Loading...

Η ΑΠΟΘΗΣΑΥΡΙΣΙΣ

ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΟΙ 2288 ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Ἡ ἀποθησαύρισις τῶν «Στοιχείων»

Κατεβάστε ἐδῶ τὸ ἀρχεῖο σὲ μορφή EXCEL

Οἱ 2288 λέξεις ποὺ ὑπάρχουν στὰ «Στοιχεῖα» μὲ τὶς συχνοτητὲς τους. (Συνολικά 123004 λέξεις)

Ταξινομῆστε ἀλφαβητικὰ ἢ κατὰ συχνότητα κάνοντας «κλίκ» στὴν ἐπικεφαλίδα τοῦ πίνακος!

α/α     ΛΕΞΗ Συχνότητα
1καὶ5947
2τὸ5797
35190
4πρὸς3820
5ἄρα3809
6τῶν2749
7τῆς2643
8ἀπὸ2400
9δὲ2380
10ὑπὸ2351
11τῷ2334
122309
13τῇ2268
14τοῦ2144
15τὸν2055
16τὴν1651
17ἐστιν1486
18τὰ1262
19ὡς1242
20αἱ1234
21ἐστὶ1209
22ἴση1057
23οὕτως1046
24ἐπεὶ977
25ἐστὶν971
26ἴσον960
27δύο944
28μὲν843
29ἐστι843
30ὅτι807
31ὅπερ629
32ἐν583
33οἱ578
34δὴ573
35λέγω549
36ἔστω527
37ἐκ486
38ἐὰν483
39ἔδει473
40λόγον467
41ἐπὶ458
42δεῖξαι425
43μήκει417
44τοῖς416
45μετρεῖ395
46κατὰ389
47μέσον381
48διὰ379
49τρίγωνον369
50τὰς364
51ἐστίν359
52ἴσαι357
53καί352
54τε352
55αὐτῶν351
56τετράγωνον348
57δυνάμει334
58εἰσιν329
59εἰ318
60εὐθεῖα311
61ταῖς309
62μεῖζον306
63βάσις302
64ἀνάλογον294
65ὥστε293
66μείζων287
67ἔσται284
68ἀλλὰ283
69ἔχει283
70ἀριθμὸς270
71εἰς269
72κύκλου269
73οὐκ252
74μόνον246
75ἔστιν241
76241
77οὖν240
78ἴσα240
79αὐτὰ239
80εἰσίν234
81εὐθεῖαι227
82πολλαπλασιάσας226
83ἰσάκις225
84παρὰ216
85δὶς211
86σημεῖον206
87πάλιν204
88εὐθείας200
89ὁμοίως195
90ἀριθμοὶ194
91ἐπιπέδῳ194
92ἀριθμόν193
93παραλληλόγραμμον186
94ῥητὴ184
95αὐτὸ183
96εἰσι183
97ἔστωσαν180
98κύκλον176
99ἴσας176
100τετράγωνος175
101αὐτῷ174
102ἀλλήλους174
103σύμμετροι173
104ὀρθὰς169
105ὃν168
106σύμμετρος165
107μέρος164
108μετὰ164
109μέρη162
110ἀσύμμετρος160
111μὴ158
112αὐτὸν156
113πεποίηκεν155
114ἑκατέρα153
115ὅλον153
116δίχα151
117περὶ151
118πρῶτοι148
119148
120τοὺς147
121ἐδείχθη147
122ὀνομάτων146
123μετρήσει145
124στερεὸν145
125εἰσὶν144
126τριγώνῳ137
127δύναται136
128κύκλος136
129ῥητὸν135
130βάσιν134
131τριγώνου134
132χωρίον134
133δή131
134τις126
135δυναμένη124
136ὕψος124
137ἑαυτῇ123
138ἀλλ᾿120
139ἑκάτερον120
140ἑξῆς118
141τετραγώνῳ114
142ἀλλήλαις113
143ῥηταί113
144κέντρον110
145συγκείμενον110
146ἤπερ110
147ἴσων110
148γάρ109
149ἤχθω109
150ἔστι108
151πλάτος107
152σύμμετρός106
153ἐπεζεύχθωσαν105
154ἑκατέρᾳ105
155αὐτῇ103
156ἀδύνατον103
157ὧν103
158ἀνάλογόν102
159ἴσος102
160μείζονα101
161μονὰς101
162πλευρὰ101
163σημείου101
164μεγέθη100
165ἀπεναντίον100
166ὀρθογώνιον100
167δείξομεν99
168παράλληλος97
169βάσει96
170πλευραὶ96
171ὀρθὴ96
172εὐθειῶν94
173ἐπεί94
174ἴσην94
175ὑπερέχει93
176εἰσὶ92
177λόγῳ92
178λοιπὸν91
179περιεχόμενον91
180βάσεις90
181ὀρθή90
182αὐτῆς89
183διάμετρος89
184κύβος89
185λοιπὴ89
186τι89
187πολλαπλάσιον88
188ἔτι88
189αὐτὴν87
190εἶναι87
191κοινὸν87
192ἀσύμμετρον87
193δέ86
194τετραγώνων86
195ἐπεζεύχθω85
196ῥητὴν85
197κέντρου84
198κοινὴ84
199πολλαπλάσια84
200ἐπ᾿84
201διπλῆ83
202δεῖ82
203εἰλήφθω82
204ἀλλήλοις82
205δυνατόν81
206τριγώνων81
207ἀπ᾿81
208μεῖζόν80
209ἤτοι80
210δυσὶ79
211τετμήσθω79
212τουτέστι79
213ἐναλλὰξ79
214εὐθείᾳ78
215σημεῖα78
216τετράγωνα78
217τρεῖς77
218σφαίρας76
219ἄλογός76
220ἰσογώνιον76
22176
222οὐδὲ74
223τινα74
224τρίγωνα74
225ἧς74
226αὐτοῦ73
227συμμέτρου72
228ἀριθμὸν72
229ἔσονται72
230παραβεβλήσθω71
231ἐλάσσων71
232ἔλαττον71
233ὦσιν71
234ῥητόν71
235οὐ70
236πλευρῶν70
237πυραμὶς70
238ἀποτομή70
239ὀρθαῖς70
240ὅλη70
241περιφερείας69
242αὐτοῖς68
243εὐθεῖαν68
244κορυφὴ68
245μετρείτω68
246πολύγωνον68
247σύμμετρον68
248μέν67
249ποιείτω67
250ποιοῦν67
251ἀποτομὴ67
252πρώτη66
253δ᾿65
254ἐλάττων65
255ἐλάχιστοι65
256μέσων64
257τετραγώνου64
258ἀσυμμέτρου64
259ἐντὸς64
260ὅλης64
261ἀφῃρήσθω63
262ῥητῇ63
263κείσθω62
264πλῆθος62
265ἐκκειμένῃ62
266ἐπίπεδον62
267ἔτυχεν62
268ποιῆσαι61
269πρῶτον61
270στερεὰ61
271μέσης60
272μονάδας60
273ἀσύμμετροι60
274ὀρθῆς60
275ὅταν60
276ὑπ᾿60
277δι᾿59
278ἀριθμοῦ59
279ἑαυτὸν59
280τρίτον58
281ἀριθμός57
28257
283ὅμοιον57
284μίαν56
285τριπλασίονα56
286ἀριθμοί56
287δυσὶν55
288μή55
289πρότερον55
290στερεοῦ55
291ἐκτὸς55
292βάσεως54
293στερεόν54
294ἄκρον54
295ἐκκείσθω54
296δοθείσῃ53
297οὗ53
298πλευρὰς53
299πρῶτος53
300τέτμηται53
301ἐχόντων53
302πρίσματα52
303πυραμίδος52
304τμήματος52
305ἐλάσσονος52
306ἴσου52
307ὅμοια52
308ἀσύμμετρός51
309ἐπίπεδα51
310ἥμισυ51
311ὀρθογωνίῳ51
312κύλινδρος50
313μέτρον50
314πενταγώνου50
315περιφέρεια50
316ἐλάσσονα50
317εὑρεῖν49
318μέγιστον49
319μέση49
320οὖσα49
321περιεχομένῳ49
322ἕξει49
323ὄντα49
324ὅλῃ49
325ῥητῆς49
326δευτέρα48
327κἂν48
32848
329ἐπιπέδων48
330ἐφ᾿48
331ὅμοιοι48
332ὑποκειμένῳ48
333ὑπόκειται48
334σημείῳ47
335αὐταῖς46
336κάθετος46
337λοιπῇ46
338ποιεῖ46
339στερεῷ46
340ἀσύμμετρα46
341ἔλασσον46
342ἰσόπλευρον46
343γραμμὴ45
344ἔχῃ45
345εἴδει44
346μέσα44
347μείζονές44
348μονάδος44
349προσκείσθω44
350σχῆμα44
351τουτέστιν44
352ἐξ44
353ὅμοιόν44
354δοθὲν43
355κῶνος43
356συνεστάτω43
357σύμμετρα43
358ὀρθάς43
359καλείσθω42
360μεταξὺ42
361πυραμίδα42
362τμῆμα42
363φανερόν42
364μέσαι41
365παραλληλογράμμῳ41
366τέταρτον41
367ἀλλήλων41
368ἀντιπεπόνθασιν41
369ἄλλα41
370τέσσαρες40
371ἐλλεῖπον40
372κώνου39
373πεντάγωνον39
374πλευρᾶς39
375προσαρμόζουσα39
376τμημάτων39
377ἀριθμῶν39
378ἐπειδήπερ39
379ἑκατέραν39
380εὐθυγράμμῳ38
381κύκλοι38
382μὴν38
383παραλλήλοις38
384σύμμετρόν38
385τριῶν38
386ἀποτομῆς38
387ἄλλο38
388ἑνὶ38
389ἔχοντα38
390κέντρῳ37
391καθ᾿37
392καλουμένη37
393μέσου37
394παράκειται37
395παραβαλλόμενον37
396ποιοῦσα37
397πυραμίδι37
398τέμνει37
399τμηθῇ37
400ἀλλήλας37
401ἓν37
402γνώμων36
403διήχθω36
404δοθεῖσα36
405μία36
406ἄρτιος36
407ἴσοι36
408ὀρθῶν36
409ὅλῳ36
410δοθέντι35
411λοιπαῖς35
412πλευρᾷ35
413ἰσόπλευρόν35
414λοιπαὶ34
415μιᾶς34
416μιᾷ34
417παράλληλοι34
418ποιοῦσαι34
419σημείων34
420σφαίρᾳ34
421τετάρτου34
422ἄλληλα34
423δεύτερον33
424διπλάσιον33
425κύβου33
426λοιπὸς33
427μείζονος33
428οὐδ᾿33
429παραλληλεπίπεδα33
430συνεχὲς33
431συστήσασθαι33
432ὦσι33
433αὐτὴ32
434τμήματι32
435ἀεὶ32
436ἐχέτω32
437ἔχον32
438ὁποσοιοῦν32
439περιέχουσαι31
440πρίσμα31
441πρώτου31
442πρῶτός31
443τετάρτῳ31
444ἄρτιός31
44531
446γεγονέτω30
447δευτέρου30
448διαστήματι30
449διπλασίονα30
450διῃρήσθω30
451μέγεθος30
452οὐδετέρα30
453παράλληλός30
454πλήθει30
455τρία30
456ἀσύμμετρόν30
457ἑκάστη30
458ἡμικύκλιον30
459ὅλος30
460ῥητή30
461γεγράφθω29
462διαιρεῖται29
463διπλασίων29
464δοθείσης29
465λοιπῆς29
466μεγεθῶν29
467μονάδες29
468παραλληλογράμμων29
469παραλληλόγραμμα29
470πόρισμα29
471τούτου29
472ἐλάχιστος29
473ἡμισείας29
474ἤχθωσαν29
475εἷς28
476κύκλῳ28
477λοιπῶν28
478περισσὸς28
479πλευραῖς28
480πλευρὰν28
481ἄτοπον28
482ἐπίπεδοι28
483ἑξαγώνου28
484δειχθήσεται27
485κύβον27
486παντὸς27
487ποιῇ27
488τοῦτο27
489ἀναγεγράφθω27
490ἀριθμοὺς27
491ἑκάτερος27
492ἔλασσόν27
493λέγεται26
494μείζονι26
495στερεῶν26
496συμπεπληρώσθω26
497σύμμετρά26
498τμῆμά26
499ἂν26
500ἐκβεβλήσθω26
501ἦκται26
502ὁσάκις26
503ὑφ᾿26
504ὕψεσιν26
505βάσεων25
506λοιποῦ25
507μέρει25
508μετροῦσιν25
509μετρῇ25
510περιέχηται25
511περισσός25
512ἃς25
513ἐκκείσθωσαν25
514ἐπιζευγνυμένη25
515ἕκτον25
516ἡγούμενον25
517ὑποτείνουσιν25
518αὐτός24
519εὐθύγραμμον24
520κύκλων24
521πυραμίς24
522τεσσάρων24
523τετραγώνοις24
524τρισὶ24
525ἀρτιάκις24
526ὀνόματα24
527ὅμοιά24
528ὑπό24
529ῥητοῦ24
530δευτέρας23
531διπλάσιά23
532διπλάσιόν23
533εὐθείαις23
534κώνῳ23
535μετρεῖται23
536πέμπτον23
537περιέχουσιν23
538τάξει23
539τρίτη23
540ἀρχῆς23
541ἁπτομένας23
542ἑαυτοῦ23
543ἑπόμενον23
544ἕκαστον23
545ὀρθὴν23
546ῥηταὶ23
547γενόμενος22
548δεκαγώνου22
549διῃρημένη22
550δοθέντος22
551κυλίνδρου22
552ληφθῇ22
553προσευρεῖν22
554πρώτης22
555τέ22
556τρίτου22
557ἀποτομὴν22
558ἐφάπτεται22
559ῥητῷ22
560αὐτή21
561δεικτέον21
562δοθέντα21
563εὐθεῖά21
564μέσοι21
565μετρούμενος21
566παραλλήλους21
567περιεχομένη21
568περιφερείᾳ21
569πρὸ21
570συναμφότερος21
571τέσσαρα21
572ἀναστρέψαντι21
573ἄξων21
574ἑνί21
575ἔχοντας21
576ἡμίσεια21
57721
578αὐτὰς20
579κύλινδροι20
580μέσος20
581μείζονά20
582μετροῦσι20
583οὐχ20
584παραλληλεπίπεδον20
585παραλληλογράμμου20
586πλευράν20
587πολλαπλασιάσαντες20
588πολύεδρον20
589πυραμίδας20
590πυραμίδες20
591τετάρτη20
592τετράγωνός20
593τμήματα20
594τοσαῦται20
595τριγώνους20
596ἀμφότεραι20
597ἐγγράψαι20
598ἐλάχιστοί20
599ἑκατέρας20
600ἑτέρα20
601ἔλαττόν20
602ἥξει20
603ὁμόλογος20
604ὁποτέρᾳ20
605ὑποκείμενον20
606ὢν20
607κάθετοι19
608οὔ19
609πενταπλάσιον19
610περιεχέσθω19
611συμμέτρων19
612σφαῖρα19
613τρίτην19
614φανερὸν19
615ἀνίσων19
616ἄνισα19
617ἅπαντα19
618ἐγγεγράφθω19
619δοθεῖσαν18
620κατασκευασθέντων18
621κείμενον18
622κύκλοις18
623λῆμμα18
624μετρηθήσεται18
625οὔκ18
626παράλληλοί18
627συνέσταται18
628σύνδυο18
629ἀφαιρεθῇ18
630ἄκροι18
631ἐάν18
632ἑκάστου18
633ἕνα18
634ἡγούμενος18
635ἰσογώνιόν18
636ὄνομα18
637ὅσοι18
638καταγεγράφθω17
639κύλινδρον17
640μονάδα17
641πάντα17
642πάντες17
643πέμπτη17
644περιφέρειαν17
645πεσεῖται17
646προσαρμόζει17
647ἀνάπαλιν17
648ἄλογοι17
649ἐπί17
650ἐπιπέδοις17
651ἐπιπέδου17
652ἔχειν17
653ἡμικυκλίου17
654ἣν17
655ὁμόλογον17
656διάμετρον16
657εἰλήφθωσαν16
658κυλίνδρῳ16
659λοιπῷ16
660οὖσαι16
661πάντῃ16
662πάσας16
663παραβέβληται16
664παραβληθῇ16
665ποιοῦσά16
666τούτῳ16
667τριπλασίων16
668ἅμα16
669ἐφαρμόσει16
670ἐφεξῆς16
671ἑκάτερα16
672ἑκατέρου16
673ἑπόμενος16
674ἔχουσαι16
675ἕκτη16
676γραφόμενος15
677διαμέτρου15
678κοινὴν15
679πέντε15
680ποιήσει15
681πολλῷ15
682πυραμίδων15
683σφαῖραν15
684τετράγωνοι15
685τοσοῦτοι15
686τό15
687ἀνεστάτω15
688ἄλλῳ15
689ἐλάσσονες15
690ἐπίπεδοί15
691ἑτέρου15
692ἰσογωνίων15
693ὅλου15
694αὐτοὺς14
695διαφέρει14
696δοθέντων14
697κατ᾿14
698λαμβανόμενα14
699μεταλαμβανόμεναι14
700οὔσας14
701παραλληλεπιπέδων14
702συμμέτρους14
703τέμνῃ14
704τινες14
705τυχόντα14
706ἀφ᾿14
707ἄκρων14
708ἄνισός14
709ἐφεστῶσαι14
710ἑνὸς14
711ἰσοπλεύρου14
712ἴσοις14
713ὁμολόγων14
714ὄντες14
715ὄντων14
716γνώμονι13
717γραμμὴν13
718διαμέτρῳ13
719δοθεὶς13
720δυνάσθω13
721δυνήσεται13
722δύνηται13
723εἴληπται13
724εἴτε13
725εὐθύγραμμα13
726εὐθύγραμμος13
727κῶνον13
728λοιπὰς13
729λόγοις13
730παράλληλα13
731περιέχεται13
732περιφερειῶν13
733συγκειμένῳ13
734συμπεσοῦνται13
735συναμφοτέρου13
736σύμμετροί13
737σύνθετος13
738τετμήσθωσαν13
739τινὸς13
740ἀμφότερα13
741ἅπερ13
742ἐκβαλλόμεναι13
743ἐλάχιστον13
744ἐμπίπτουσιν13
745ἑπομένων13
746ἔγγιον13
747ἡγουμένων13
748ἰσογώνια13
749ὁμοιότητα13
750ὄντι13
751ὅσα13
752βάσεώς12
753δέδεικται12
754δευτέραν12
755διάμετροι12
756εἰκοσαέδρου12
757εἰρημένα12
758εὐθεῖάν12
759εὕρηνται12
760καλεῖται12
761κατεσκευάσθω12
762κορυφὴν12
763κύβοι12
764κῶνοι12
765λοιπὴν12
766μεγέθους12
767μεγίστη12
768οὐδεὶς12
769πάντως12
770πενταπλάσιόν12
771περιγράψαι12
772τρίγωνά12
773ἀσύμμετρά12
774ἄλλος12
775ἄλογος12
776ἐκβεβλήσθωσαν12
777ἐκτός12
778ἐλάττονα12
779ἐμπέπτωκεν12
780ἐναλλάξ12
781ἓξ12
782ἕτερος12
783ἦν12
784ὀρθαί12
785ὁσοιδηποτοῦν12
786ὑποτείνουσαν12
78712
788διάμετρόν11
789διαλείποντες11
790δωδεκαέδρου11
791δύνασθαι11
792εἴς11
793εἶδος11
794κέντροις11
795κείσθωσαν11
796μέσας11
797μονάς11
798παρὲξ11
799περιλαβεῖν11
800περιφερείαις11
801πλευρά11
802ποιῶσί11
803πρώτην11
804πρώτους11
805πρῶτοί11
806σημείοις11
807συμπιπτέτωσαν11
808συναμφότερα11
809τριπλασίονι11
810τυχὸν11
811ἀγαγεῖν11
812ἀποτομῇ11
813ἀπώτερον11
814ἀσυμμέτρους11
815ἄλλη11
816ἄλλων11
817ἄλογον11
818ἄρτιον11
819ἐγγέγραπται11
820ἐκεῖνα11
821ἐλάσσονι11
822ἐλαχίστης11
823ἐμπίπτουσα11
824ἑκατέρῳ11
825ἕκαστος11
826ἰσοπλεύρων11
827ἰσοϋψῆ11
828ὀκταέδρου11
829ὄντας11
830ὅροι11
831ῥητὰ11
832διαμέτρων10
833διπλασίονι10
834δοθεισῶν10
835εἴη10
836λειπέτω10
837λόγου10
838μετρῶν10
839οὔτε10
840παραλλήλῳ10
841περιέχουσα10
842περιεχουσῶν10
843περιφέρειαι10
844πλείονα10
845πλείους10
846πλευράς10
847πλευραί10
848πλὴν10
849πολύγωνα10
850προκείμενα10
851προσαρμοζούσης10
852προστεθῇ10
853πρώτων10
854στερεοί10
855συγκείσθωσαν10
856συνθέντι10
857σχημάτων10
858τεμεῖν10
859τεμνομένης10
860τετάρτην10
861τετράκις10
862τετραπλάσιον10
863τινὶ10
864τομὴ10
865τριπλάσιά10
866ἀναλογία10
867ἀπολαμβανομένης10
868ἀρτίου10
869ἀφαιρεθέντος10
870ἄκρας10
871ἄλληλά10
872ἄνισοι10
873ἄπειρον10
874ἐλάσσονές10
875ἐλάττονι10
876ἐφάψεται10
877ἑπόμενα10
878ἕως10
879ἡγούμενα10
880ἡμικυκλίῳ10
881ἥμισυν10
882ὀρθῇ10
883ὁμοίων10
884ὁμόλογοι10
885ὁποσαοῦν10
886ὁσαπλάσιόν10
887ὃς10
888αὐταὶ9
889βεβήκασιν9
890δεχόμενον9
891διαιρεῖ9
892δοθέντες9
893εἰρημένου9
894κέντρα9
895λόγος9
896οὐδενὸς9
897πέρατα9
898παραβαλεῖν9
899πεποιήσθω9
900περιγέγραπται9
901περισσόν9
902ποιούσας9
903σταθεῖσα9
904συντεθὲν9
905τέμνουσιν9
906τεμεῖ9
907τετάρτης9
908τετράπλευρον9
909τοσαῦτα9
910τριπλάσιον9
911ἀγομένη9
912ἀφαιρεθὲν9
913ἀχθῇ9
914ἁπτόμεναι9
915ἁφῆς9
916ἄλλου9
917ἄλογόν9
918ἄξονα9
919ἅπας9
920ἐλαχίστη9
921ἐμπεπτώκασιν9
922ἐμπεσοῦνται9
923ἐπιζεύξωμεν9
924ἐχούσας9
925ἑαυτὸ9
926ἑκάστης9
927ἑτέρᾳ9
928ἔχουσα9
929ἔχουσιν9
930ἡμίσειά9
931ἡμίσειαν9
932ἡμιολία9
933ὀνόμασι9
934ὁμοίῳ9
935ὁσαπλασίων9
936ὅσαι9
937ὑπεροχὴ9
938ὑποτεινούσης9
939ὕψει9
940ὡσαύτως9
941βάσεσιν8
942βεβηκυῖαι8
943δηλαδὴ8
944διελόντι8
945δοθεῖσαι8
946εἰκοσάεδρον8
947κάθετός8
948κεῖται8
949κυλίνδρων8
950λοιποὶ8
951μενούσης8
952πάντων8
953πίπτει8
954παραλλήλων8
955παραλληλόγραμμόν8
956περιέξουσιν8
957περιεχούσας8
958ποιείτωσαν8
959προσαρμοζέτω8
960προσκειμένης8
961συντεθῶσιν8
962σχήματα8
963σύγκειται8
964τέμνωσιν8
965τεμνέτωσαν8
966τεταραγμένη8
967τινι8
968τομαὶ8
969τρίτης8
970τριγώνοις8
971ψαῦον8
972ἀμβλεῖαν8
973ἀναγέγραπται8
974ἀναγραφόμενον8
975ἀποτομήν8
976ἐγγραφομένων8
977ἐπαφῆς8
978ἐπιζευχθεῖσα8
979ἑξάγωνον8
980ἑτέρας8
981ὂν8
982ὑποτείνουσαι8
983ῥητῶν8
984αἵ7
985αὐτό7
986γεγονὸς7
987δεύτερος7
988διήχθωσαν7
989διπλάσια7
990διπλασία7
991εἴδεσι7
992εὐθεῖαί7
993κατά7
994κείμενα7
995κείμεναι7
996κοιναὶ7
997λελείφθω7
998λοιπὰ7
999μήτε7
1000μετεωροτέρῳ7
1001μετρείσθω7
1002μονάδι7
1003παραλληλεπιπέδῳ7
1004περιγεγράφθω7
1005περιενεχθὲν7
1006περιεχομένην7
1007περισσοῦ7
1008περισσὸν7
1009πολλαπλασίοις7
1010πρίσματος7
1011προσαρμόσει7
1012προσπεσοῦνται7
1013πρός7
1014πᾶν7
1015στερεά7
1016συγκείμενα7
1017συντεθῶσι7
1018τάξιν7
1019τέταρτος7
1020τεμνέτω7
1021τινὰ7
1022τομῆς7
1023τομῶν7
1024τοσαυτάκις7
1025τοσαυταπλάσιον7
1026τρίτος7
1027τριπλάσιος7
1028τριπλάσιόν7
1029τριπλῆ7
1030φέρεσθαι7
1031χωρίου7
1032ἀποκατασταθῇ7
1033ἀριθμοῖς7
1034ἄλλον7
1035ἄνισοί7
1036ἄξονος7
1037ἐγγραφομένου7
1038ἐμπίπτει7
1039ἐντός7
1040ἐπιταχθέν7
1041ἐπιφάνειαν7
1042ἔκ7
1043ἔν7
1044ἔχοντες7
1045ἔχουσαν7
1046ἕτερον7
1047ἤρξατο7
1048ἥτις7
1049ὀξεῖαν7
1050ὁμοία7
1051ὁμοίας7
1052ὁμοίοις7
1053ὁμώνυμον7
1054ὁποσωνοῦν7
1055ὅθεν7
1056ὑπεροχῆς7
1057ὑποτείνει7
1058ὑπόκεινται7
1059ὕψη7
1060ὤν7
1061γενόμενοι6
1062διαλειπόντων6
1063δυάδος6
1064εὕρηται6
1065κάθετον6
1066καταγραφῆς6
1067κορυφαὶ6
1068λῆψις6
1069μέγιστόν6
1070μέσην6
1071μετρήσουσί6
1072μετρῆται6
1073οὐσῶν6
1074πέμπτην6
1075παραλληλεπιπέδου6
1076παραλληλογράμμοις6
1077παραπληρώματα6
1078περιεχομένης6
1079πλειόνων6
1080ποιοῦντες6
1081πρίσματι6
1082προειρημένα6
1083προσπίπτωσι6
1084προσπιπτουσῶν6
1085στερεᾷ6
1086συμβαλλέτω6
1087συμβαλλέτωσαν6
1088συντεθῇ6
1089τέμνοντες6
1090τέμνουσα6
1091τεμνούσαις6
1092τεμνούσης6
1093τετράγωνοί6
1094τετραπλεύρων6
1095τινος6
1096τομὴν6
1097τρισὶν6
1098χωρὶς6
1099ἀγόμεναι6
1100ἀκολούθως6
1101ἀναγράψαι6
1102ἀνθυφαιρουμένου6
1103ἀφαιρεθεὶς6
1104ἀφελεῖν6
1105ἄξονες6
1106ἅπτεται6
1107ἐλασσόνων6
1108ἐλαχίστους6
1109ἐλλείπει6
1110ἐμπίπτωσιν6
1111ἐμπιπτέτωσαν6
1112ἐνέπεσεν6
1113ἐπιζευγνύντες6
1114ἐφάπτηταί6
1115ἐφάπτωνται6
1116ἐφέστηκεν6
1117ἐφαπτέσθω6
1118ἔσονταί6
1119ἔχουσι6
1120ἕκτην6
1121ἕκτης6
1122ἕν6
1123ἡμίση6
1124ἥμισύ6
1125ἴσαις6
1126ἴσους6
1127ὀξεῖα6
1128ὀρθογωνίοις6
1129ὁμόλογα6
1130ὁποιαιοῦν6
1131ὁσαιδηποτοῦν6
1132ὅμοιαι6
1133ὑπολειπομένας6
1134ὕψους6
1135αὐτὸς5
1136αὑτῷ5
1137βάσεών5
1138γένηται5
1139γίνονται5
1140γραμμῆς5
1141γραφόμενον5
1142διαιρεθέντα5
1143διπλάσιος5
1144διῃρημένης5
1145διῄρηται5
1146κατάλληλα5
1147καταλείψομέν5
1148καταμετρῇ5
1149κοινῆς5
1150κοινῇ5
1151κώνων5
1152λέγονται5
1153λειφθήσεταί5
1154ληφθέντα5
1155λόγων5
1156μέρεσιν5
1157μέσῃ5
1158μείζονες5
1159μεγέθει5
1160μετρήσουσιν5
1161μετρείτωσαν5
1162μετρούμενός5
1163νενοήσθω5
1164οὐδένα5
1165οὐδεμιᾷ5
1166οὐδενὶ5
1167οὔσης5
1168πέμπτης5
1169πέρας5
1170παράλληλά5
1171πεντεκαιδεκάγωνον5
1172πεπερασμένη5
1173περιγραφέντος5
1174περιεχόμενα5
1175περισσοὶ5
1176πιπτέτω5
1177ποιοῦσιν5
1178πολυγώνου5
1179πολυγώνῳ5
1180πρισμάτων5
1181πᾶς5
1182στερεοὶ5
1183στερεὰν5
1184συντεθέντες5
1185σὺν5
1186τετραπλάσιά5
1187τετραπλάσιόν5
1188τινά5
1189τινας5
1190τομῇ5
1191τοσαυταπλάσια5
1192τοσαυταπλασίων5
1193ἀγάγωμεν5
1194ἀδύνατόν5
1195ἀλόγων5
1196ἀναγραφέντι5
1197ἀναγραφόμενα5
1198ἀνιστάντες5
1199ἀντιπεπονθέτωσαν5
1200ἀπέχουσιν5
1201ἀπειλήφθωσαν5
1202ἀποτμήματα5
1203ἀσυμμέτρων5
1204ἀσύμμετροί5
1205ἀφαιρεθέντα5
1206ἀφῄρηται5
1207ἄλλαι5
1208ἄξονι5
1209ἄπειροι5
1210ἄρτιοι5
1211ἅπτηται5
1212ἐγγεγραμμένον5
1213ἐγγραφῇ5
1214ἐδείχθησαν5
1215ἐκβαλλομένη5
1216ἐκείνῳ5
1217ἐκεῖνο5
1218ἐκκειμένων5
1219ἐλάττονές5
1220ἐλάττονες5
1221ἐλάττονος5
1222ἐπάνω5
1223ἐπιζευγνύουσιν5
1224ἐπισταθῇ5
1225ἐσχάτου5
1226ἐφάπτεταί5
1227ἐφάπτηται5
1228ἐφαπτομένη5
1229ἐφαπτομένῃ5
1230ἐφεστηκυῖαι5
1231ἑαυτόν5
1232ἑαυτῆς5
1233ἑκάστην5
1234ἑνός5
1235ἑπομένου5
1236ἔμπροσθεν5
1237ἔχοντος5
1238ἔχωσιν5
1239ἰσοσκελὲς5
1240ὀρθαὶ5
1241ὁσαπλάσιον5
1242ὅλοις5
1243ῥητά5
1244αὐτήν4
1245αὐταί4
1246αὐτοὶ4
1247γίγνονται4
1248γίνεται4
1249γραμμῶν4
1250δέον4
1251διαιρῇ4
1252διελεῖ4
1253διπλασιαζομένων4
1254διῃρημένα4
1255διῆκται4
1256δυναμένης4
1257δύνανται4
1258δῆλον4
1259εἰρημένοις4
1260εἶχε4
1261κέντρων4
1262καθέτου4
1263καθέτῳ4
1264καταμετροῦν4
1265κλίσις4
1266κυρτῆς4
1267μέγιστος4
1268μένουσα4
1269μετέωροι4
1270μηδέποτε4
1271μηδενὶ4
1272μόνη4
1273οἵ4
1274οὖσαν4
1275πέμπτου4
1276παράλληλον4
1277παρ᾿4
1278πενταπλασίων4
1279πεπερασμένην4
1280περιέχονται4
1281περιέχουσι4
1282περιγεγραμμένος4
1283περιγραφομένου4
1284περιείληπται4
1285περιλαμβανούσης4
1286ποιούσης4
1287ποιούσῃ4
1288πολλαπλασίου4
1289πολυγώνων4
1290ποτὲ4
1291προδεδειγμένοις4
1292προσεκβληθείσης4
1293προσκειμένῃ4
1294προσλαβὸν4
1295προσπιπτέτωσαν4
1296πρόσκειται4
1297πρώτως4
1298στερεός4
1299στερεὸς4
1300συγκείσθω4
1301συγκειμένης4
1302συμπίπτουσιν4
1303συνισταμένῃ4
1304συντεθέντα4
1305συσταθήσεται4
1306σφαῖραι4
1307τέλειος4
1308τέμνεται4
1309τήν4
1310ταύτῃ4
1311τετράγωνόν4
1312τετράπλευρα4
1313τετραπλάσια4
1314τετραπλάσιος4
1315τετραπλεύρου4
1316τμηθήσεται4
1317τμηθῶσιν4
1318τοσαυταπλάσιόν4
1319τοσαῦτά4
1320τοσοῦτοί4
1321τυχοῦσαν4
1322τόπον4
1323χωρίων4
1324ἀναγεγραμμένα4
1325ἀναγραφομένοις4
1326ἀναλογίᾳ4
1327ἀναστήσωμεν4
1328ἀνασταθεῖσα4
1329ἀνεστάτωσαν4
1330ἀριθμῷ4
1331ἀρτιόπλευρον4
1332ἀχθεῖσα4
1333ἅπαντας4
1334ἅπαντες4
1335ἐκβαλλόμενα4
1336ἐλεύσεται4
1337ἐμπιπτέτω4
1338ἐπίπεδος4
1339ἐπιζευγνύουσαι4
1340ἐπιζευχθεῖσαι4
1341ἐπισκέψασθαι4
1342ἐπιφανείας4
1343ἐπιφανείᾳ4
1344ἐφαπτομένας4
1345ἐφαπτομένην4
1346ἐφαπτομένης4
1347ἐχουσῶν4
1348ἑκάστῳ4
1349ἑπομένους4
1350ἔσχατον4
1351ἕκτου4
1352ἕξουσιν4
1353ἕτερα4
1354ἡγουμένου4
1355ἡγούμενοι4
1356ἡμῖν4
1357ἰσοϋψεῖς4
1358ἰσοϋψὴς4
1359ὀκτάεδρον4
1360ὀξείας4
1361ὀρθογωνίου4
1362ὀρθόν4
1363ὁποιονοῦν4
1364ὅμοιοί4
1365ὑπερβάλλον4
1366ὑπερεῖχε4
1367ὑποτείνουσα4
1368ῥητὰς4
1369αὐτάς3
1370αὐτοί3
1371βάσεσι3
1372γέγονεν3
1373γέγραπται3
1374γίγνηται3
1375γίνεσθαι3
1376γνώμονί3
1377γράψαι3
1378γραμμή3
1379δευτέροις3
1380δηλονότι3
1381διαιρούμενος3
1382διχοτομίας3
1383δοθείσαις3
1384δυναμένην3
1385δυὰς3
1386δωδεκάεδρον3
1387δώδεκα3
1388εἰρημέναι3
1389εἰρημένον3
1390εἰρημένων3
1391εὐθυγράμμου3
1392θεωρήματι3
1393καθόλου3
1394καταλειπομένου3
1395κειμένοις3
1396κοίλην3
1397κοινοῦ3
1398κορυφῆς3
1399κυρτὴν3
1400λειφθῇ3
1401λόγοι3
1402λόγους3
1403μέτρῳ3
1404μείζονας3
1405μεγέθεσιν3
1406μετεώρου3
1407μηδέτερα3
1408μονάδων3
1409μῆκος3
1410νενοήσθωσαν3
1411οἷς3
1412οὐδεμία3
1413οὔσῃ3
1414οὕτω3
1415πάντας3
1416παράρτημα3
1417παραβαλλομένων3
1418παραλληλόγραμμά3
1419παραπλήρωμα3
1420παρεμπεσεῖται3
1421πενταγώνων3
1422πεπερασμένης3
1423πεποιήκασιν3
1424πεπολλαπλασιάσθω3
1425περάτων3
1426περιγράφεσθαι3
1427περιγράψωμεν3
1428περιεχόμενος3
1429περιληφθὲν3
1430πλάτη3
1431πολλαπλασίων3
1432πολλαπλασιαζόμενον3
1433πολλαπλασιασμὸν3
1434πολυέδρου3
1435προειρημένου3
1436προειρημένῳ3
1437προσεύρηται3
1438προσπεσεῖται3
1439προσπιπτέτω3
1440προτεθείσῃ3
1441πρώτοις3
1442πρώτῳ3
1443πᾶσα3
1444στρέφεται3
1445συμβάλλουσιν3
1446συνάγεται3
1447συσταθήσεταί3
1448συσταθήσονται3
1449σχήματά3
1450σχήματος3
1451σύμπας3
1452σύνθετοι3
1453τά3
1454τάς3
1455τετμημένης3
1456τετράπλευρόν3
1457τετραπλασία3
1458τετραπλασίῳ3
1459τιθεμένου3
1460τμήμασι3
1461τμηθήσονται3
1462τομὰς3
1463τοσούτων3
1464τρίγωνόν3
1465τρόπων3
1466τυγχάνουσα3
1467χωρίῳ3
1468ἀλόγου3
1469ἀμβλεῖα3
1470ἀμφότεροι3
1471ἀναγεγράφθωσαν3
1472ἀναγραφομένου3
1473ἀνασταθέντος3
1474ἀνασταθέντων3
1475ἀνασταθεισῶν3
1476ἀνασταθὲν3
1477ἀπέχειν3
1478ἀπό3
1479ἀφαιρουμένου3
1480ἀφαιροῦσι3
1481ἀχθείσης3
1482ἁπάσης3
1483ἁφὴν3
1484ἄλλας3
1485ἄλλως3
1486ἅπασα3
1487ἐγγράφεσθαι3
1488ἐκκειμένου3
1489ἐλάσσονά3
1490ἐλαχίστοις3
1491ἐλλείμματι3
1492ἐλλειπόντων3
1493ἐμέτρει3
1494ἐμπεριέχεται3
1495ἐνηρμόσθω3
1496ἐπέζευκται3
1497ἐπίπεδόν3
1498ἐπίπεδός3
1499ἐπείπερ3
1500ἐπιζευγνυμένης3
1501ἐπιζευχθῇ3
1502ἐφαπτέσθωσαν3
1503ἐφαπτόμεναι3
1504ἐφαρμοζομένου3
1505ἐφαρμοσάσης3
1506ἐφαρμόσουσι3
1507ἐχέτωσαν3
1508ἑαυτὴν3
1509ἑκάστῃ3
1510ἔχων3
1511ἕβδομος3
1512ἕξουσι3
1513ἡμίσεως3
1514ἡμικύκλια3
1515ἰσογωνίου3
1516ἰσογωνίῳ3
1517ἰσοπλεύρῳ3
1518ἰσοπληθῆ3
1519ἰσοσκελῶν3
1520ἰσουψῆ3
1521ὁμολόγους3
1522ὁμοταγῆ3
1523ὅλα3
1524ὅλην3
1525ὅσων3
1526ὅτε3
1527ὑπαρχόντων3
1528ὑπερέχειν3
1529ὑπερέχῃ3
1530ὑποκεῖσθαι3
1531ὧι3
1532Ῥητὸν3
1533αὐτά2
1534αὐτόθεν2
1535αὐτόν2
1536βέβηκεν2
1537γενέσθαι2
1538γενομένους2
1539γενομένων2
1540γενόμενον2
1541γενόμενός2
1542γινέσθω2
1543γινομένη2
1544γινομένων2
1545δεδειγμένων2
1546δευτέρᾳ2
1547δευτέρῳ2
1548δεχόμενα2
1549διάμετρός2
1550διαγωνίους2
1551διαιρέσεις2
1552διαιρέσεων2
1553διαστάσεων2
1554διαφέρουσιν2
1555διαχθεῖσα2
1556διαχθῇ2
1557διαχθῶσιν2
1558διπλασίας2
1559διπλασίους2
1560διπλοῦν2
1561δοθεῖσι2
1562δυναμένῃ2
1563δυνατὸν2
1564εἴκοσι2
1565εἶχεν2
1566εὐθυγράμμων2
1567εὐθύγραμμά2
1568εὐθύγραμμοι2
1569εὑρίσκεται2
1570εὑρημένοι2
1571ηὕρηται2
1572θέσθαι2
1573καταμετρείτω2
1574καταμετρῆται2
1575καταντήσομεν2
1576κατασκευάσωμεν2
1577κειμένων2
1578κοινόν2
1579κοινῷ2
1580κορυφὰς2
1581κύκλους2
1582κώνοις2
1583κἀκεῖνος2
1584λάβωμεν2
1585λαμβανόμενοι2
1586λαμβανόμενον2
1587λεγόμενα2
1588λειπόμενος2
1589ληφθέντων2
1590ληφθήσεταί2
1591ληφθήσεται2
1592ληφθὲν2
1593λοιπή2
1594λοιπαί2
1595μέρους2
1596μεγέθεσι2
1597μετά2
1598μετέωρον2
1599μεταλαμβανομένας2
1600μετεώρων2
1601μετρούμενοι2
1602μετ᾿2
1603μηδέτερον2
1604μηδετέρα2
1605μηδὲν2
1606μόνῃ2
1607οἳ2
1608οἵτινες2
1609οἵων2
1610οἷον2
1611οὐδέ2
1612οὐδεμιᾶς2
1613οὐδὲν2
1614οὐθετέρα2
1615οὐκέτι2
1616οὗπέρ2
1617πίπτουσα2
1618παρά2
1619παραβληθὲν2
1620παραπληρώματι2
1621περατουμένη2
1622περιέξουσι2
1623περιέχειν2
1624περιέχεσθαι2
1625περιγεγραμμένου2
1626περιγράφεται2
1627περιγράψομεν2
1628περιγραφήσεται2
1629περιγραφείσης2
1630περιειλημμένον2
1631περιεχομένοις2
1632περιεχομένου2
1633περιεχόντων2
1634περιλειπόμενον2
1635περισσάκις2
1636περισσῶν2
1637πεσοῦνται2
1638πλήθους2
1639ποιήσουσι2
1640ποιεῖν2
1641ποιοῦσαν2
1642ποιοῦσι2
1643ποιῶσιν2
1644πολλαπλάσιος2
1645πολλαπλασιασθεὶς2
1646πολυέδρῳ2
1647πολυγώνους2
1648προέκειτο2
1649προειρημένων2
1650προσαναγέγραπται2
1651προσαναγράψαι2
1652προσεκβεβλήσθω2
1653προσεκβληθεισῶν2
1654προσευρήσθω2
1655προσηύρηται2
1656προσπίπτουσα2
1657προσπίπτωσιν2
1658προσπίπτῃ2
1659προσπιπτούσης2
1660προσταχθὲν2
1661προτάσεων2
1662προτάσεως2
1663προτεθέντος2
1664προτεθεῖσα2
1665πρώτῃ2
1666πότε2
1667συμβήσεται2
1668συμβαίνει2
1669συμπίπτουσαι2
1670συμπίπτουσι2
1671συνέχεια2
1672συνίσταται2
1673συναμφοτέραις2
1674συναμφοτέρῳ2
1675συναποδέδεικται2
1676συναφὴν2
1677συνεστάτωσαν2
1678συνισταμένων2
1679συντεθεὶς2
1680συντιθεμένου2
1681συντιθεμένων2
1682συσταθεῖσαι2
1683συσταθῶσιν2
1684σφαιρῶν2
1685σύνθετός2
1686τέμηται2
1687τέμνηται2
1688τέμνοντα2
1689τέμνωνται2
1690τέσσαρσιν2
1691τέτταρσιν2
1692τίνι2
1693τεμνέσθωσαν2
1694τεταρτημορίῳ2
1695τετμημένῃ2
1696τετμῆσθαι2
1697τετραγώνους2
1698τετραπλάσιός2
1699τετραπλασίων2
1700τμήματί2
1701τοιαύτης2
1702τοιούτων2
1703τούτων2
1704τριπλασία2
1705τριπλεύρων2
1706τρόπον2
1707τυγχάνῃ2
1708χωρία2
1709ἀγομένην2
1710ἀμβλείᾳ2
1711ἀμβλυγωνίοις2
1712ἀμβλυγώνιον2
1713ἀνίσοις2
1714ἀνίσους2
1715ἀναγραφέντος2
1716ἀναγραφομένῳ2
1717ἀναστῆσαι2
1718ἀντὶ2
1719ἀπέχουσαι2
1720ἀπέχουσι2
1721ἀπολάβωμεν2
1722ἀπώτερόν2
1723ἀριθμούς2
1724ἀτμήτου2
1725ἀφαιρεθέν2
1726ἁπτομέναις2
1727ἁπτομένων2
1728ἄκρους2
1729ἄλλοι2
1730ἄπειρος2
1731ἄτμητος2
17322
1733ἅπαξ2
1734ἐγγεγραμμένος2
1735ἐγγράφεται2
1736ἐγγράψομέν2
1737ἐδείκνυμεν2
1738ἐκβληθῇ2
1739ἐκείνης2
1740ἐκεῖναι2
1741ἐλάσσονας2
1742ἐλλείπειν2
1743ἐμπίπτῃ2
1744ἐμπεριέχει2
1745ἐνήρμοσται2
1746ἐναρμόσαι2
1747ἐναρμόσωμεν2
1748ἐπίπεδά2
1749ἐπαφὴν2
1750ἐπιζευγνυμένων2
1751ἐπιζευχθείσης2
1752ἐπιζευχθεισῶν2
1753ἐπιζευχθῶσιν2
1754ἐπιτάξῃ2
1755ἐπιφάνεια2
1756ἐρχέσθω2
1757ἐφάπτεσθαι2
1758ἐφάπτονται2
1759ἐφέστηκε2
1760ἐφαρμοζομένης2
1761ἐφαρμόσουσιν2
1762ἐφεστάτω2
1763ἐφεστηκυῖα2
1764ἑαυτό2
1765ἑξαπλάσιον2
1766ἔσχατος2
1767ἔφαμεν2
1768ἔως2
1769ἕτεραι2
1770ἠγμένη2
1771ἡμιόλιον2
1772ἥμισυς2
1773ἰσοπληθεῖς2
1774ἵνα2
1775ὀκτὼ2
1776ὀξείᾳ2
1777ὀξυγωνίοις2
1778ὀξυγώνιον2
1779ὀρθά2
1780ὀρθὰ2
1781ὁμοίου2
1782ὁμώνυμα2
1783ὁμώνυμοι2
1784ὁποιοιοῦν2
1785ὁποσοιδηποτοῦν2
1786ὁποτέρῳ2
1787ὁσαδηποτοῦν2
1788ὁτιοῦν2
1789ὃρους2
1790ὄντος2
1791ὅν2
1792ὅσους2
1793ὑπέκειτο2
1794ὑπερεχέτω2
1795ὑπεροχὴν2
1796ὑποκείμενόν2
1797ὑποκείσθω2
1798ὑποκειμένης2
1799ὑπόθεσιν2
1800ῥητοῖς2
1801Ῥητοῦ2
1802αἰτήματα1
1803αἵτινες1
1804αὑτήν1
1805βάθος1
1806βεβηκέναι1
1807βεβηκέτωσαν1
1808γένηταί1
1809γένωνται1
1810γίνηται1
1811γενομένης1
1812γενομένου1
1813γενομένῳ1
1814γιγνέσθω1
1815γινομένης1
1816γινόμεναι1
1817γνώμονα1
1818γράφεσθαι1
1819γράψωμεν1
1820γραμμαί1
1821γραμμαὶ1
1822γραμμαῖς1
1823γραφόμενοι1
1824δείκνυται1
1825δείξεων1
1826δεδειγμένοις1
1827δεδιπλασιάσθωσαν1
1828δεικνύντες1
1829δειχθήσονται1
1830δεκάτου1
1831δεκαπέντε1
1832δεύτεροι1
1833δεύτερους1
1834δεῖξαιὁμοίως1
1835διέλωμεν1
1836διαίρεσις1
1837διαγομένων1
1838διαγώνιος1
1839διαιρέσει1
1840διαιρέσεσιν1
1841διαιρέσεως1
1842διαιρεθέντος1
1843διαιρεθέντων1
1844διαιρεθεισῶν1
1845διαιρεθεῖσα1
1846διαιρεθῇ1
1847διαιρεθῶσιν1
1848διαιρεῖσθαι1
1849διαιροῦνται1
1850διαμέτρους1
1851διαφέρων1
1852διαφόρων1
1853διδομένη1
1854διδόμενον1
1855διηγμένῳ1
1856διμοίρου1
1857διπλάσιοι1
1858διπλασίαν1
1859διπλασιασθείς1
1860διπλῆν1
1861διῃρήσθωσαν1
1862διῆκταί1
1863δυάδα1
1864δυνάμεναι1
1865δυνατοῦ1
1866δυσίν1
1867δωδεκάεδρόν1
1868δύνατόν1
1869είσι1
1870εἰκοσάεδρόν1
1871εἰκοσιπενταπλάσιον1
1872εἰρημένοι1
1873εἰρημένος1
1874εἰρημένους1
1875εἴδη1
1876εἴληπταί1
1877εἴπερ1
1878εὑρημένων1
1879θέσεως1
1880θεωρίας1
1881καθάπερ1
1882καλείσθωσαν1
1883καταγραφή1
1884καταγραφῶν1
1885κατακολουθοῦντες1
1886καταλείπεται1
1887καταλείψομεν1
1888καταλειπόμενά1
1889καταλειπόμενον1
1890κειμένῳ1
1891κεκλάσθω1
1892κεκλίσθαι1
1893κλίσεων1
1894κοιναί1
1895κοινὰς1
1896κοινὸς1
1897κορυφῶν1
1898κυλίνδρους1
1899κύβων1
1900κύλινδροί1
1901κύλινδρός1
1902κώνους1
1903κἀκεῖνοι1
1904κῶνός1
1905λέγεσθαι1
1906λαβεῖν1
1907λαμβανομένων1
1908λαμβανόμεναι1
1909λειφθήσεται1
1910λειφθῶσί1
1911λελείφθωσαν1
1912λημμάτιον1
1913μέσῳ1
1914μακροτέρας1
1915μείζους1
1916μεγίστους1
1917μετρήσουσι1
1918μετρουμένου1
1919μετρούμενα1
1920μετρούντων1
1921μετροῦνται1
1922μετροῦντι1
1923μετροῦσί1
1924μετρῶσιν1
1925μηδὲ1
1926μηκύνωμεν1
1927μοναχῶς1
1928μόνας1
1929νοήσωμεν1
1930νοείσθω1
1931οἵας1
1932οὐθέν1
1933πάσαις1
1934πέρατος1
1935πίπτειν1
1936παντὶ1
1937παραβαλλόμεναι1
1938παραβληθέν1
1939παραβολῆς1
1940παραλλάξει1
1941παραλλάξουσιν1
1942παραπληρώμασι1
1943παραπληρώματί1
1944παρατελεύτῳ1
1945παρεμπίπτει1
1946παρεμπιπτέτω1
1947πασῶν1
1948πενταπλάσια1
1949πενταπλάσιός1
1950πενταπλασία1
1951πενταπλῆ1
1952πεντεκαιδέκατόν1
1953περαίνομεν1
1954περεμπεσεῖται1
1955περιέχει1
1956περιέχωσι1
1957περιαγομένων1
1958περιειλημμένη1
1959περιειλημμένος1
1960περιεχομένω1
1961περιεχομένῃ1
1962περισχεθήσεται1
1963περιττοί1
1964περιττός1
1965περιφερομένης1
1966περιφερομένου1
1967περιφερομένῃ1
1968πηλικότητά1
1969πηλικότητες1
1970πιπτέτωσαν1
1971πλέον1
1972πλείονας1
1973πλεῖον1
1974πλεῖστα1
1975ποια1
1976ποιουσῶν1
1977ποιῶμεν1
1978ποιῶσι1
1979πολλαπλασιάζειν1
1980πολλαπλασιάσασιν1
1981πολλαπλασιαζόμενα1
1982πολλαπλασιαζόμενος1
1983πολλαπλασιασθεῖσαι1
1984πολλαπλασιασθεῖσιν1
1985πολύπλευρα1
1986πραγματείας1
1987προβαινούσης1
1988προδέδεικται1
1989προδεδειγμένα1
1990προδεδειγμένου1
1991προειρημένας1
1992προειρημένη1
1993προεκθέμενοι1
1994προκείσθω1
1995προκειμένων1
1996προσαναγεγραμμένος1
1997προσαναπεπληρωμένου1
1998προσεκβέβληται1
1999προσεκβεβλήσθωσαν1
2000προσεύρηνται1
2001προσηυρήσθω1
2002προσλαβοῦσα1
2003προσπίπτει1
2004προσπίπτουσαι1
2005προσπεπτώκασι1
2006προτέροις1
2007προτεθέντες1
2008προτεθείσης1
2009προχωρήσει1
2010πρότερα1
2011πυραμίσι1
2012πᾶσαι1
2013σημεῖόν1
2014σκαληνὸν1
2015στερεοῖς1
2016συγκείμενος1
2017συγκειμένου1
2018συγκεῖσθαι1
2019συγκρῖναι1
2020συμβάλλει1
2021συμβάλλουσα1
2022συμμέτρῳ1
2023συμμετρία1
2024συμπίπτειν1
2025συμπεπληρώσθωσαν1
2026συμπεσεῖται1
2027συμπιπτέτω1
2028συμπληρουμένου1
2029συμπληρώσωμεν1
2030συνάγονται1
2031συνίστανται1
2032συναμφοτέροις1
2033συναμφοτέρων1
2034συναμφότερον1
2035συναφῆς1
2036συναχθήσεται1
2037συνεστάθησαν1
2038συνεστώς1
2039συνεχὴς1
2040συσταθῇ1
2041συστησώμεθα1
2042σφαῖρά1
2043σχέσις1
2044σχόλιον1
2045σχῆμά1
2046σύγκεινται1
2047σύμπαντι1
2048σύνθεσις1
2049τάξεως1
2050τέλειός1
2051τέμνονται1
2052τέμνουσαι1
2053τέμνουσι1
2054τέμνωμεν1
2055τέτρασιν1
2056ταὐτὰ1
2057ταῦτα1
2058τεμνέσθω1
2059τεμνόντων1
2060τεταρτημορίοις1
2061τεταρτημορίων1
2062τεταρτημόρια1
2063τετμημέναι1
2064τετμημένη1
2065τετραγώνῷ1
2066τετραπλασίου1
2067τετραπλῆ1
2068τετραπλῆν1
2069τινων1
2070τινός1
2071τοίνυν1
2072τοιοῦτο1
2073τοιοῦτον1
2074τομεὺς1
2075τοσαῦταί1
2076τοῦτό1
2077τρίπλευρα1
2078τρίτα1
2079τρίτοι1
2080τρίτους1
2081τραπέζια1
2082τραπέζιον1
2083τραπεζίῳ1
2084τριπλασίου1
2085τρόπους1
2086τυγχάνειν1
2087τυγχάνοντα1
2088τυγχάνουσαι1
2089τυχόντος1
2090τυχόντως1
2091τότε1
2092τύχοι1
2093τὸδεύτερον1
2094ψαύσει1
2095ἀγομένων1
2096ἀδὺνατον1
2097ἀλλα1
2098ἀλληλοις1
2099ἀλόγους1
2100ἀμβλυγώνιος1
2101ἀμφοτέρων1
2102ἀνάπαλίν1
2103ἀνέσταται1
2104ἀναγεγραμμένον1
2105ἀναγράφουσαι1
2106ἀναγράψωμεν1
2107ἀναγραφέν1
2108ἀναγραφησομένῳ1
2109ἀναγραφησόμενον1
2110ἀναπληρώσωμεν1
2111ἀναστήσονται1
2112ἀνασταθέντα1
2113ἀνασταθήσεται1
2114ἀνασταθήσονται1
2115ἀνασταθείσης1
2116ἀναστροφὴ1
2117ἀνεσταμέναι1
2118ἀνιστάμενα1
2119ἀνιστάμενον1
2120ἀντιπέπονθεν1
2121ἀντιπεπονθότα1
2122ἀντιπεπόνθασι1
2123ἀξόνων1
2124ἀπειλημμέναι1
2125ἀπεχέτωσαν1
2126ἀπλατές1
2127ἀπολήψονται1
2128ἀπολαμβάνωσί1
2129ἀποτομὰς1
2130ἀπόδειξιν1
2131ἀριθμητικοῖς1
2132ἀρκείσθωσαν1
2133ἀρτίων1
2134ἀρχόμενοι1
2135ἀσυμμετρία1
2136ἀσύμετρος1
2137ἀσύμπτωτα1
2138ἀφαιρεθείσης1
2139ἀφαιρεθῶσι1
2140ἀφαιρούμενα1
2141ἀφαιροῦσαι1
2142ἀχθεῖσαι1
2143ἀχθεῖσαν1
2144ἀχθῶσιν1
2145ἁπλῶς1
2146ἁπτομένη1
2147ἁπτόμενοι1
2148ἄλογα1
2149ἄν1
2150ἄνισά1
2151ἄνισόν1
2152ἄρτιοί1
2153ἄτμητον1
2154ἅπασαι1
2155ἐγίγνετο1
2156ἐγγεγράφθωσαν1
2157ἐγγεγραμμένου1
2158ἐγγραφήσεται1
2159ἐγγραφεῖσα1
2160ἐδείξαμεν1
2161ἐκβαλεῖν1
2162ἐκβαλλομένας1
2163ἐκβαλλόμενον1
2164ἐκβληθέντι1
2165ἐκβληθεῖσα1
2166ἐκβληθεῖσαν1
2167ἐκεῖνοι1
2168ἐκθέσθαι1
2169ἐκτεθῶσιν1
2170ἐλάττονας1
2171ἐλαχίστου1
2172ἐλλείπῃ1
2173ἐμάθομεν1
2174ἐμπίπτουσι1
2175ἐναρμόζεσθαι1
2176ἐνδέχεται1
2177ἐνδέχηται1
2178ἐννέα1
2179ἐνναπλάσιον1
2180ἐξακολουθεῖ1
2181ἐπάντρεψεν1
2182ἐπίτριτος1
2183ἐπεζευγμέναι1
2184ἐπιδεικνύειν1
2185ἐπιζευγνυμένας1
2186ἐπιζευγνυουσῶν1
2187ἐπιζευγνύμεναι1
2188ἐπιζευγνύτωσαν1
2189ἐπιζεύξαντες1
2190ἐπιλογιούμεθα1
2191ἐπινοήσωμεν1
2192ἐπισκέψεως1
2193ἐπισταθῶσι1
2194ἐπισταθῶσιν1
2195ἐπιταχθὲν1
2196ἐπιτετάχθω1
2197ἐπιτετάχθωσαν1
2198ἐπιφάνειά1
2199ἐπιφανειῶν1
2200ἐποῖκεν1
2201ἐστί1
2202ἐφαρμόζοντα1
2203ἐφαρμόσαντος1
2204ἐφεστάτωσαν1
2205ἐφεστώσης1
2206ἐφεστᾶσιν1
2207ἐφηρμόκει1
2208ἑαυτοὺς1
2209ἑαυτὰ1
2210ἑαυτὰς1
2211ἑαυτῷ1
2212ἑκάτερᾳ1
2213ἑνδεκάτου1
2214ἑπομένοις1
2215ἑπόμενοι1
2216ἑτέραν1
2217ἑτέρων1
2218ἑτέρως1
2219ἑτερόμηκες1
2220ἔξωθεν1
2221ἔπεσεν1
2222ἔπεὶ1
2223ἔχοιεν1
2224ἕνεκεν1
2225ἕξ1
2226ἕτερά1
2227ἕτερόν1
2228ἕτερός1
2229Ἑκάτερον1
2230Ἒνοιαι1
2231ἠγμέναι1
2232ᾐτήσθω1
2233ἡγουμένοις1
2234ἡγούμενοί1
2235ἡμίσεα1
2236ἡμίσειαι1
2237ἡμίσεος1
2238ἡμικυκλίοις1
22391
22401
2241ἤδη1
2242ἰδίων1
2243ἰσοπληθῶς1
2244ἰσουψὲς1
2245ἰσοψῆ1
2246ἰσοϋψὲς1
2247ἰσόπλευρα1
2248ἴσης1
2249ἴσῃ1
2250ὀκτάεδρόν1
2251ὀκτώ1
2252ὀξεῖά1
2253ὀξυγώνιος1
2254ὀρθογώνιος1
2255ὁμοίαν1
2256ὁμογενῶν1
2257ὁμοιοπληθεῖς1
2258ὁμοιοταγεῖς1
2259ὁμοιοταγῆ1
2260ὁμοταγῶν1
2261ὁμωνύμου1
2262ὁμωνύμων1
2263ὁμώνυμος1
2264ὁποιουοῦν1
2265ὁποτέρας1
2266ὁρθὰς1
2267ὅλως1
2268ὅμοιός1
2269ὅνπερ1
2270ὅροις1
2271ὅρος1
2272ὅρων1
2273ὅσπερ1
2274ὑπάρχουσιν1
2275ὑπάρχῃ1
2276ὑπέκειντο1
2277ὑπεξαίρεσιν1
2278ὑπερέχουσι1
2279ὑπερβάλλειν1
2280ὑπεροχήν1
2281ὑπεροχῇ1
2282ὑποκειμένου1
2283ὑποκειμένων1
2284ὑποτείνωσιν1
2285ὑποτεινέτωσαν1
2286ῥητήν1
2287ῥομβοειδὲς1
2288ῥόμβος1