Σύντομο Βιογραφικό

1976 Αποφοίτηση από το Β' Γυμνάσιο Αρσακείου Ψυχικού με γενικό βαθμό 18 1/3.
1976 Εισαγωγή στο Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
1977 Μεταγραφή στο 2ο έτος (γ' εξάμηνο) της Σχολής ΑΤΜ ΕΜΠ, λόγω αρίστευσης κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο.
1982 Αποφοίτηση από τη Σχολή Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, με σειρά επιτυχίας 3η στους 63 φοιτητές, με βαθμό 7,66.
Υποτροφίες κατά την διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών.
1984 Τετραετής σύμβαση έργου με το ΕΜΠ.
1995 Διδάκτορας Μηχανικός ΕΜΠ. Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "Ψηφιακά Χαρτογραφικά Στοιχεία Κτηματολογίου", με γνωστικό αντικείμενο στις περιοχές της Φωτογραμμετρίας, του Κτηματολογίου και της Διαχείρισης Χωρικής Πληροφορίας.
2006 Παρακολούθηση εντατικών θερινών τμημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, στο Massachusetts Institute of Technology (ΜΙΤ), Center for Real Estate, στις παρακάτω θεματικές ενότητες:
1. Fundamentals of Real Estate Finance 2. Real Estate Markets: Location, Product, Timing 3. Intoduction to Commercial Real Estate Development.
1982-1993 Μελετητής Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός, του Μητρώου Μελετητών της Γ.Γ. Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, στις κατηγορίες Μελετών Τοπογραφίας (16) και Πολεοδομικών-Ρυμοτομικών Μελετών (2) με τάξη πτυχίου Α.
1993-2000 Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος με διάθεση στον Τομέα Τοπογραφίας
1998-2001 Τεχνικός Σύμβουλος Διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ για τα διεθνή και τα εκπαιδευτικά θέματα.
2000-2001 Μόνιμος Υπάλληλος ΕΜΠ
2001-2002 Μόνιμο μέλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ του ΣΑΤΜ
2002-2005 Μόνιμο μέλος ΕΕΔΙΠ ΙΙ - βαθμίδα Α του Τομέα Τοπογραφίας.
2005-2010 Μόνιμη Λέκτορας Ε.Μ.Π
2010-2013 Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ
2013- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
2009-2010 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ
2009-2012 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ
2013-2015 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
1992-2009 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης
2002-2006 & 2008-2010 Εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - HellasGI.
2002-σήμερα Εξωτερικός συνεργάτης του ΤΕΕ για θέματα διεθνών σχέσεων
2002-σήμερα Επιστημονική σύμβουλος των φορέων UN-HABITAT, UN-ECE και της World Bank, για θέματα Κτηματολογίου και Διαχείρισης Γης, με δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης.
1994-1998 Μέλος του Working Group 7.1 της Επιτροπής 7 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG)
1994-2002 Πρόεδρος του Working Group 3.1 "Spatial Information Management - Technical Aspects" της Επιτροπής 3 της FIG
2002-2006 Πρόεδρος του Working Group 3.3 "Spatial Information Management - State of the Art" της Επιτροπής 3 της FIG
2004-2006 Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 3 της FIG, που έχει αντικείμενο 'Spatial Information Management', για την περίοδο 2002 - 2006
2006-2010 Πρόεδρος της Επιτροπής 3 (Διαχείριση Χωρικής Πληροφορίας) της FIG (FIG Commission 3 - Spatial Information Management)
2007-2010 Εκλεγμένο μέλος, για 2 περιόδους, του Συμβουλίου (Council member) ως εκπρόσωπος των Προέδρων των δέκα Επιτροπών (ACCO Representative) της FIG
2011-2014 Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG) και Πρόεδρος του FIG Task Force on Property and Housing
2015-2018 Πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων (FIG)
2015- Πρόεδρος του International Professional Bodies Cluster των επαγγελματικών φορέων που είναι μέλη του Global Land Tool Network (GLTN).
2015- Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου (International Advisory Board) για την διαμόρφωση και επίβλεψη της στρατηγικής και του προγράμματος του GLTN
2001-2019 Μέλος (εκλεγόμενο για 9 διαδοχικές περιόδους) του Bureau του UN/ECE Working Party on Land Administration (WPLA), που είναι η υπο-επιτροπή για το Κτηματολόγιο της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Αυτοδύναμη διδασκαλία σε συνολικά 49 εξαμηνιαία μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ (από 2005 μέχρι σήμερα), και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία της ΣΑΤΜ ΕΜΠ από το 1982

Αυτοδύναμη διδασκαλία σε 7 εξάμηνα ενός μαθήματος του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος «Γεωπληροφορική» ΕΜΠ.

Συγγραφή σειράς καινοτόμων σημειώσεων για τα μαθήματα της περιοχής του Κτηματολογίου του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της ΣΑΤΜ

Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Land Management and Land Tenure" του Πολυτεχνείου του Μονάχου, το 2010, με θέμα διαλέξεων: "Informal Development in Europe"

Επιστημονική Υπεύθυνη για την επίβλεψη συνολικά 65 Διπλωματικών Εργασιών: 51 προπτυχιακών της ΣΑΤΜ ΕΜΠ και 14 μεταπτυχιακών του ΔΠΜΣ «Γεωπληροφορική», και συμμετοχή στις τριμελή εξεταστική επιτροπή πολλών άλλων διπλωματικών εργασιών

Επιβλέπουσα 1 Διδακτορικής Διατριβής, που έχει ολοκληρωθεί και συμμετοχή σε επιτροπές εξέτασης 6 Διδακτορικών Διατριβών στην Ελλάδα (ΕΜΠ και ΑΠΘ) και 2 Διδακτορικών Διατριβών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού

Επιβλέπουσα 4 Διδακτορικών Διατριβών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, στην Ελλάδα και 1 στο Department of Urban and Regional Planning and Geo-Information Management, University of Twente (The Netherlands)

Συμμετοχή σε επιτροπές εξέτασης 4 Διδακτορικών Διατριβών στην Ελλάδα (ΕΜΠ και ΑΠΘ) και 2 Διδακτορικών Διατριβών σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ομιλήτρια σειράς διαλέξεων σε 14 εθνικά και διεθνή Σεμινάρια Εκπαίδευσης Μηχανικών, με αντικείμενα από το Κτηματολόγιο, τη Διαχείριση Γης, τις Εκτιμήσεις Αξιών Ακινήτων, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και τη Φωτογραμμετρία. Επιστημονική Υπεύθυνος και συντονιστής σε πέντε (5) από αυτά.

Συγγραφή 116 δημοσιεύσεων μετά από κρίση (32 μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για κρίση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή), που περιλαμβάνουν:
-10 διεθνή βιβλία ή μονογραφίες, εκτός της διδακτορικής διατριβής (3 μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για κρίση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή)
-28 άρθρα σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές (11 μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για κρίση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή)
-18 δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Συνεδρίων με πλήρη κρίση (double blind peer review) (10 μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για κρίση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή)
-60 δημοσιεύσεις σε πρακτικά Συνεδρίων μετά από κρίση κειμένου ή περίληψης (8 μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για κρίση για την βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή) και, επιπρόσθετα:
-83 παρουσιάσεις σε Συνέδρια που εκδίδουν πρακτικά (45 μετά την υποβολή των δικαιολογητικών για κρίση για την βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή)
-συγγραφή 9 editorials
-10 δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά χωρίς κριτές
-και 25 άλλες δημοσιεύσεις Από τις παραπάνω εργασίες έχουν διακριθεί:
-1 ως «best paper», στο διεθνές συνέδριο της Επιτροπής 3 της FIG, Παρίσι 2011
-3 ως «FIG article of the month»(Μάρτιος 2010, Μάρτιος 2012 και Απρίλιος 2015)
Προσκεκλημένη ομιλήτρια (Invited speaker) σε 30 διεθνή Συνέδρια και Keynote speaker σε 14 διεθνή Συνέδρια.

Εντοπίσθηκαν στην διεθνή βιβλιογραφία 375 βιβλιογραφικές ετεροαναφορές σε (συνολικά) 50 δημοσιεύσεις, με δείκτες: h=10 και i10=10

Κριτής άρθρων σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Chief Editor για την επιλογή με πλήρη κρίση (organization of the Peer Review Process) άρθρων σε δύο Διεθνή Συνέδρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων - FIG (2008 Stockholm και 2009 Eilat)

Εξωτερικός κριτής (external referee) για την εξέλιξη ενός μέλους ΔΕΠ της Schulich School of Engineering, του University of Calgary, από την βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (Associate Professor) στην βαθμίδα του Καθηγητή (Professor)

Επιστημονική υπεύθυνη σε 4 διεθνή ερευνητικά προγράμματα και συμμετοχή σε άλλα 19 ελληνικά και διεθνή προγράμματα

Συμμετοχή σε 192 συνέδρια και ημερίδες (31 ελληνικά και 161 διεθνή), όπως της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA), της Διεθνούς Ένωσης Τοπογράφων (FIG), της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης (ISPRS), της UNECE / WPLA, της UNECE CHLM, της World Bank, της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οργανωτής ή Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής σε 18 διεθνή συνέδρια. Μέλος της Οργανωτικής ή/και Επιστημονικής Επιτροπής σε, ακόμη, 17 διεθνή συνέδρια

Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της FIG, από το 1999 μέχρι σήμερα, καθώς και εθνικός αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή 3 της FIG. Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου Αγρ.-Τοπογράφων Μηχανικών Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης και της Ελληνικής Ομάδας της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA)

Ξένες Γλώσσες

- Άριστη γνώση της Αγγλικής: επιπέδου Proficiency in English, Cambridge.
- Καλή γνώση της Γερμανικής: επιπέδου Mittelstufe, Goethe Institut.