ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Δ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Αρχική Σελίδα

Σύντομο Ιστορικό του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής είναι ένα από τα παλαιότερα εργαστήρια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και γενικότερα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ιδρύθηκε από τον αείμνηστο Καθηγητή Τρυπάνη, ο οποίος δίδαξε (μεταξύ άλλων) την Θερμοδυναμική στην Ανωτάτη Σχολή Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων. Ο Καθηγητής Δ.Α. Κουρεμένος που ανέλαβε κατόπιν την έδρα της Θερμοδυναμικής υποστήριξε διδακτικά και ερευνητικά τους τομείς της Θερμοδυναμικής των Καθαρών Ουσιών και Μιγμάτων, των Κινητήρων Εσωτερικής Καύσης, των Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και των Αεροπορικών Κινητήρων. Στα χρόνια που ακολούθησαν το Εργαστήριο επέδειξε λαμπρό επιστημονικό έργο με μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων και διδακτορικών διατριβών καλύπτοντας όλους τους παραπάνω τομείς. Το επιστημονικό και διδακτικό έργο συνεχίζεται ως σήμερα υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Ε.Δ. Ρογδάκη, ο οποίος κατόπιν σχετικής αποφάσεως της 2/4/2002 ανέλαβε την διεύθυνση του Εργαστηρίου.

Θέση του Εργαστηρίου

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός και το ερευνητικό προσωπικό του Εργ. Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής είναι εγκατεστημένοι στο Κτίριο Ν των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η Πολυτεχνειούπολη βρίσκεται κοντά στην στάση "Κατεχάκη" του Μετρό με την οποία υπάρχει τακτική διασύνδεση μέσω δυο γραμμών λεωφορείου. Περισσότερα >>

 

Προσωπικό

Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Θερμοδυναμικής υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Περισσότερα >>

Προσφερόμενα Μαθήματα

Το Εργαστήριο Θερμοδυναμικής προσφέρει τρία προπτυχιακά μαθήματα: Θερμοδυναμική Ι, Θερμοδυναμική ΙΙ και Λογισμικό Θερμοδυναμικής. Επίσης συμμετέχει στην διδασκαλία δυο μεταπτυχιακών μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας". Περισσότερα >>

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Η έρευνα που πραγματοποιείται στο Εργαστήριο αφορά κυρίως την θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών διατάξεων ΝΗ3-Η2Ο, μονάδων απορρόφησης Η2Ο-LiBr. Ένα σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την μελέτη των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών και διμερών μιγμάτων υπό συνθήκες μιας ή περισσοτέρων φάσεων. Περισσότερα >>

Δημοσιεύσεις

Η αξία του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής πιστοποείται από ένα πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Περισσότερα >>

Ιστορική Αναδρομή της Θερμοδυναμικής

Η Θερμοδυναμική ως επιστημονικός κλάδος έχει της ρίζες της στην ελληνική αρχαιότητα με την ατμομηχανή του Ήρωνα του Αλεξανδρινού. Με την πάροδο των αιώνων η εξέλιξη των διαφόρων κλάδων της Θερμοδυναμικής οφείλεται στην συνεισφορά μιας πλειάδας σημαντικών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων όπως ο Clausius, o Rankine, o Carnot, o Planck, ο Boltzmann, o Helmholtz, o Καραθεοδωρής, o Prigogine κ.α. Περισσότερα >>

 

Ανακοινώσεις

  • Η κατασκευή των ιστοσελίδων έγινε στα πλαίσια αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών της Σχολής Μηχ/γων Μηχ/κων του Ε.Μ.Π. και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ. Περισσότερα >>
  • Οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή την δομή των ιστοσελίδων είναι ευπρόσδεκτες. Επικοινωνήστε με τον: Υπεύθυνο Web

 

Ε.Μ.Π | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | Υπεύθυνος Web | ©2003 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής