ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Δ. ΡΟΓΔΑΚΗΣ

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Λογισμικό Θερμοδυναμικής

Σημειώσεις

  • Απορρόφηση

Θεωρία Απορρόφησης

PDF

Τεχν. Ψυκτικών Μονάδων Απορρόφησης

PDF

Active Space Cooling Systems

PDF

Υπολογιστικά Θέματα - Λυμένες Ασκήσεις

 

All_gra

MCD

Cycle_ASHRAE

MCD

Cycle_ASHRAE1985

MCD

Diesel

MCD

Dual

MCD

IFC67

MCD

IFC98

MCD

IFClast98

MCD

Ig

MCD

Joul

MCD

Joule

MCD

Joule98

MCD

Jouleff

MCD

Otto

MCD

Rank

MCD

Rank1

MCD

Rank_1

MCD

Rank_basic

MCD

Rankine

MCD

Rankine1

MCD

Steam_IFC67

MCD

Steam_simple-ifc_locked

MCD

Stochiometria

MCD

B_IFC

PRN

L_IFC

PRN

N_IFC

PRN

V_IFC

PRN

X_IFC

PRN

Z_IFC

PRN

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μέρος των παραδόσεων του μαθήματος αφιερώνεται στην θερμοδυναμική μελέτη των κινητήρων Stirling:

  • Κινητήρες Stirling (Stirling Engines)

Stirling Engine FAQs

HTML

Stirling Engine Animation

HTML

Introduction to Stirling Engines

HTML

Solo Stirling Engine

HTML

Stirling Engine and Steam Engine

HTML

Today's Stirling Engine

HTML

Stirling Energy Systems

HTML

Stirling Engine

HTML

και των κύκλων απορρόφησης ΝΗ3/Η2Ο και Η2Ο/LiBr:

  • Ψυκτικοί Κύκλοι Απορρόφησης (Absorption Cooling)

Single-Stage Classic Absorption Liquid Chillers

HTML

Direct-Fired Absorption Chillers

HTML

Hot Water or Steam Fired Absorption Water Chillers

HTML

Alternative Technologies for Refrigeration

PDF

A Review for Absorption Refrigeration Technologies

PDF

Review in the Solar Absorption Systems

PDF

Ε.Μ.Π | Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών | Υπεύθυνος Web | ©2003 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής