Επικοινωνία

Δρ. Χρυσή Πότσιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Γραφείο Λ108, 1ος όροφος, κτ. Λαμπαδαρίου

Τηλ: 210-7722688
Fax: 210-7722677

E-mails: chryssy.potsiou@gmail.com, chryssyp@survey.ntua.gr