ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Δ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ

Ρογδάκης Εμμανουήλ

Καθηγητής - Διευθυντής Εργαστηρίου

Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας

(+30) 210 772-3966 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ζ), Γραφείο Β' Όροφος

(+30) 210 772-1344 - κτ. Μηχ. & Ναυπ. Μηχ. (ζ), Γραφείο Β' Όροφος (FAX)

e-mail: rogdemma@central.ntua.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

 

Κουρεμένος Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής

Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κος

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας

(+30) 210 772-3669 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ζ), Γραφείο Β' Όροφος

(+30) 210 772-3670 - κτ. Μηχ. & Ναυπ. Μηχ. (ζ), Γραφείο Β' Όροφος (FAX)

e-mail: dimkour@central.ntua.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

Ερευνητικό Προσωπικό

Μπορμπιλάς Νικόλαος

Υποψήφιος Διδάκτορας

+30 210 772 1253 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ν), Γραφείο Β' Όροφος

e-mail: nborbil@central.ntua.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

 

Παπαευθυμίου Βασίλης

Υποψήφιος Διδάκτορας

+30 210 772 1014 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ν), Γραφείο Β' Όροφος

e-mail: vpapaeft@central.ntua.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

 

Λώλος Περικλής

Υποψήφιος Διδάκτορας

Μ.Δ.Ε, Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος

(+30) 210 772-1014

e-mail: plolos@central.ntua.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

Συνεργάτες

Αλέξης Γεώργιος

Επικ. Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά

Δρ. Μηχ/γος, Διπλ. Ναυπηγός Μηχ/κος

 

e-mail: galexis@gdias.teipir.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

 

Ζάννης Θεόδωρος

Διαχειριστής ιστοσελίδας

Διπλ. Μηχ/γος Μηχ/κος

+30 210 772 1253 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ν), Γραφείο Β' Όροφος

e-mail: thzannis@central.ntua.gr
Βιογραφικό Σημείωμα
Προσωπική ιστοσελίδα

Διοικητικό Προσωπικό

Μαραγιάννη Ασπασία

Ε.Δ.Τ.Π

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας

(+30) 210 772-3669 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ζ), Γραφείο Β' Όροφος

(+30) 210 772-3670 - κτ. Μηχ. & Ναυπ. Μηχ. (ζ), Γραφείο Β' Όροφος (FAX)

e-mail: amarag@central.ntua.gr

 

Νασοπούλου Αλεξάνδρα

ΙΔΑΧ

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Θερμότητας

(+30) 210 772-3672 - κτ. Μηχ & Ναυπ. Μηχ. (Ζ), Γραφείο Β' Όροφος

(+30) 210 772-3670 - κτ. Μηχ. & Ναυπ. Μηχ. (ζ), Γραφείο Β' Όροφος (FAX)

e-mail: altonpa@central.ntua.gr

Ε.Μ.Π | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | Υπεύθυνος Web | ©2003 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής