσεις

Βιβλία - Μονογραφίες - Διατριβές

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Πλήρη Κρίση (double blind peer review)

Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με Κρίση Κειμένου ή Περίληψης

Editorials σε Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς Κριτές

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια που εκδίδουν Πρακτικά

'Αλλες δημοσιεύσεις

 • Πότσιου, Χ.,2015. The Surveying Profession needs to think ahead. GIM International, vol. 29(3), March 2015, pp. 14-15.
 • Πότσιου, Χ.,Ζαχαριάς, Ν., 2011. 20η Επέτειος του Συλλόγου Τοπογράφων της Αλβανίας - 1ο Γενικό Συνέδριο. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 204, Απρίλιος-Μάϊος 2011, Διεθνή Θέματα, σελ. 34.
 • Πότσιου, Χ.,2010. Το Κτηματολόγιο και η Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 198, Μάρτιος-Μάιος 2010, Διεθνή Θέματα, σελ. 47-48.
 • Πότσιου, Χ.,Αποστολάτος, Γ., 2010. Συμπεράσματα από το Τετραετές Συνέδριο της FIG στο Σύδνεϋ Αυστραλίας. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 199, Ιούνιος-Ιούλιος 2010, Διεθνή Θέματα, σελ. 32-33.
 • Πότσιου, Χ.,Αποστολάτος, Γ., 2009. Συμπεράσματα από το Ετήσιο Συνέδριο της Επιτροπής 3 της FIG με θέμα «Spatial Information for Management of Sustainable Urban Areas». Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 193, Μάρτιος-Απρίλιος 2009, Διεθνή Θέματα, σελ. 30-32.
 • Πότσιου, Χ.,2009. Συμπεράσματα από το 7ο Περιφερειακό Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων στο Ανόϊ, Βιετνάμ με θέμα «Τα Χωρικά Δεδομένα στην υπηρεσία των πολιτών - Διακυβέρνηση της Γης - Χωρικά Δεδομένα και Περιβάλλον - Δια Βίου Εκπαίδευση». Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 196, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2009, Διεθνή Θέματα, σελ. 48-49.
 • Πότσιου, Χ.,2008. Ο ρόλος της διαχείρισης της Χωρικής Πληροφορίας στην Περιβαλλοντική Διαχείριση των Μεγαλουπόλεων. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 188, Απρίλιος-Μάϊος 2008, Διεθνή Θέματα, σελ. 48-50.
 • Potsiou, C.,2008. FIG Commission 3: Spatial Information Management (SIM) - Work Plan 2007-2010. FIG Publication No 39, June 2008, pp. 23-34.
 • Πότσιου, Χ.,Αποστολάτος Γ., 2007. Συμπεράσματα από το κοινό Συνέδριο της Επιτροπής 3 για τη Διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας της FIG Com 3 και των Επιτροπών για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών: UN/ECE CHLM & UN/ECE WPLA. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 183, Απρίλιος-Μάϊος 2007, Διεθνή Θέματα, σελ. 30-32.
 • Potsiou, C., 2007. "Spatial Information Management toward Legalizing Informal Urban Development" and "Informal Settlements - Real Estate Market Needs for Good Land Administration and Planning". Proceedings of International Workshop "Good Land Administration its Role in Economic Development", Ulaanbaatar, Mongolia, pp. 281-291.
 • Αποστολάτος Γ., Πότσιου, Χ.,Τζιωρζιώτη, Λ., 2007. Συμπεράσματα από την Διεθνή Συνάντηση-Συνέδριο της Διεθνούς Ενωσης Τοπογράφων FIG Working Week 2007 «Strategic Integration of Surveying Services». Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 184, Ιούνιος-Ιούλιος 2007, Διεθνή Θέματα, σελ. 24-25.
 • Πότσιου, Χ.,2007. Τα κύρια Συμπεράσματα-Προτάσεις από το Διεθνές Συνέδριο FIG Commission 3 & UNECE Working Party on Land Administration & Committee on Housing and Land Management για τα Αυθαίρετα. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 186, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007, Διεθνή Θέματα, σελ. 26-30.
 • Πότσιου, Χ.,2006. Η σύγχρονη Αγορά Ακινήτων και το Κτηματολόγιο - Διαπιστώσεις και συμπεράσματα από την έρευνα του Συμβουλίου του UN/ECE WPLA. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 176, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006, Επιστημονικά Θέματα, σελ. 34-38.
 • Πότσιου, Χ.,2006. Συμπεράσματα από το 5ο Περιφερειακό Συνέδριο της FIG με θέμα «Προώθηση της διοίκησης της γης και της καλής διακυβέρνησης». Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 177, Μάρτιος-Απρίλιος 2006, Διεθνή Θέματα, σελ. 58-59.
 • Πότσιου, Χ.,2006. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το Κτηματολόγιο. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 180, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2006, Επιστημονικά Θέματα, σελ. 38-44.
 • Πότσιου, Χ.,2006. Η διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας ως εργαλείο για την ένταξη της Αυθαίρετης Αστικής Ανάπτυξης στη νομιμότητα. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 180, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2006, σελ. 45-46.
 • Πότσιου, Χ.,2005. Τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της καλής διαχείρισης της γης. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 171, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005, Επιστημονικά Θέματα, σελ. 50-54.
 • Πότσιου, Χ.,2005. Συμπεράσματα από το Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο FIG Working Week 2005 & GSDI-8 «Από τους Φαραώ στη Γεωπληροφορική». Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 171, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2005, Διεθνή Θέματα, σελ. 61-62.
 • Πότσιου, Χ.,2005. Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης. Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, τεύχος 2337, σελ. 61-62.
 • Πότσιου, Χ.,2005. Σύντομα νέα από την Γενική Συνέλευση της FIG που έγινε 17-22 Απριλίου 2005 στο Κάϊρο της Αιγύπτου. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 172, Μάρτιος-Απρίλιος-Μάϊος 2005, Διεθνή Θέματα, σελ. 42-43.
 • Πότσιου, Χ.,2005. Συμπεράσματα από την 4η Σύνοδο του Working Party on Land Administration (WPLA) των Ηνωμένων Εθνών. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 175, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005, Διεθνή Θέματα, σελ. 50-53.
 • Πότσιου, Χ.,2004. Η ίδρυση Κτηματολογίου και τα προβλήματα της Διαχείρισης Γης στην Αρμενία. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 169, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2004, Διεθνή Θέματα, σελ. 42-44.
 • Πότσιου, Χ.,2004. Το Θαλάσσιο Κτηματολόγιο. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 170, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2004, Επιστημονικά Θέματα, σελ. 23-27.
 • Αποστολάτος, Γ., Πότσιου, Χ.,2002. Συμπεράσματα του 2002 FIG XXII International Congress. Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 156, Μάρτιος-Απρίλιος 2002, Διεθνή Θέματα, σελ. 18-22.
 • Πότσιου, Χ.,2002. Συμπεράσματα από το Συνέδριο για τα «Συστήματα Μαζικής Εκτίμησης Αξιών Ακινήτων για Φορολογικούς Σκοπούς». Ενημερωτικό Δελτίο ΠΣΔΑΤΜ (ΑΤΜ), τεύχος 159, Οκτώβριος-Νοέμβριος 2002, Επιστημονικά Θέματα, σελ. 36-46.