ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Δ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Θερμοδυναμική Ι

Κλάδοι της Θερμοδυναμικής

Οι βασικοί κλάδοι της θερμοδυναμικής είναι οι εξής:

  • Κλασσική Θερμοδυναμική ή Θερμοδυναμική Ισορροπίας (Classical or Equilibrium Thermodynamics)

The First Law of Thermodynamics

HTML

All about entropy and the laws of thermodynamics

HTML

Thermodynamics - Basic Cycles and Components

HTML

Bibliography on Exergy

PDF

Bluff your way and the 2nd Law of Thermodynamics

PDF

Irreversibility and the Second Law of Thermodynamics

PDF

Logarithmic Singularities

PDF

Maximum Entropy Principle

PDF

Mechanical Entropy and Its Implications

PDF

Sobolev met Poincare

PDF

The Constraint Rule of the Maximum Entropy Principle

PDF

The First Law of Isolated Horizons

PDF

The Origin of Time Asymmetry in Thermodynamics

PDF

Thermodynamic Uncertainty Relations

PDF

  • Στατιστική Θερμοδυναμική (Statistical Thermodynamics

An Introduction to Statistical Thermodynamics

HTML

Introduction to Statistical Thermodynamics

HTML

Statistical Thermodynamics for Chemists and Biochemists

HTML

Statistical Thermodynamics - Andrew Maczek

HTML

Statistical Thermodynamics

HTML

Statistical Thermodynamics Computational Site

HTML

  • Θερμοδυναμική χημικών αντιδράσεων ή Θερμοχημεία (Thermochemistry)
  • Θερμοδυναμική μακράν της ισορροπίας (Non-Equilibrium Thermodynamics)

Irreversible Thermodynamics, Non-Equilibrium Thermodynamics

HTML

The mathematical representation of driven thermodynamic systems

PDF

Non-Equilibrium Thermodynamics Laboratory

HTML

Non-linear science and the laws of nature

PDF

Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics

HTML

Recent Books by Prigogine Center's Members

HTML

The Arrow of Time

HTML

Πεδία Εφαρμογής

Οι θεμελιώδεις αρχές της Θερμοδυναμικής βρίσκουν στις μέρες μας εφαρμογή σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Ακόμα και σε αυτούς που από μια πρώτη ματιά φαίνονται εξαιρετικά απόμακροι πρός αυτή όπως η Τεχνολογία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΤ Technology), η Οικολογία, η Περιβαλλοντική Τεχνολογία, η Βιολογία και η Νανοτεχνολογία. Έτσι έχουμε την χρήση της Θερμοδυναμικής στην Επιστήμες του Μηχανικού (Engineering Thermodynamics) όπου διακρίνονται οι εξής κλάδοι:

Propulsion/Power Thermodynamics

Mechanics and Thermodynamics of Propulsion

HTML

Thermodynamics of Power Generation

HTML

Power Turbine Thermodynamics

HTML

Beginner's Guide to Propulsion

HTML

Animated Engines

HTML

Chemical/Process Engineering Thermodynamics

Chemical and Process Thermodynamics

HTML

Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics

HTML

Introduction to Distillation

HTML

McCabe-Thiele background

HTML

Journal of Chemical Thermodynamics

HTML

VLE and Distillation

HTML

Thermodynamics and Phase Diagram

HTML

Advanced Thermodynamics in Process Modeling

PDF

Thermodynamics of Materials

Series of Lecture Notes from M.I.T. OpenCourseWare

HTML

Statistical Thermodynamics of Materials

HTML

Ενώ τα τελευταία χρόνια οι αρχές της Θερμοδυναμικής χρησιμοποιούνται:

  • Για την κατανόηση των λειτουργιών σε βιολογικά συστήματα (Biological Thermodynamics)

Biological Thermodynamics

HTML

Thermodynamics in Biology

HTML

Thermodynamics of Aging

HTML

Entropy in the Biological Sciences

HTML

Evolution and Thermodynamics

HTML

Is Intelligence a Biological Imperative

HTML

The Second Law of Thermodynamics

HTML

Thermodynamics, Evolution and Behavior

HTML

Thermodynamics of Biochemical Reactions

HTML

Lecture Notes - 1

PDF

Lecture Notes - 2

PDF

Energy and Thermodynamics in Biology

PDF

Thermodynamics and Bioenergetics

PDF

  • Για την μελέτη της πρόωσης και συμπεριφοράς μικρομηχανικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές νανοτεχνολογίας (MEMS - Nanotechnology)

Power MEMS and Microengines

PDF

Millimeter-Scale, MEMS Gas Turbine Engines

PDF

Furst's Research group

HTML

Microengines are much more than scientific curiosity

HTML

Sandia Labs Micromachines Page

HTML

  • Για την κατανόηση των κλιματικών αλλαγών και των μεταβολών που παρουσιάζονται στην ατμόσφαιρα και ωκεανούς (Thermodynamics of Atmospheres and Oceans)

About Thermodynamics and Ecology

HTML

Atmospheric Thermodynamics

HTML

Atmospheric Thermodynamics home page

HTML

Tsonis's Home Page

HTML

Thermodynamics of Atmospheres and Oceans

HTML

An Introduction to Atmospheric Thermodynamics

HTML

  • Για την βέλτιστη διαχείριση και διάχυση της πληροφορίας στην επιστήμη των υπολογιστών (Entropy & Information Technology)

Entropy and Information Theory on the Web

HTML

Entropy and Information Theory

HTML

Entropy and Information

HTML

Entropy in Information and Coding Theory

HTML

Entropy in Logic and the Theory of Algorithms

HTML

Entropy in Statistical Inference and Prediction

HTML

Papers from the IEEE Symposium on Logic in Computer Science - 1992

HTML

  • Για την ανάλυση πολυπλοκότητας (complexity) και τον προσδιορισμό της αβεβαιότητας των χρηματαγορών

Entropy - a new market measure

HTML

Entropy in Economics

HTML

Market theory from quantal theory

HTML

Entropy, Bifurcation and dynamic market disequilibrium

PDF

Entropy and Predictability of Stock Market Returns

PDF

Λυμένες Ασκήσεις - Θέματα Εξετάσεων

Σειρά Λυμένων Ασκήσεων #1

PDF

Σειρά Λυμένων Ασκήσεων #2

PDF

Σειρά Λυμένων Ασκήσεων #3

PDF

Σειρά Λυμένων Ασκήσεων #4

PDF

Θέματα Εξέτασης 2003

PDF

Θέματα Εξέτασης 2000

PDF

Ασκήσεις Θερμοδυναμικής

PDF

Το download pdf files, right click on the file description, select "Save target as.." and save file to the desired destination.

Ε.Μ.Π | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | Υπεύθυνος Web | ©2003 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής