Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Ο Χάρης Γαντές έχει δημοσιεύσει 192 άρθρα σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων:

2024

 • Rossetos, I., Voulgaris, S., Kazakis, G., Gantes, C.J. and Lagaros, N.D., "Numerical Investigation of 3D-printed Spinal Braces", IASS 2024 Symposium - Redefining the Art of Structural Design, Zurich Switzerland, Aug. 26-30, 2024.
 • Gkatzogiannis, S., Phocas, M.C., Christoforou, E.G. and Gantes, C.J., "Efficient Structural Design of Reconfigurable Spatial Structures by Adopting Aerodynamic Shapes", IASS 2024 Symposium - Redefining the Art of Structural Design, Zurich Switzerland, Aug. 26-30, 2024.

2023

 • Χατζηδάκη, Α., Μπιλιώνης, Δ., Νταϊφώτη, Α., Γαντές, Χ.Ι. και Βαμβάτσικος, Δ., "Αποτίμηση Μακροχρόνιας Κόπωσης λόγω Ανέμου για τις Μεταλλικές Κατασκευές Στήριξης των Πινακίδων Σήμανσης της Εγνατίας Οδού", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Ψαράς, Ι., Σπηλιόπουλος Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Στατική Αποτίμηση του Μεταλλικού Φορέα της Γαλλικής Σκάλας Λαυρίου μέσω Επιτόπου Μετρήσεων, Εργαστηριακών Δοκιμών και Αριθμητικών Προσομοιώσεων", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Πανταζής, Γ.Δ. και Γαντές, Χ.Ι., "Σχεδιασμός Πτυσσόμενων Στεγάστρων για Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Παναγιωτόπουλος, Β., Χατζηπαντελής, Ν. και Γαντές, Χ.Ι., "Στατιστική Αξιολόγηση των Επιδράσεων των Παραμέτρων Εκτύπωσης στις Γεωμετρικές και Μηχανικές Ιδιότητες των Δομικών Στοιχείων που Παράγονται με την Μέθοδο Wire Arc Additive Manufacturing", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Νταϊφώτη, Α., Χατζηδάκη, Α., Γαντές, Χ.Ι. και Βαμβάτσικος, Δ., "Επιρροή του Φαινομένου της Διάβρωσης στην Αντοχή και Κόπωση Ελαφρών Μεταλλικών Κατασκευών Πινακίδων Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Ιωάννου, Ο. και Γαντές, Χ.Ι., "Σχεδιασμός Μεταλλικών Στοιχείων Επικάλυψης για τη Μείωση των Συνεπειών Έκρηξης στον Υποκείμενο Φορέα", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Παπαβασιλείου, Β., Γαντές, Χ.Ι., Θανόπουλος Π. και Λιγνός, Ξ.Α., "Καταγραφή και Προσομοίωση της Δυναμικής Απόκρισης Τριπλής-Απλής Γέφυρας από την Κίνηση Οχημάτων", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Βερνάρδος, Σ. και Γαντές, Χ.Ι., "Αριθμητική Προσομοίωση και Παραμετρική Ανάλυση Κελυφών Τύπου Sandwich για Πυλώνες Ανεμογεννητριών", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Καρβέλης, A.X., Δήμας, Α.A. και Γαντές, Χ.Ι., "Διερεύνηση Ανεμοπιέσεων επί Διατομών Σχήματος «Γάμμα» μέσω Αριθμητικών Αναλύσεων Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής", 10ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Αθήνα, 19-21 Οκτ. 2023.
 • Ροσσέτος, Ι., Γαντές, Χ., Καζάκης, Γ., Βούλγαρης, Σ., Λαγαρός, Ν., Σουλτάνης, Κ., Γαλάνης, Δ., Πλοιαρχοπούλου, Φ., Μάτσικα-Κλώσσα, Κ., Χατζηνταή, Ν. και Καραλέκας, Δ., "Αριθμητική Προσομοίωση Κηδεμόνων Σπονδυλικής Στήλης με τη Μέθοδο Πεπερασμένων Στοιχείων", 16ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης, Πόρτο Χέλι, 13-15 Οκτ. 2023.
 • Gkatzogiannis, S. and Gantes, C.J., "Simulation of Welding Residual Stresses in Large Structures - First Results of Thermal Analyses", 10th Eurosteel Conference, Amsterdam, The Netherlands, 12-15 Sep. 2023.

2021

 • Gantes, C.J., Vernardos, S., Koulatsou, K.G., Doganli, A.E. and Gunes, O., "Optimization of Mandoor and Ventilation Openings of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to Buckling", 6th Izmir Wind Symposium and Exhibition, Izmir, Turkey, 23-24 Sep. 2021.
 • Gantes, C.J., Villi Billi, M., Guldogan, M. and Gul, S., "A Tripod Substructure for Tall Onshore Wind Turbine Towers", 6th Izmir Wind Symposium and Exhibition, Izmir, Turkey, 23-24 Sep. 2021.
 • Koulatsou, K.G., Chondrogiannis, K.-A. and Gantes, C.J., "Buckling Verification of Manhole Area of Tubular Steel Wind Turbine Towers via Non-linear Finite Element Analysis", ce/papers Special Issue: EUROSTEEL 2021 Sheffield - Steel's coming home, Vol. 4, Issue 2-4, pp. 2425-2433, the 9th European Conference on Steel and Composite Structures, Sheffield, UK, 1-3 Sep. 2021.

  doi: 10.1002/cepa.1291

2019

 • Koulatsou, K.G., Kazakis, G., Gantes, C.J. and Lagaros, N.D., "Resonance Investigation and its Effects on Weight Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers", OptArch2019: 1st International Conference on Optimization Driven Architectural Design, Amman, Jordan, 5-7 Nov. 2019.
 • Koulatsou, K.G., Chondrogiannis, K.-A. and Gantes, C.J., "Structural Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers with Respect to Buckling", Form and Force: IASS Annual Symposium 2019 - Structural Membranes 2019, C. Lazaro, K.-U. Bletzinger and E. Onate (Eds.), pp. 823-830, Barcelona, Spain, 7 - 10 Oct. 2019.

  doi: 10.5281/zenodo.3564186

 • Μελισσιανός, Β.Ε., Βαμβάτσικος, Δ. και Γαντές, Χ.Ι., "Εμπειρική Σχέση για την Πρόβλεψη Αστοχίας λόγω Λυγισμού Υπόγειων Αγωγών υπό Ανάστροφη Διάρρηξη", 4ο ΠΣΑΜΤΣ, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5-7 Σεπ. 2019.
 • Melissianos, V.E. and Gantes, C.J., "Protection Measures for Buried Steel Pipelines Subjected to Fault Rupture", ICONHIC2019, 2nd International Conference on Natural Hazards & Infrastructure, Workshop on Natural Hazards & Pipeline Infrastructure, Chania, Greece, 23-26 June 2019.
 • Filograno, M.L., Piniotis, G., Gikas, V., Papavassiliou, V., Gantes, C.J., Kandyla, M. and Riziotis, C., "Experimental Validation of a Prototype Photonic Phase Optical Time Domain Reflectometer for SHM in Large-Scale Infrastructures", 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), Athens, Greece, 15-17 May 2019.

2018

 • Gantes, C.J., "Overview of Scissor-Type, Bi-Stable Deployable Structures", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2018 - Creativity in Structural Design, Boston, U.S.A., 16-20 July, 2018.

  doi: 10.5281/zenodo.3564175

 • Vernardos, S.M., Papageorgiou, N. and Gantes, C.J., "Nonlinear Finite Element Analysis of Steel-Concrete-Steel Sandwich Wind Turbine Towers", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2018 - Creativity in Structural Design, Boston, U.S.A., 16-20 July, 2018.

  doi: 10.5281/zenodo.3564060

 • Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Effects of Roller-Bending on Curved Constructional Steels of Rectangular Hollow Section", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2018 - Creativity in Structural Design, Boston, U.S.A., 16-20 July, 2018.

  doi: 10.5281/zenodo.3560002

2017

 • Μελισσιανός, Β.Ε., Βαμβάτσικος, Δ. και Γαντές, Χ.Ι., "Αποτίμηση Επιτελεστικότητας Μέτρων Προστασίας Υπόγειων Αγωγών Καυσίμων υπό Διάρρηξη Σεισμικού Ρήγματος", 2η Ημερίδα Νέων Ερευνητών ΕΤΑΜ - ΕΜΠ «Η Αντισεισμική Μηχανική μέσα από την Επιστημονική Ματιά Νέων Ερευνητών και Μηχανικών», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017 (μόνον περίληψη).
 • Κουλάτσου, Κ., Αγγελόπουλος, Ι., Θανάσουλας, Η.Δ., Νταϊφώτη, Α., Καλύβας, Σ., Γεωργίου, Ο., Λουκά, Α., Λυκομήτρος, Β., Γκολογιάννης, Χ.Π. και Γαντές, Χ.Ι., "Μεταλλική Κατασκευή Στήριξης της Επικάλυψης και του Θόλου του Κτιρίου «Oval Tower» στη Λεμεσό της Κύπρου", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Κουλάτσου, Κ., Κοσμίδου, Ε., Λιγνός, Ξ.Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Πειραματική Διερεύνηση Συμπεριφοράς Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών υπό Στατική Φόρτιση", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Βερνάρδος, Σ.Μ., Λιγνός, Ξ.Α., Μπαδογιάννης, Ε.Γ. και Γαντές, Χ.Ι., "Πειραματική Διερεύνηση Καμπτικής Συμπεριφοράς Κελυφων Διατομής «Sandwich» για Πυλώνες Ανεμογεννητριών", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Θανάσουλας, Η.Δ., Βαρδακούλιας, Ι.Κ., Κολαΐτης, Δ.Ι., Γαντές, Χ.Ι. και Φούντη, Μ.Α., "Μη Γραμμική Αριθμητική Προσομοίωση Δοκιμών Πυραντίστασης σε Φέρουσες Τοιχοποιίες Ξηράς Δόμησης", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Λεοντάρης, Κ., Ρούσσος, Ν., Βίλλη, Μ. και Γαντές, Χ.Ι., "Σχεδιασμός Μεταλλικού Συστήματος Προσωρινής Αντιστήριξης Βαθιών Εκσκαφών μέσω Μη Γραμμικών Αριθμητικών Αναλύσεων", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Λιβανού, Μ.A., Κατσιδονιωτάκη, Μ., Γαντές, Χ.Ι. και Αβραάμ Τ.Π., "Αναλυτική και Αριθμητική Διερεύνηση του Καμπτικού Λυγισμού Μελών Μεταλλικών Πλαισίων με Αμφικλινή Ζυγώματα", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Καρβέλης, A.X., Μελισσιανός, B.E. και Γαντές, Χ.Ι., "Αριθμητική Διερεύνηση Τοπικού Λυγισμού Μεταλλικών Αγωγών υπό Διάρρηξη Σεισμικού Ρήγματος", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Balaoura, Ε.S. and Gantes, C.J., "Ivestigation of the Effectiveness of Capacity Design Guidelines in Multi-Storey Steel Buildings with Concentrically Braced Frames", 9th Hellenic National Conference on Steel Structures, Larissa, Greece, 5-7 Oct. 2017.
 • Αγγελίδης, Μ., Γαντές, Χ.Ι. και Καλοχαιρέτης, Κ.Ε., "Προβλήματα Λυγισμού Βιομηχανικών Καπνοδόχων Μεγάλης Διαμέτρου", 9ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Λάρισα, 5-7 Οκτ. 2017.
 • Bouckovalas, G., Psycharis, I., Gantes, C.J., Sextos, A., Kappos, A. and Mylonakis, G., "Performance-Based Design of Bridge Piers in Liquefiable Stes with Shallow Foundation and Limited Ground Improvement", PBD-III, 3rd International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering, Vancouver, Canada, 16-19 July 2017.

2016

 • Livanou, M.A. and Gantes, C.J., "Assessing the Necessity to Account for Geometric Nonlinearity in von Mises Trusses Representing Simple Shallow Roofs", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2016, Tokyo, Japan, 26-30 September 2016.

2015

 • Angelides, M., Gantes, C.J. and Kalochairetis, K.E., "Buckling of Large Diameter Steel Chimneys - Part 2: Impact of Openings", CICIND Report - The Chimney Magazine, Vol. 32, No. 1, pp. 57-66, January 2016, Proceedings of 84th CICIND Conference, Gdansk, Poland, Sep. 24-26, 2015.
 • Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D.J. and Gantes, C.J., "Probabilistic Assessment of Innovative Mitigating Measures for Buried Steel Pipeline - Fault Crossing", 2015 ASME Pressure Vessels & Piping Conference, Boston, Massachussetts, 19-23 July 2015.

  doi: 10.1115/PVP2015-45345

 • Ntaifoti, A.I., Koulatsou, K.G. and Gantes, C.J., "Numerical Simulation of Flange-Bolt Interaction in Wind Turbine Tower Connections", 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, 12-15 July 2015.
 • Margariti, G., Papadopoulos, A., Barmpas, D., Gantes, C.J. and Gkologiannis, C.P., "Design of Monopile vs Tripod Foundation of Fixed Offshore Wind Turbines via Advanced Numerical Analysis", 8th GRACM International Congress on Computational Mechanics, Volos, Greece, 12-15 July 2015.
 • Melissianos, V.E. and Gantes, C.J., "Failure Mitigation of Buried Steel Pipeline under Strike-Slip Fault Offset Using Flexible Joints", SECED 2015 Conference: Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World, Cambridge, U.K., 9-10 July 2015.
 • Thanasoulas, I.D., Vardakoulias, I.K., Kolaitis, D.I., Gantes, C.J. and Founti, M.A., "A Preliminary Thermal and Mechanical Simulation Study of Load-Bearing Cold-Formed Steel Drywall Systems Exposed to Fire", 2nd ESFSS - 2nd European Symposium of Fire Safety Science, Nicosia, Cyprus, 16-18 June 2015.
 • Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D.J. and Gantes, C.J., "Probabilistic Assessment of Pipeline - Fault Crossing", COMPDYN 2015 - 5th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, M. Papadrakakis, V. Papadopoulos, V. Plevris (eds.), Crete Island, Greece, 25-27 May 2015.

  doi: 10.7712/120115.3519.612

 • Angelides, M., Gantes, C.J. and Kalochairetis, K.E., "Buckling of Large Diameter Steel Chimneys - Part 1: Impact of Loading Distribution and Ring Stiffeners", CICIND Report - The Chimney Magazine, Vol. 31, No. 2, pp. 109-120, July 2015, Proceedings of 83rd CICIND Conference, Boston, May 7-8, 2015.

2014

 • Melissianos, V.E. and Gantes, C.J., "On the Efficiency of Flexible Joints in Mitigating the Consequences of Seismic Fault Activation on Buried Pipelines", ARC'14 - Qatar Foundation Annual Research Conference, Doha, Qatar, 18-19 Nov. 2014.
 • Καϋμενάκη, Β., Βασιλοπούλου, Ι., Γαντές, Χ.Ι. και Μπουκοβάλας, Γ.Δ., "Αποτίμηση Ευαισθησίας Τοξωτής Μεταλλικής Γέφυρας σε Επιβαλλόμενες Οριζόντιες Εδαφικές Μετακινήσεις", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Μαργαρίτη, Γ., Μπέντας, Α., Γαντές, Χ.Ι., Φουρνιώτης, Ν. και Δήμας, Α., "Παραμετρική Διερεύνηση Επίδρασης Ανέμου στα Κυματογενή Υδροδυναμικά Φορτία επί Πυλώνων Θαλάσσιων Ανεμογεννητριών", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Μαργαρίτη, Γ., Μπέντας, Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Συγκριτική Αξιολόγηση Παραμέτρων Δομικού Σχεδιασμού Μονοπάσσαλων Θαλάσσιων Ανεμογεννητριών", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Βερνάρδος, Σ. και Γαντές, Χ.Ι., "Προκαταρκτική Διερεύνηση Εφικτότητας Κελυφών Τύπου Sandwich για Πυλώνες Ανεμογεννητριών", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Κουλάτσου, Κ., Θανάσουλας, Η., Μαργαρίτη, Γ. και Γαντές, Χ.Ι., "Παραγωγή Τεχνητών Χρονοϊστοριών Φορτίου Ανέμου επί Πυλώνων Ανεμογεννητριών", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Θανάσουλας, Η., Κουλάτσου, Κ. και Γαντές, Χ.Ι., "Μη Γραμμική Αριθμητική Προσομοίωση της Απόκρισης Κοχλιωτών Συνδέσεων Πυλώνων Ανεμογεννητριών", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014η.
 • Λιβανού, Μ.Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Αλληλεπίδραση Ανελαστικού Καθολικού και Τοπικού Λυγισμού σε Θλιβόμενες Ράβδους από Χάλυβα", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Καλοχαιρέτης, Κ.Ε. και Γαντές, Χ.Ι., "Αναλυτική Μέθοδος Προσδιορισμού Συμπεριφοράς Μονώροφων Πλαισίων Αποτελούμενων από Σύνθετα Μέλη", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Μελισσιανός, Β. και Γαντές, Χ.Ι., "Αξιολόγηση Κινδύνου Καθολικού Λυγισμού Υπόγειων Μεταλλικών Αγωγών λόγω Ενεργοποίησης Ανάστροφου Σεισμικού Ρήγματος", 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Τρίπολη, 2-4 Οκτ. 2014.
 • Livanou, M.A. and Gantes, C.J., "Investigation of Interaction between Global and Local Buckling in Rods Subjected to Compression", IASS-SLTE 2014 Symposium, Brasilia, Brazil, Sep. 15-19, 2014.
 • Melissianos, V. and Gantes, C.J., "Upheaval Buckling of Onshore Buried Steel Pipelines with Flexible Joints", IASS-SLTE 2014 Symposium, Brasilia, Brazil, Sep. 15-19, 2014.
 • Margariti, G. and Gantes, C.J., "Analytical Estimation of Critical Buckling Load for Guyed Towers", IASS-SLTE 2014 Symposium, Brasilia, Brazil, Sep. 15-19, 2014.
 • Thanasoulas, I., Koulatsou, K.G. and Gantes, C.J., "Nonlinear Numerical Simulation of Bolted Ring Flanges in Wind Turbine Towers", IASS-SLTE 2014 Symposium, Brasilia, Brazil, Sep. 15-19, 2014.
 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Collapse Load of Laced Built-up Members: Experimental, Numerical and Analytical Investigation", EuroSteel 2014, 7th European Conference on Steel and Composite Structures, Napoli, Italy, Sept. 10-12, 2014.
 • Sextos, A., Psilla, N., Psycharis, I., Kappos, A., Taskari, O., Vassilopoulou, I., Mylona, E.K. and Gantes, C.J., "Performance Criteria for Bridges Designed with Spread Footings on Liquefiable Soils", 2ECEES - 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, M.A. Ansal and M. Nurlu (eds.), Istanbul, Turkey, Aug. 24-29, 2014.
 • Melissianos, V. and Gantes, C.J., "Earthquake Induced Upheaval Buckling of Buried Pipelines with Flexible Joints", 2ECEES - 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, M.A. Ansal and M. Nurlu (eds.), Istanbul, Turkey, Aug. 24-29, 2014.
 • Melissianos, V., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Seismic Risk Assessment of Buried Pipelines at Active Fault Crossings", 2ECEES - 2nd European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, M.A. Ansal and M. Nurlu (eds.), Istanbul, Turkey, Aug. 24-29, 2014.
 • Psychari, A., Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Sensitivity of a Steel Arch Road Bridge to Imposed Foundation Displacements and Rotations" International Conference CESARE'14 - Civil Engineering for Sustainability and Resilience, C.C. Baniotopoulos and K.M. Abdalla (eds.), Amman, Jordan, Apr. 24-27, 2014.
 • Gantes, C.J. and Melissianos, V., "Buckling and Post-Buckling Behavior of Beams on Elastic Foundation Modeling Buried Pipelines", International Conference CESARE'14 - Civil Engineering for Sustainability and Resilience, C.C. Baniotopoulos and K.M. Abdalla (eds.), Amman, Jordan, Apr. 24-27, 2014.

2013

 • Olmati, P., Petrini, F., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "A Stochastic Simplified SDOF Model of a Steel Blast Door", XXIV Giornate Italiane della Costruzione in Acciaio, Torino, Italy, Sep. 30 - Oct. 2, 2013.
 • Livanou, M.A. and Gantes, C.J., "Revisiting the Problem of Buckling Mode Interaction in 2-DOF Models and Built-up Columns", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2013 "Beyond the Limits of Man", J.B. Obrebski and R. Tarczewski (eds.), Wroclaw University of Technology, Poland, 23-27 Sep. 2013.
 • Koulatsou, K., Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Evaluation of Stiffening Types of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers via Dynamic Analysis", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2013 "Beyond the Limits of Man", J.B. Obrebski and R. Tarczewski (eds.), Wroclaw University of Technology, Poland, 23-27 Sep. 2013.
 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Experimental and Numerical Investigation of Collapse Load of Laced Built-up Columns", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2013 "Beyond the Limits of Man", J.B. Obrebski and R. Tarczewski (eds.), Wroclaw University of Technology, Poland, 23-27 Sep. 2013.
 • Gantes, C.J. and Koulatsou, K., "Methodology for Nonlinear Finite Element Analyses to Evaluate Strength of Steel Structures", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium 2013 "Beyond the Limits of Man", J.B. Obrebski and R. Tarczewski (eds.), Wroclaw University of Technology, Poland, 23-27 Sep. 2013.
 • Gantes, C.J., Kalochairetis, K.E. and Akgun, Y., "On the Trade-off between Structural Performance and Deployability", 1st Conference Transformables 2013, F. Escrig and J. Sanchez (eds.), Seville, Spain, Sep. 18-20, 2013.
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Stiffening Types of the Cutout in Cylindrical and Conical Steel Wind Turbine Towers", CanCNSM2013: 4th Canadian Conference on Nonlinear Solid Mechanics, Montreal, Canada, July 23-26, 2013.
 • Kougioumtzoglou, I.A., Vassilopoulou, Ι. and Gantes, C.J., "Stochastic Response Determination and Reliability Assessment of a Nonlinear Cable Net Structural System", CompDyn 2013: 4th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Kos, Greece, June 12-14, 2013, pp. 1230-1248.
 • Koulatsou, K., Petrini, F., Vernardos, S. and Gantes, C.J., "Artificial Time Histories of Wind Actions for Structural Analysis of Wind Turbines", BCCCE 2013: 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, Tirana, Albania, May 23-25, 2013.
 • Gantes, C.J. and Koulatsou, K., "Suspended Steel Roof of the Archaeological Site of the School of Aristotle", BCCCE 2013: 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, Tirana, Albania, May 23-25, 2013.
 • Gantes, C.J. and Melissianos, V., "Numerical Analysis of Buried Steel Pipelines", BCCCE 2013: 2nd International Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering, Tirana, Albania, May 23-25, 2013.

2011

 • Ruck, B., Γαντές, Χ.Ι., και Γκολογιάννης, Χ.Π., "Δοκιμές Αεροδυναμικής Σήραγγας για τον Υπολογισμό Ανεμοπιέσεων Μεταλλικού Στεγάστρου Νέου Γηπέδου Παναθηναϊκού στο Βοτανικό", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Γκολογιάννης, Χ.Π., Γαντές, Χ.Ι., Αθανασιάδης, Α., Majowiecki, M., Ζούλας Φ. και Schmidt, H., "Στατικό Σύστημα Μεταλλικού Στεγάστρου Νέου Γηπέδου Παναθηναϊκού στο Βοτανικό", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Γαντές, Χ.Ι. και Κουλάτσου Κ., "Προσδιορισμός Θέσεων, Διατομών και Προεντάσεων Καλωδίων Μεταλλικού Ανηρτημένου Στεγάστρου Λυκείου Αριστοτέλους", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Hadjioannou, Μ., Douthe, C. and Gantes, C.J., "Elastoplastic Behavior of Cold Bent Wide Flange Sections", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Calibration of an Analytical Model for the Cyclic Response of Beam-to-Column Connections", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Βασιλοπούλου, Ι., Γαντές, Χ.Ι. και Γκιμούσης, Η., "Απόκριση Δικτύων Καλωδίων υπό Φορτία Ανέμου", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Γαντές, Χ.Ι. και Καλοχαιρέτης, K.E., "Μη Γραμμική Ανάλυση Μελών Timoshenko υπό Εγκάρσια Φόρτιση και Εφαρμογή σε Σύνθετα Υποστυλώματα με Ράβδους Δικτύωσης", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Δημόπουλος, Χ.Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Συμπεριφορά και Αντοχή Καμπτόμενων Κυλινδρικών Κελυφών με Ανοιγμα για Διάφορες Μορφές Ενίσχυσης", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Γκαγκά, E.E. Καλοχαιρέτης, K.E. και Γαντές, Χ.Ι., "Διερεύνηση Εναλλακτικών Στατικών Συστημάτων Καλωδιωτής Πεζογέφυρας", 7ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Βόλος, 29-30 Σεπ. και 1 Οκτ. 2011.
 • Vassilopoulou, Ι. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Behaviour of Saddle Shaped Cable Nets under Wind Action", 35th International Symposium on Bridge and Structural Engineering, jointly organised by IABSE-IASS, London, England, September 20-23, 2011.
 • Douthe, C., Adamakos, K., Gantes, C.J. and Lignos, X., "Experimental Testing of Arches with Rectangular Hollow Sections", 6th European Conference on Steel and Composite Structures, Budapest, Hungary, Aug. 31 - Sep. 2, 2011, pp. 2181-2186.
 • Hadjioannou, M., Douthe and C. Gantes, C.J., "Infuence of Residual Sresses Induced by Cold Curving on the Resistance of I-Section Steel Members", 6th European Conference on Steel and Composite Structures, Budapest, Hungary, Aug. 31 - Sep. 2, 2011, pp. 729-735.
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Experimental Investigation os Buckling of Cantilever Cylindrical Shells with Opening and Stiffening", 6th European Conference on Steel and Composite Structures, Budapest, Hungary, Aug. 31 - Sep. 2, 2011.
 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Second Order Analysis of Imperfect Timoshenko Members with Arbitrary Boundary Conditions and its Application to Laced Built-up Columns", 6th European Conference on Steel and Composite Structures, Budapest, Hungary, Aug. 31 - Sep. 2, 2011.
 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Numerical and Analytical Investigation of Collapse Loads of Laced Built-up Columns", 6th MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Cambridge, Massachusetts, June 15 - 17, 2011, edited by K.J. Bathe.
 • Douthe, C. and Gantes, C.J., "Coupled External/Parametric Resonance of Small Sagged Inclined Cables", CompDyn 2011: 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Corfu, Greece, May 26-28, 2011.
 • Vassilopoulou, Ι. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Behaviour of a Saddle Form Cable Net Modeled by an Equivalent SDOF Cable Net", CompDyn 2011: 3rd International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Corfu, Greece, May 26-28, 2011.

2010

 • Akgun, Y., Gantes, C.J., Sobek. W., Korkmaz, K., and Kalochairetis, K.E., "A Novel Transformation Model for Deployable Scissor-hinge Structural Mechanisms", Spatial Structures - Permanent and Temporary, Symposium of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) 2010, Shanghai, China, November 8-12, 2010.
 • Gkologiannis, C.P., Gantes, C.J., Athanasiadis, A., Majowiecki, M., Zoulas, F. and Schmidt, H., "Structural Design of the New Football Stadium of Panathinaikos F.C. in Votanikos, Greece", 34th IABSE Symposium, Venice, Italy, September 22-24, 2010.

2009

 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Time Delay and Saturation Capacity Interaction in the Control of Structures", CompDyn 2009: Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, June 22-24, 2009.

2008

 • Παπαγεωργίου, Α.Β. και Γαντές, Χ.Ι., "Ισοδύναμοι Συντελεστές Απόσβεσης για μη Κανονικές καθ' Ύψος Κατασκευές Σκυροδέματος / Χάλυβα και Εφαρμογή τους στον ΕΑΚ", 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής και Τεχνικής Σεισμολογίας, Αθήνα, 5 - 7 Νοεμ. 2008.
 • Παπαγεωργίου, Α.Β. και Γαντές, Χ.Ι., "Κριτήρια Απόζευξης Μικτών Κατασκευών Χάλυβα - Σκυροδέματος με Ελαστοπλαστική Θεώρηση Νόμου Υλικού", 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτ. 2008, Τόμος ΙΙ, σελ. 318-325.
 • Λεμονής, M.E. και Γαντές, Χ.Ι., "Μη Γραμμική Απόκριση Κόμβων Δοκού - Υποστυλώματος", 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτ. 2008, Τόμος ΙΙ, σελ. 162-169.
 • Βασιλοπούλου, Ι. και Γαντές, Χ.Ι., "Κριτήρια Ευπάθειας Δικτύων Καλωδίων Έναντι Φαινομένων Κόπωσης", 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτ. 2008, Τόμος ΙΙ, σελ. 134-141.
 • Douthe, C. and Gantes, C.J., "In-Plane Stability of Uniformly Prestressed Elastic Circular Arches", 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτ. 2008, Τόμος Ι, σελ. 312-319.
 • Γκολογιάννης, Χ.Π., Αθανασιάδης, Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Παρουσίαση του Στατικού Συστήματος του Στεγάστρου του Νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό", 6ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ιωάννινα, 2-4 Οκτ. 2008, Τόμος Ι, σελ. 246-253.
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Modal Damping Ratios for Irregular in Height Concrete / Steel Structures", 5th European Workshop on the Seismic Behavior of Irregular and Complex Structures, Catania, Italy, Sep. 16-17, 2008, pp. 157-168.
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Equivalent Uniform Damping Ratios for Irregular in Height Concrete / Steel Structural Systems", 5th European Conference on Steel and Composite Structures, Graz, Austria, Sep. 3-5, 2008, pp. 1485-1490.
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Design of Fixed Circular Arches with Tube Cross-Sections under Concentrated Loads According to EC3", 5th European Conference on Steel and Composite Structures, Graz, Austria, Sep. 3-5, 2008, pp. 785-790.
 • Lemonis, M.Ι. and Gantes, C.J., "Evaluation of the Complete Moment-Rotation Curve of Bolted Beam-to-Column Connections Using Mechanical Models", 5th European Conference on Steel and Composite Structures, Graz, Austria, Sep. 3-5, 2008, pp. 579-584.
 • Gantes, C.J., Bouckovalas, G.D., and Koumousis, V.K., "Slope Failure Verification of Buried Steel Pipelines", 10th International Conference on Applications of Advanced Technologies in Transportation, Athens, Greece, May 27- 31, 2008.

2007

 • Mageirou, G.E., and Gantes, C.J., "Evaluation of Critical Buckling Load of Semi-Rigid Steel Frames - An Alternative Approach", ICSAS'07 (6th International Conference on Steel & Aluminium Structures), Oxford, U.K., 24-27 July 2007, edited by R.G. Beale, pp. 907-914.
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Dynamic Control Analysis (DCA)", 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, July 12-14, 2007, pp. 803-810.
 • Vassilopoulou, Ι. and Gantes, C.J., "Modal Transition and Dynamic Nonlinear Response of Cable Nets under Fundamental Resonance", 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, July 12-14, 2007, pp. 787-794.
 • Lemonis, M.Ι. and Gantes, C.J., "Analytical Calculation of the Monotonic Behaviour of Steel T-Stub Connections", 8th HSTAM International Congress on Mechanics, Patras, Greece, July 12-14, 2007, pp. 709-716.
 • Vassilopoulou, Ι. and Gantes, C.J., "Vibration Modes and Dynamic Response of Saddle Form Cable Nets under Sinusoidal Excitation", EUROMECH Colloquium 483: Geometrically Non-linear Vibrations of Structures, Porto, Portugal, 9-11 July 2007.
 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Strain Analysis of Buried Pipelines due to Blast-Induced Ground Shock Waves", 4th International Conference on Earthquake Engineering, Thessaloniki, Greece, June 25-28, 2007.
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Strategy for On-Line Control of Structures against Earthquakes", CompDyn 2007: Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rethymnon, Crete, Greece, June 13-15, 2007.
 • Vassilopoulou, Ι. and Gantes, C.J., "Similarity Relations for Nonlinear Dynamic Oscillations of a Cable Net", CompDyn 2007: Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rethymnon, Crete, Greece, June 13-15, 2007.

2006

 • Lignos, D.G., Krawinkler, H. and Gantes, C.J., "Seismic Demands for Frames with Strength and Stiffness Irregularities, Based on Modal Pushover Analysis", STESSA 2006, Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Tokyo Institute of Technology, Yokohama, Japan, August 14-17, 2006.
 • Pnevmatikos, Ν.G. and Gantes, C.J., "On Line Selection of Poles of Controlled Structure Based on Frequency Content of Applied Dynamic Loading", 4th World Conference on Structural Control and Monitoring, San Diego, California, U.S.A., 11-13 July 2006.
 • Ψαρρόπουλος, Π., Παναγιώτου, Μ., Γαντές, Χ.Ι. και Γκαζέτας, Γ., " Δυναμική Αλληλεπίδραση μεταξύ Εδάφους και Ανεμογεννητριών", 5ο Ελληνικό Συνέδριο Γεωτεχνικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουν. 2006.
 • Κουρετζής, Γ.Π., Μπουκοβάλας, Γ.Δ. και Γαντές, Χ.Ι., "Αντισεισμική Ανάλυση Εύκαμπτων Υπογείων Έργων με τη Θεωρία 3-Δ Κελυφών", 5ο Ελληνικό Συνέδριο Γεωτεχνικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουν. 2006.
 • Κουρετζής, Γ.Π., Μπουκοβάλας, Γ.Δ. και Γαντές, Χ.Ι., " Αναλυτική Προσομοίωση της Έντασης σε Υπόγειους Αγωγούς λόγω Επιφανειακών Εκρήξεων", 5ο Ελληνικό Συνέδριο Γεωτεχνικής, Ξάνθη, 31 Μαΐου-2 Ιουν. 2006.

2005

 • Λιγνός, Δ.Γ. και Γαντές, Χ.Ι., "Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών για Παλμικού Τύπου Διεγέρσεις", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος Ι, σελ. 305-312.
 • Γαντές, Χ.Ι., Λουκάκης, Κ.Ε., Βίλλη, Μ.Μ., Ψαράς, Ι., Πνευματικός, Ν.Π. και Μπαχουνζούζη, Γ., "Παρουσίαση Στατικού Συστήματος Στεγάστρου Προστασίας Αρχαιοτήτων Λυκείου Αριστοτέλους", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος ΙΙ, σελ. 37-44.
 • Παναγιώτου, Μ., Ψαρρόπουλος, Π., Γαντές, Χ.Ι. και Γκαζέτας, Γ., "Ο Ρόλος της Δυναμικής Αλληλεπίδρασης Εδάφους-Θεμελίωσης-Ανωδομής στην Καταπόνηση Πυλώνων Ανεμογεννητριών", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος ΙΙ, σελ. 289-296.
 • Μανιαδής, Ε.Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Ιδιαιτερότητες μη Γραμμικής Ανάλυσης Καλωδίων και Καλωδιωτών Κατασκευών", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος ΙΙ, σελ. 297-304.
 • Μαγείρου, Γ.Ε., Γαντές, Χ.Ι., Μάρκου, Κ.Π. και Μπούρας, Χ.Γ., "Ενιαίο Κριτήριο για τα Φαινόμενα Δευτέρας Τάξεως και τη Μεταθετότητα κατά το Λυγισμό Μεταλλικών Πλαισίων", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος Ι, σελ. 441-448.
 • Λεμονής, Μ.Ε. και Γαντές, Χ.Ι., "Μη Γραμμική Αναλυτική Επίλυση Σύνδεσης Βραχέος Ταύ", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος Ι, σελ. 330-337.
 • Γαντές, Χ.Ι., Μπουκοβάλας, Γ.Δ., Κουρετζής, Γ., Λεμονής, Μ., Πνευματικός, Ν., "Αντισεισμικός Έλεγχος στις Περιοχές Ενεργών Ρηγμάτων κατά Μήκος του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Κήποι-Αλεξανδρούπολη-Κομοτηνή", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος ΙΙ, σελ. 85-92.
 • Βασιλοπούλου, Ι., Χατζηφώτη, Α. και Γαντές, Χ.Ι., "Μελέτη και Κατασκευή του Μεταλλικού Στεγάστρου Εισόδων στο ΟΑΚΑ", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος ΙΙ, σελ. 77-84.
 • Γαντές, Χ.Ι., Θεοδωρίδης, Γ. και Καλλίγερος, Χ.Κ., "Παρουσίαση Στατικού Συστήματος και Ανάλυση Ανεμοπιέσεων του Νέου Γηπέδου της ΑΕΚ", 5ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, Ξάνθη, 29 Σεπ.-2 Οκτ. 2005, εκδ. Ε. Γαλούσης, Ι. Ερμόπουλος, Χ. Κάλφας, Τόμος ΙΙ, σελ. 93-100.
 • Lignos, D.G. and Gantes, C.J., "Seismic Demands for Steel Braced Frames with Stiffness Irregularities Based on Modal Pushover Analysis", 4th European Workshop on the Seismic Behavior of Irregular and Complex Structures, Thessaloniki, Greece, Aug. 26-27, 2005.
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Decoupling Criteria for the Dynamic Response of Primary/Secondary Structural Systems", 4th European Workshop on the Seismic Behavior of Irregular and Complex Structures, Thessaloniki, Greece, Aug. 26-27, 2005.
 • Pnevmatikos, Ν.G. and Gantes, C.J., "Design Procedure for Structures Equipped with a Control System and Subjected to Earthquake Loading", 5th Greek Association on Computational Mechanics (GRACM) Congress, Limassol, Cyprus, June 29-July 1, 2005.
 • Lignos, D.G., Stergiou, E. and Gantes, C.J., "Structural Reliability of Steel Structures Based on Interstory Drift and Direct Loss Demands", 5th Greek Association on Computational Mechanics (GRACM) Congress, Limassol, Cyprus, June 29-July 1, 2005.
 • Pnevmatikos, Ν.G. and Gantes, C.J., "Sliding Mode Control for Civil Structures Based on Complex Fourier Coefficients of the Earthquake", 3rd MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Cambridge, Massachusetts, June 14-17, 2005, edited by K.J. Bathe, Elsevier, pp. 1166-1170.
 • Lignos, D.G. and Gantes, C.J., "Modal Pushover Analysis as a Tool for Evaluation and Design of Irregular Frames", 3rd MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Cambridge, Massachusetts, June 14-17, 2005, edited by K.J. Bathe, Elsevier, pp. 336-339.
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "An Analytical Elastic-Plastic Model for T-Stub Steel Connections", EuroSteel 2005, 4th European Conference on Steel and Composite Structures, Maastricht, The Netherlands, 8-10 June, 2005, edited by B. Hoffmeister and O. Hechler, Vol. C, pp. 4.10.41- 4.10.48.
 • Mageirou, G.E. and Gantes, C.J., "Alternative Criteria for the Importance of 2nd Order Effects in Steel Frames", EuroSteel 2005, 4th European Conference on Steel and Composite Structures, Maastricht, The Netherlands, 8-10 June, 2005, edited by B. Hoffmeister and O. Hechler, Vol. A, pp. 1.5.55- 1.5.62.

2004

 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Behavior, Analysis and Design of Cable Networks Anchored to a Flexible Edge Ring", IASS2004: Shells and Spatial Structures from Models to Realization, Montpellier, France, Sept. 20-24, 2004, edited by R. Motro, IASS, pp. 212-213.
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Application of Pole Placement Algorithm for Structural Control against Seismic Loading", 7th Greek National Congress on Mechanics, Chania, July 24-26, 2004, edited by A. Kounadis, C. Providakis and G. Exadaktylos, Vol. II, pp. 223-229
 • Pnevmatikos, N.G., Kallivokas, L.F. and Gantes, C.J., "Control Algorithms for Mitigating Seismic Hazard in Structures Accounting for the Incoming Earthquake's Frequency Content", International Symposium on Network and Center-Based Research for Smart Structures Technologies and Earthquake Engineering (SE04), Osaka, Japan, July 6-9, 2004, edited by E. Tachinaba, B.F. Spencer, Jr. and Y. Mukai, pp. 447-452.
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Accounting for Frequency Content of Earthquakes in the Control of Structures", 5th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering, Maastricht, The Netherlands, 16-19 June, 2004, edited by J. Walraven, J. Blaauwendraad, T. Scarpas and B. Snijder, Taylor & Francis, pp. 1451-1460.
 • Mageirou, G.E. and Gantes, C.J., "Rotational Stiffness Coefficients for Evaluation of Critical Buckling Loads in Multi-Story Sway, Non-Sway and Partially Sway Frames", 5th International Ph.D. Symposium in Civil Engineering, edited by J. Walraven, J. Blaauwendraad, T. Scarpas and B. Snijder, Taylor & Francis, pp. 1433-1440, Delft, The Netherlands, 16-19 June, 2004.
 • Pnevmatikos, N.G., Gantes, C.J. and Kallivokas, L.F., "Pole Placement Algorithm Based on Frequency Content of the Incoming Earthquake Signal", 4th International Workshop on Structural Control, Columbia University, New York, June 10-11, 2004, edited by A. Smith and R. Betti, DEStech Publ., pp. 447-452.

2003

 • Gantes, C.J., Panagiotou, M. and Fragkopoulos, T., "Influence of Initial Imperfections for the Design of Buckling-Prone Structures", ICES'03: International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences, Corfu, Greece, July 25-29, 2003, edited by S.N. Atluri, D.E. Beskos and D. Polyzos.
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Numerical Analysis of Simple and Preloaded T-Stub Steel Connections", 2nd MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, Cambridge, Massachusetts, June 17-20, 2003, edited by K.J. Bathe, Elsevier, Vol. 1, pp. 414-417.

2002

 • Gantes, C.J. and Voyagaki, E., "Effective Column Lengths of Plane Frames with Elastic Lateral Supports", EuroSteel 2002, 3rd European Conference on Steel Structures, Coimbra, Portugal, Sept. 19-20, 2002, edited by A. Lamas and L. Simoes da Silva, Vol. 1, pp. 163-172.
 • Gantes, C.J. and Konitopoulou, E., "Snap-Through Type Deployable Structures with Arbitrary Curvature", 5th International Conference on Space Structures, Surrey, U.K., Aug. 19-21, 2002, edited by G.A.R. Parke and P. Disney, Thomas Telford, Vol. 1, pp. 625-634.
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Finite Element Modeling of T-Stub Steel Connections", 4th Greek Association on Computational Mechanics (GRACM) Congress, Patra, Greece, June 27-29, 2002.
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "The Effect of Frequency Content of Earthquakes in the Control of MDOF Structural Systems", 4th Greek Association on Computational Mechanics (GRACM) Congress, Patra, Greece, June 27-29, 2002.
 • Chatzifoti, A.P., Mageirou, G.E. and Gantes, C.J., "Comparison of Elastoplastic Analysis Methods for Steel Frames", 4th Greek Association on Computational Mechanics (GRACM) Congress, Patra, Greece, June 27-29, 2002.
 • Mageirou, G.E., Villi-Bili, M.M., Makriyiannis, Μ.D. and Gantes, C.J., "Comparison of Linear and Nonlinear Analysis Methods for Steel Columns", 4th Greek Association on Computational Mechanics (GRACM) Congress, Patra, Greece, June 27-29, 2002.
 • Limberis, N.F. and Gantes, C.J., "Structural Behavior, Preliminary Design, and Cost Optimization for Cable-Supported and Cable-Stayed Bridges", 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patra, May 24-25, 2002, edited by D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Vol. 2, pp. 536-544.
 • Tsouknaki, D., Kyritsas, S. and Gantes, C.J., "A Study on Applications of Deployable Structures with the Finite Element Method", 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patra, May 24-25, 2002, edited by D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Vol. 2, pp. 447-455.
 • Gantes, C.J., Spiliopoulos, A. and Rouvalis, C., "Behavior, Simulation and Analysis of Guyed Towers", 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patra, May 24-25, 2002, edited by D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Vol. 2, pp. 554-562.
 • Koumousis, V.K., Gantes, C.J., Bouckovalas, G.D., Dimou, C., and Lemonis, M. "Seismic Design of Thessaloniki-Skopia Oil Pipeline at Locations of Active Faults", 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patra, May 24-25, 2002, edited by D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Vol. 1, pp. 253-261.
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Βehaviour and Preliminary Analysis of Cable Net Structures with Elastic Supports", 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patra, May 24-25, 2002, edited by D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Vol. 2, pp. 517-525.
 • Psaras, I. and Gantes, C.J., "Comparison of Analysis Methods for Plane Steel Frames", 4th Greek National Conference on Steel Structures, Patra, May 24-25, 2002, edited by D.E. Beskos, D.L. Karabalis and A.N. Kounadis, Vol. 1, pp. 32-40.

2001

 • Gantes, C.J. and Konitopoulou, E., "Snap-Through-Type Deployable Arches of Arbitrary Curvature", 4th German-Greek-Polish Symposium on Advances in Mechanics, Pultusk, Poland, Sept. 18-22, 2001.
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Elastoplastic Response Spectra for the Design of Structures Subjected to Exponential Blast Loading", 6th Greek National Congress on Mechanics, Thessaloniki, July 19-21, 2001, edited by E.C. Aifantis and A.N. Kounadis, Vol. 1, pp. 261-266.

2000

 • Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "Approximate Dynamic Buckling Loads of Nonconservative Structural Systems via Energy Considerations", ICTAM 2000 - 20th IUTAM Congress, Chicago, USA, Aug. 27-Sept. 2, 2000.
 • Gantes, C.J., Vayas, I., Spiliopoulos, A. and Pouangare, C.C., "Optimum Bending and Shear Stiffness Distribution for Performance Based Design of Rigid and Braced Multi-Story Steel Frames", 3rd International Conference STESSA 2000 - Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas, Montreal, Canada, Aug. 21-24, 2000, edited by F.M. Mazzolani and R. Tremblay, pp. 585-592.
 • Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "Investigation of the Brazier Effect for Buried Pipelines under Internal Pressure, Bending Moment and Axial Force", IASS-IACM 2000 - 4th International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, Chania, Crete, Greece, June 5-7, 2000.
 • Gantes, C.J., "Nonlinear Structural Behavior, Analysis and Design of Deployable Structures", NATO Advanced Research Workshop on Computational Aspects of Nonlinear Structural Systems with Large Rigid Body Motion, Pultusk, Poland, July 2-7, 2000.
 • Gantes, C.J., "Nonlinear Structural Analysis of Snap-Through Type Deployable Structures", 1st Interdisciplinary Symposium on Nonlinear Problems, Athens, Greece, Jan. 21-22, 2000.

1999

 • Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "The Brazier Effect for Buried Steel Pipelines of Finite Length", 6th International Colloquium on Stability and Ductility of Steel Structures, Timisoara, Romania, Sep. 9-11, 1999, edited by D. Dubina and M. Ivanyi, Elsevier, pp. 557-564.
 • Gantes, C.J., Bouckovalas, G.D. and Gerogianni, D.S., "Safety of Buried Steel Pipelines Subjected to Explosions", EuroSteel '99, 2nd European Conference on Steel Structures, Praha, Czech Republic, May 26-29, 1999, edited by J. Studnicka, F. Wald, and J. Machacek, Vol. 1, pp. 113-116 (extended version on CD-ROM).

1998

 • Michaltsos, G.T. and Gantes, C.J., "Elastic and Inelastic Analysis of Bolted Beam-to-Column Joints", 3rd Greek National Conference on Steel Structures, Thessaloniki, Οct. 30-31, 1998, edited by K.T. Thomopoulos, C.C. Baniotopoulos, and A.V. Avdelas, pp. 161-168.
 • Gantes, C.J., Georgiou, P.G. and Koumousis, V.K., "Optimum Design of Deployable Structures Using Genetic Algorithms", Smart Structures '98 Conference, Rome, Italy, Sept. 21-23, 1998, edited by P. Santini, M. Marchetti, and C.A. Brebbia, WIT Press, Computational Mechanics Publications, pp. 255-264.
 • Gantes, C.J., Tsouknaki, D.N. and Kyritsas, S.C., "Combining Active and Passive Sub-Structures in Snap-Through Type Deployable Structures", IUTAM-IASS Symposium on Deployable Structures: Theory and Applications, Cambridge, U.K., September 6-9, 1998, edited by S. Pellegrino and S.D. Guest, Kluwer Academic Publishers, pp. 107-116.
 • Gerogianni, D.S. and Gantes, C.J., "Implications of the Brazier Effect for Buried Pipelines", 5th Greek National Conference on Mechanics, Ioannina, Aug. 27-30, 1998, edited by P.S. Theocaris, D.I. Fotiadis, and C.V. Massalas, Vol. 2, pp. 1038-1047.
 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "Dynamic Buckling Loads of Nonconservative Systems Based on the Geometry of an Energy Surface", 5th Greek National Conference on Mechanics, Ioannina, Aug. 27-30, 1998, edited by P.S. Theocaris, D.I. Fotiadis, and C.V. Massalas, Vol. 2, pp. 1056-1065.

1996

 • Gaudenzi, P., Fantini, E., Koumousis, V.K. and Gantes, C.J., "Optimization of Lengths and Positions of PZT Actuators for the Active Control of a Beam by Means of Genetic Algorithms", 7th International Conference on Adaptive Structures, Rome, Italy, Sept. 23-25, 1996, Technomic Publishing Co., Inc., Lancaster, Pennsylvania, pp. 400-411.
 • Gantes, C., "On the Geometric Properties and the Non-linear Structural Characteristics of Deployable Space Frames", 2nd Serbian-Greek Symposium on Solid Mechanics, Belgrade, Yugoslavia, November 14-15, 1996.
 • Gantes, C., "A Creative Aspect of a Destructive Phenomenon: Using Snap-Through Buckling as a Form of Prestressing", IASS/IABSE International Symposium on Conceptual Design of Structures, Stuttgart, Germany, October 7-11, 1996, Vol. I, pp. 222-229.
 • Ermopoulos, J. and Gantes, C., "Conception and Optimization of Structural Forms by Imitating Nature", IASS/IABSE International Symposium on Conceptual Design of Structures, Stuttgart, Germany, October 7-11, 1996, Vol. I, pp. 207-214.
 • Gantes, C.J. and Kounadis, A.N., "Qualitative Criteria for Establishing Dynamic Buckling Loads of Autonomous Dissipative Systems", Qualitative Criteria for Establishing Dynamic Buckling Loads of Autonomous Dissipative Systems, Kyoto, Japan, August 25-31, 1996.
 • Gantes, C., Kounadis, A.N. and Mallis, J., "Dynamic Stability of Discrete Systems via Geometric and Energy Considerations Using Mathematica", 2nd National Congress on Computational Mechanics, Chania, Crete, June 26-28, 1996, pp. 384-391.
 • Gantes, C., "Analytical Predictions of the Snap-Through Characteristics of Deployable Structures", MARAS '96, 2nd International Conference on Mobile and Rapidly Assembled Structures, Seville, Spain, 17-19 June 1996, edited by F. Escrig and C.A. Brebbia, Computational Mechanics Publications, pp. 83-92.

1995

 • Gantes, C., "Axiomatic Design of Instability Sensitive Structures", 4th Greek National Conference on Mechanics, Xanthi, Greece, June 26-29, 1995, pp. 615-623.
 • Gantes, C., "Preliminary Design of Guyed Towers Using Axiomatic Principles", Eurosteel '95, 1st European Conference on Steel Structures, Athens, Greece, May 18-20, 1995, edited by A.N. Kounadis, A.A. Balkema Publications, Rotterdam, pp. 421-428.
 • Koumousis, V.K., Gantes, C., Georgiou, P.G. and Dimou, C.K., "Using Structural Design Codes in the Form of Hypertext and Expert Systems", Eurosteel '95, 1st European Conference on Steel Structures, Athens, Greece, May 18-20, 1995, edited by A.N. Kounadis, A.A. Balkema Publications, Rotterdam, pp. 295-302.
 • Koumousis, V.K., Georgiou, P.G. and Gantes, C., "Representation and Processing of Structural Design Codes", IABSE Colloquium '95, Bergamo, Italy, March 1995, pp. 241-249.

1994

 • Gantes, C., Giakoumakis, A. and Vousvounis, P., "Using Symbolic Manipulation for the Geometric Design of Deployable Domes Shaped as Platonic or Archimedean Polyhedra", Computational Structures Technology Conference, Athens, Greece, Aug. 30-Sep. 1, 1994, Volume on Advances in Structural Engineering Computing, edited by B.H.V. Topping and M. Papadrakakis, pp. 171-185.

1993

 • Kounadis, A.N., Gantes, C., and Simitses, G.J., "Nonlinear Instability of Structures Subjected to Impact Loading", 2nd European Conference on Structural Dynamics: Eurodyn '93, Trondheim, Norway, June 21-23, 1993, edited by T. Moan et al., A.A. Balkema Publications, Rotterdam, Vol. 2, pp. 641-649.
 • Gantes, C., "Geometric Constraints in Assembling Polygonal Deployable Units to Form Multi-Unit Structural Systems", 4th International Conference on Space Structures, Surrey, United Kingdom, Sep. 6-10, 1993, edited by G.A.R. Parke and C.M. Howard, Thomas Telford, London, pp. 793-803.
 • `

1992

 • Kounadis, A.N. Gantes, C., and Kandakis, G., "Numerical Solutions and Theoretical Predictions Based on Energy Criteria for Establishing the Dynamic Response of Autonomous Dissipative & Non-Dissipative Systems", 1st Greek National Congress on Computational Mechanics, Athens, Greece, September 3-4, 1992, pp. 601-609.

1991

 • Connor, J.J. and Gantes, C., "Using Modern Computer Environments as Tools for Structural Design", Focus Symposium on Computer-User Partnerships in Design, under the auspices of the 3rd International Symposium on Systems Research, Informatics and Cybernetics, Baden-Baden, Germany, August 12-18, 1991.
 • Gantes, C., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Geometric and Structural Design Considerations for Deployable Space Frames", MARAS '91, International Conference on Mobile and Rapidly Assembled Structures, Southampton, U.K., April 9-11, 1991, edited by P.S. Bulson, Computational Mechanics Publications, pp. 249-260.
 • Gantes, C., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Combining Numerical Analysis and Engineering Judgment to Design Deployable Structures", 8th Conference on Nonlinear Finite Element Analysis and ADINA, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, July 17-19, 1991.

1990

 • Gantes, C., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Finite Element Analysis of Movable, Deployable Roofs and Bridges", 3rd Biennial Symposium on Heavy Movable Structures and Movable Bridges, St. Petersburg, Florida, November 12-15, 1990.
 • Logcher, R.D., Connor, J.J., Rosenfeld, Y. and Gantes, C., "Preliminary Design Considerations for Flat Deployable Structures", Structures Congress 1989, A.S.C.E., San Francisco, May 2-5, 1989.

1989

 • Gantes, C., Connor, J.J., Logcher, R.D. and Rosenfeld, Y., "Structural Analysis and Design of Deployable Structures", 7th Conference on Nonlinear Finite Element Analysis and ADINA, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, August 2-4, 1989.

1987

 • Papadrakakis, M. and Gantes, C., "Truncated Newton Methods for Nonlinear Finite Element Analysis", 3rd International Conference on Civil and Structural Engineering Computing (CivilComp '87), London, England, September 22-24, 1987.


αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com