Στοιχεῖα Εὐκλείδου - Εὐάγγελου Σταμάτη ἐκδόσεις ΟΕΣΒ 1953   

Στοιχεία Εὐκλείδου

Τὸ Ἑλληνικὸ πρωτότυπο κείμενο αὐτοῦ τοῦ Ἱστοχώρου τῶν "Στοιχείων τοῦ Εὐκλείδου" εἶναι ἀπὸ τὴν Ἱστορικὴ ἔκδοση τῶν «Στοιχείων» τοῦ Εὐάγγελου Σταμάτη (1953 ἐκδόσεις ΟΕΣΒ).

Ἐδῶ ἔχουμε τὸ ἐξώφυλλο τοῦ δευτέρου τόμου.

Photo Of E Stamatis Edition 1953