Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ο Χάρης Γαντές έχει δημοσιεύσει 112 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά:

2023

 • Ioannou, O., Hadjioannou, M., Gantes, C.J. and Lignos, Χ.Α., "Experimental and Numerical Investigation of Cladding-Girt Systems subjected to Blast Loading", Journal of Structural Engineering (ASCE), Vol. 149, Issue 5, 04023030, May 2023.

  doi: 10.1061/JSENDH.STENG-11724

 • Gantes, C.J., Koulatsou, K.G. and Chondrogiannis, K.-A., "Alternative Ring Flange Models for Buckling Verification of Tubular Steel Wind Turbine Towers via Advanced Numerical Analysis and Comparison to Code Provisions", Structures, Vol. 47, pp. 1366-1382, Jan. 2023.

  doi: 10.1016/j.istruc.2022.11.090

2022

 • Papavasileiou, V.D., Gantes, C.J., Thanopoulos, P. and Lignos, X.A., "Dynamic Response Identification of a Triple-Single Bailey Bridge Based on Vehicle Traffic-Induced Vibration Analysis", Infrastructures, Vol. 7(10), 139, 2022.

  doi: 10.3390/infrastructures7100139

 • Ioannou, O., Hadjioannou, Μ. and Gantes, C.J., "A 2DOF Method to Study the Influence of Cladding Characteristics on the Response of the Supporting Structure under Blast Loading", Journal of Structural Engineering (ASCE), Vol. 148, Issue 12, 04022191, Dec. 2022.

  doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0003494

 • Dimopoulos, C. and Gantes, C.J., "Progressive Collapse of Buildings", Editorial, Vibration, Vol. 5, pp. 568-569, 2022.

  doi: doi.org/10.3390/vibration5030032

 • Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Analysis and Design of Steel Arches / Analyse und Bemessung von Stahlbogen", Bauingenieur, Vol. 97, Issue 4, pp. 91-98, 2022.

  doi: doi.org/10.37544/0005-6650-2022-04-35

 • Ioannou, O., Hadjioannou, Μ. and Gantes, C.J., "Evaluation of the Potential of Cladding to Mitigate Blast Effects on the Supporting Structure", Practice Periodical on Structural Design and Construction (ASCE), Vol. 27, Issue 3, 04022022, Aug. 2022.

  doi: 10.1061/(ASCE)SC.1943-5576.0000701

 • Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., "Modeling and Simulation for Wear Prediction in Planar Mechanical Systems with Multiple Clearance Joints", Nonlinear Dynamics, 2022.

  doi: 10.1007/s11071-022-07224-w

 • Filograno, M.L., Piniotis, G., Gikas, V., Papavasileiou, V., Gantes, C.J., Kandyla M. and Riziotis, C., "Comparative Assessment and Experimental Validation of a Prototype Phase Optical Time Domain Reflectometer for Distributed Structural Health Monitoring", Journal of Sensors, Vol. 2022, Article ID 6856784, 2022.

  doi: 10.1155/2022/6856784

2021

 • Ioannou, O. and Gantes, C.J., "Membrane Action of Cladding Subjected to Blast Loading and Effects on the Supporting Structure", Vibration, Vol. 4, pp. 768-786, 2021.

  doi: 10.3390/vibration4040043

 • Gantes, C.J., Villi Billi, M., Guldogan, M. and Gul, S., "A Novel Tripod Concept for Onshore Wind Turbine Towers", Energies, Vol. 14, Issue 18, 5772, 2021.

  doi: 10.3390/en14185772

 • Vernardos, S.M., Gantes, C.J., Badogiannis, E.G. and Lignos, X.A., "Experimental and Numerical Investigation of Steel-Grout-Steel Sandwich Shells for Wind Turbine Towers", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 184, 106815, Sep. 2021.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2021.106815

 • Li, B., Wang, S.-M., Gantes, C.J. and Tan, U.-X., "Nonlinear Dynamic Characteristics and Control of Planar Linear Array Deployable Structures Consisting of Scissor-Like Elements with Revolute Clearance Joint", Advances in Structural Engineering, Vol. 24, Issue 7, pp. 1439-1455, May 2021.

  doi: 10.1177/1369433220971728

 • Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Stability Criteria for Roller-Bent Circular-Hollow-Section Steel Arches", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 176, 106431, Jan. 2021.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2020.106431

2020

 • Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Methodology for Failure Mode Prediction of Onshore Buried Steel Pipelines Subjected to Reverse Fault Rupture", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 135, 106116, Aug. 2020.

  doi: 10.1016/j.soildyn.2020.106116

 • Koulatsou, K.G., Kazakis, G., Gantes, C.J. and Lagaros, N.D., "Resonance Investigation and its Effects on Weight Optimization of Tubular Steel Wind Turbine Towers", Procedia Manufacturing, Vol. 44, pp. 4-11, 2020.

  doi: 10.1016/j.promfg.2020.02.198

 • Sakka, E.G., Bilionis, D.V., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Onshore Wind Farm Siting Prioritization Based on Investment Profitability for Greece", Renewable Energy, Vol. 146, pp. 2827-2839, Feb. 2020.

  doi: 10.1016/j.renene.2019.08.020

 • Valsamis, A.I., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Alternative Design of Buried Pipelines at Active Fault Crossings Using Flexible Joints", International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 180, 104038, Jan. 2020.

  doi: 10.1016/j.ijpvp.2019.104038

 • Thanasoulas, I.D. and Gantes, C.J., "Numerical Investigation on the Residual Stresses of Roller-Bent Circular-Hollow-Sections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 164, 105777, Jan. 2020.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2019.105777

2019

 • Vernardos, S. and Gantes, C.J., "Experimental Behavior of Concrete-Filled Double-Skin Steel Tubular (CFDST) Stub Members under Axial Compression: A Comparative Review", Structures, Vol. 22, pp. 383-404, Dec. 2019.

  doi: 10.1016/j.istruc.2019.06.025

2018

 • Thanasoulas, I.D., Douthe, C.Ε., Gantes, C.J. and Lignos, X.A., "Influence of Roller Bending on RHS Steel Arches: Experimental and Numerical Investigation", Thin-Walled Structures, Vol. 131, pp. 668-680, Oct. 2018.

  doi: 10.1016/j.tws.2018.07.027

 • Thanasoulas, I.D., Vardakoulias, I.K., Kolaitis, D.I., Gantes, C.J. and Founti, M.A., "Coupled Thermo-Mechanical Simulation for the Performance-Based Fire Design of CFS Drywall Systems", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 145, pp. 196-209, June 2018.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2018.02.022

2017

 • Vassilopoulou, I., Kaymenaki, V., Gantes, C.J. and Bouckovalas, G., "Criteria for Preliminary Design of an Arched Steel Bridge on Shallow Foundation under Soil Liquefaction Conditions", The Open Civil Engineering Journal, Bentham Open, Vol. 11, Suppl-5, M10, pp. 1170-1190, 2017.

  doi: 10.2174/1874149501711011170

 • Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Performance-Based Assessment of Protection Measures for Buried Pipes at Strike-Slip Fault Crossings", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 101, pp. 1-11, Oct. 2017.

  doi: 10.1016/j.soildyn.2017.07.004

 • Akgun, Y., Gantes, C.J., Kalochairetis, K.E. and Gkagka E.E., "A Proposal for a Convertible Stadium Roof Structure Derived from Watt-I Linkage", Mechanics Based Design of Structures and Machines, Vol. 45, Νο. 2, pp. 271-279, 2017.

  doi: 10.1080/15397734.2016.1165117

 • Vassilopoulou, I., Petrini, F. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Behavior of Cable Nets Subjected to Wind Loading", Structures, Vol. 10, pp. 170-183, May 2017.

  doi: 10.1016/j.istruc.2017.03.0049

 • Melissianos, V.E., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Performance Assessment of Buried Pipelines at Fault Crossings", Earthquake Spectra, Vol. 33, No. 1, pp. 201-218, Feb. 2017.

  doi: 10.1193/122015EQS187M

 • Melissianos, V.E., Lignos, X.A., Bachas, K.K. and Gantes, C.J., "Experimental Investigation of Pipes with Flexible Joints under Fault Rupture", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 128, pp. 633-648, Jan. 2017.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2016.09.026

2016

 • Gantes, C.J. and Melissianos, V.E., "Evaluation of Seismic Protection Methods for Buried Fuel Pipelines Subjected to Fault Rupture", Frontiers in Built Environment, Vol. 2, Article 34, 2016.

  doi: 10.3389/fbuil.2016.00034

 • Livanou, M.A. and Gantes, C.J., "Assessing the Necessity to Account for Geometric Nonlinearity in von Mises Trusses Representing Simple Shallow Roofs", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS Journal), Vol. 57, No. 4, n. 190, pp. 261-266, Dec. 2016.

  doi: 10.20898/j.iass.2016.190.851

 • Thanasoulas, I.D., Vardakoulias, I.K., Kolaitis, D.I., Gantes, C.J. and Founti, M.A., "Thermal and Mechanical Computational Study of Load-Bearing Cold-Formed Steel Drywall Systems Exposed to Fire", Fire Technology, Vol. 52, Issue 6, pp. 2071-2092, Nov. 2016.

  doi: 10.1007/s10694-016-0604-4

 • Melissianos, V.E., Korakitis, G.P., Gantes, C.J. and Bouckovalas, G.D., "Numerical Evaluation of the Effectiveness of Flexible Joints in Buried Pipelines Subjected to Strike-Slip Fault Rupture", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 90, pp. 395-410, Nov. 2016.

  doi: 10.1016/j.soildyn.2016.09.012

 • Melissianos, V.E. and Gantes, C.J., "Buckling and Post-Buckling Behavior of Beams with Internal Flexible Joints Resting on Elastic Foundation Modeling Buried Pipelines", Structures, Vol. 7, pp. 138-152, Aug. 2016.

  doi: 10.1016/j.istruc.2016.06.007

 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Influence of a Deformable Contour Ring on the Nonlinear Dynamic Response of Cable Nets", Structures, Vol. 6, pp. 146-158, May 2016.

  doi: 10.1016/j.istruc.2016.02.007

 • Olmati, P., Petrini, F., Vamvatsikos, D. and Gantes, C.J., "Simplified Fragility-Based Risk Analysis for Impulse Governed Blast Loading Scenarios", Engineering Structures, Vol. 117, pp. 457-469, June 2016.

  doi: 10.1016/j.engstruct.2016.01.039

2015

 • Vernardos, S. and Gantes, C.J., "Cross-Section Optimization of Sandwich-Type Cylindrical Wind Turbine Towers", American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 8, Issue 4, pp. 471-480, 2015.

  doi: 10.3844/ajeassp.2015.471.480

 • Dimopoulos, C.A., Koulatsou, K., Petrini, F. and Gantes, C.J., "Assessment of Stiffening Type of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers under Artificial Dynamic Wind Actions", Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (ASME), Vol. 10, No. 4, pp. 041004-1-041004-9, July 2015.

  doi: 10.1115/1.4028074

 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Numerical Methods for the Design of Cylindrical Steel Shells with Unreinforced or Reinforced Cutouts", Thin-Walled Structures, Vol. 96, pp. 11-28, 2015.

  doi: 10.1016/j.tws.2015.07.024

 • Nistico, N., Gkagka E.E. and Gantes, C.J., "Roof Isolation with Tuned Mass-based Systems and Application to a Prefabricated Building", Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 40, Issue 2, pp. 431-442, February 2015.

  doi: 10.1007/s13369-014-1537-1

 • Margariti, G. and Gantes, C.J., "Linear and Nonlinear Buckling Response and Imperfection Sensitivity of Cable-Stayed Masts and Pylons", Structural Engineering International, Vol. 25, Number 1, pp. 43-49, February 2015.

  doi: 10.2749/101686614X14043795570255

2014

 • Margariti, G. and Gantes, C.J., "Critical Buckling Load and Nonlinear Post-Buckling Response of Guyed Towers", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS Journal), Vol. 55, No. 4, n. 182, pp. 229-235, December 2014.

  σύνδεσμος

 • Gantes, C.J., Livanou, M.A. and Avraam, T.P., "New Insight into Interaction of Buckling Modes with Stable Post-Buckling Response", Arabian Journal for Science and Engineering, Vol. 39, Issue 12, pp. 8559-8572, December 2014.

  doi: 10.1007/s13369-014-1436-5

 • Kalochairetis, K.E. Gantes, C.J. and Lignos, X.A., "Experimental and Numerical Investigation of Eccentrically Loaded Laced Built-Up Steel Columns", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 101, pp. 66-81, October 2014.

  doi: 110.1016/j.jcsr.2014.04.032

2013

 • Mageirou, G.E., Gantes, C.J., Markou, K.P. and Bouras, C.G., "A Unified Approach for Assessment of Second-Order Effects and Sway Buckling Strength in Steel Portal Frames", International Journal of Structural Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 273-294, 2013.

  doi: 10.1504/IJSTRUCTE.2013.056979

 • Hadjioannou, M., Douthe, C. and Gantes, C.J., "Influence of Cold Bending on the Resistance of Wide Flange Members", International Journal of Steel Structures, Vol. 13, Issue 2, pp. 353-366, June 2013.

  doi: 10.1007/s13296-013-2013-6

 • Gantes, C.J. and Bouckovalas, G.D., "Seismic Verification of High Pressure Natural Gas Pipeline Komotini - Alexandropoulis - Kipi in Areas of Active Fault Crossings", Structural Engineering International, Vol. 23, Number 2, pp. 204-208, May 2013.

  doi: 10.2749/101686613X13439149157164

 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Stiffening Types of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 83, pp. 62-74, April 2013.

  doi: 0.1016/j.jcsr.2012.12.016

2012

 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Alternative Algorithms for Buckling Analysis of Slender Steel Structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No. 2, pp. 219-238, 2012.

  doi: 10.12989/sem.2012.44.2.219

 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Phenomena in a SDOF Model of Cable Net", Archive of Applied Mechanics, Vol. 82, Issue 10-11, pp. 1689-1703, October 2012.

  doi: 10.1007/s00419-012-0660-2

 • Gantes, C.J. and Kalochairetis, K.E., "Axially and Transversely Loaded Timoshenko and Laced Built-up Columns with Arbitrary Supports", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 77, pp. 95-106, October 2012.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2012.05.004

 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Experimental Investigation of Buckling of Wind Turbine Tower Cylindrical Shells with Opening and Stiffening under Bending", Thin-Walled Structures, Vol. 54, pp. 140-155, May 2012.

  doi: 10.1016/j.tws.2012.02.011

 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Elastic Buckling Load of Multi-Story Frames Consisting of Timoshenko Members", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 71, pp. 231-244, April 2012.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2011.11.007

2011

 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Influence of Time Delay and Saturation Capacity to the Response of Controlled Structures under Earthquake Excitations", Smart Structures and Systems, Vol. 8, No. 5, pp. 449-470, November 2011.

  doi: 10.12989/sss.2011.8.5.449

 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Behavior of Saddle Form Cable Nets under Uniform Harmonic Load", Engineering Structures, Vol. 33, Issue 10, pp. 2762-2771, October 2011.

  doi: 10.1016/j.engstruct.2011.06.001

 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Numerical and Analytical Investigation of Collapse Loads of Laced Built-up Columns", Computers & Structures, Vol. 89, Issues 11-12, pp. 1166-1176, June 2011.

  doi: 10.1016/j.compstruc.2010.10.018

 • Akgun, Y., Gantes, C.J., Sobek, W., Korkmaz, K. and Kalochairetis, K.E., "A Novel Adaptive Spatial Scissor-Hinge Structural Mechanism for Convertible Roofs", Engineering Structures, Vol. 33, Issue 4, pp. 1365-1376, April 2011.

  doi: 10.1016/j.engstruct.2011.01.014

 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Equivalent Uniform Damping Ratios for Linear Irregularly Damped Concrete/Steel Mixed Structures", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 31, Issue 3, pp. 418-430, March 2011.

  doi: 10.1016/j.soildyn.2010.09.010

2010

 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Control Strategy for Mitigating the Response of Structures Subjected to Earthquake Actions", Engineering Structures, Vol. 32, Issue 11, pp. 3616-3628, November 2010.

  doi: 10.1016/j.engstruct.2010.08.006

 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Equivalent Modal Damping Ratios for Concrete/Steel Mixed Structures", Computers & Structures, Vol. 88, Issues 19-20, pp. 1124-1136, October 2010.

  doi: 10.1016/j.compstruc.2010.06.014

 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Decoupling Criteria for Inelastic Irregular Primary/Secondary Structural Systems Subject to Seismic Excitation", Journal of Engineering Mechanics, A.S.C.E., Vol. 136, Issue 10, pp. 1234-1247, October 2010.

  doi: 10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000166

 • Akgun, Y., Gantes, C.J., Kalochairetis, K.E. and Kiper, G., "A Novel Concept of Convertible Roofs with High Transformability Consisting of Planar Scissor-Hinge Structures", Engineering Structures, Vol. 32, Issue 9, pp. 2873-2883, September 2010.

  doi: 10.1016/j.engstruct.2010.05.006

 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Vibration Modes and Natural Frequencies of Saddle Form Cable Nets", Computers & Structures, Vol. 88, Issues 1-2, pp. 105-119, January 2010.

  doi: 10.1016/j.compstruc.2009.07.002

 • Gantes, C.J. and Fragkopoulos, Κ.Α., "Strategy for Numerical Verification of Steel Structures at the Ultimate Limit State", Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 6, Issue 1-2, pp. 225 - 255, February 2010.

  doi: 10.1080/15732470802664449

 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Design and Control Algorithm for Structures Equipped with Active Variable Stiffness Devices", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 17, Issue 6, pp. 591-613, October 2010.

  doi: 10.1002/stc.334

2009

 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Sliding Mode Control for Structures Based on the Frequency Content of the Earthquake Loading", Smart Structures and Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 209-221, 2009.

  doi: 10.12989/sss.2009.5.3.209

 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Mechanical Modeling of the Nonlinear Response of Beam-to-Column Joints", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, Issue 4, pp. 879-890, April 2009.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2008.11.007

2008

 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Nonlinear In-Plane Behavior of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Section", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, Issue 12, pp. 1436-1445, December 2008.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2008.01.005

 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Design of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Sections According to EC3", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, Issue 10, pp. 1077-1085, October 2008.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2007.09.009

2007

 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Analytical Calculation of Blast-Induced Strains to Buried Pipelines", International Journal of Impact Engineering, Vol. 34, Issue 10, pp. 1683-1704, October 2007.

  doi: 10.1016/j.ijimpeng.2006.08.008

 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Pole Selection for Structural Control Using the Complex Fourier Characteristics of the Incoming Earthquake", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 14, Issue 3, pp. 428-447, April 2007.

  doi: 10.1002/stc.165

2006

 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Incremental Modeling of T-Stub Connections", Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 1, No. 7, pp. 1135-1159, 2006.

  doi: 10.2140/jomms.2006.1.1135

 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "3-D Shell Analysis of Cylindrical Underground Structures under Seismic Shear (S) Wave Action", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, Issue 10, pp. 909-921, October 2006.

  doi: 10.1016/j.soildyn.2006.02.002

 • Mageirou, G.E. and Gantes, C.J., "Buckling Strength of Multi-Story Sway, Non-Sway and Partially-Sway Frames with Semi-Rigid Connections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 62, Issue 9, pp. 893-905, September 2006.

  doi: 10.1016/j.jcsr.2005.11.019

2005

 • Gantes, C.J. and Mageirou, G.E., "Improved Stiffness Distribution Factors for Evaluation of Effective Buckling Lengths in Multi-Story Sway Frames", Engineering Structures, Vol. 27, Issue 7, pp. 1113-1124, June 2005.

  doi: 10.1016/j.engstruct.2005.02.009

 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Cable Nets with Elastically Deformable Edge Ring", International Journal of Space Structures, Volume 20, Number 1, pp. 15-34, March 2005.

  doi: 10.1260/0266351054214353

2004

 • Gantes, C.J. and Konitopoulou, E., "Geometric Design of Arbitrarily Curved Bi-Stable Deployable Arches with Discrete Joint Size", International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, Issue 20, pp. 5517-5540, October 2004.

  doi: 10.1016/j.ijsolstr.2004.04.030

 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Raftoyiannis, I.G., "A Geometric Approach for Establishing Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential N-Degree-of-Freedom Systems", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 39, Issue 10, pp. 1635-1646, December 2004.

  doi: 10.1016/j.ijnonlinmec.2004.01.005

 • Pnevmatikos, N.G., Kallivokas, L.F. and Gantes, C.J., "Feed-Forward Control of Active Variable Stiffness Systems for Mitigating Seismic Hazard in Structures", Engineering Structures, Vol. 26, Issue 4, pp. 471-483, March 2004.

  doi: 10.1016/10.1016/j.engstruct.2003.11.003

 • Gantes, C.J. and Pnevmatikos, N.G., "Elastic-Plastic Response Spectra for Exponential Blast Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 30, Issue 3, pp. 323-343, March 2004.

  doi: 10.1016/S0734-743X(03)00077-0

2003

 • Gantes, C.J. and Lemonis, M.E., "Influence of Equivalent Bolt Length in Finite Element Modeling of T-Stub Steel Connections", Computers & Structures, Vol. 81, Issues 8-11, pp. 595-604, May 2003.

  doi: 10.1016/S0045-7949(03)00004-X

2002

 • Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "The Effects of Finite Length and Axial Force for Buried Pipelines in Bending", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Vol. 43, n. 139, pp. 115-123, August 2002.
 • Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "Infinitely Long Buried Pipelines under Bending and Internal Pressure", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Vol. 43, n. 139, pp. 101-114, August 2002.

2001

 • Gantes, C.J., Vayas, I., Spiliopoulos, A. and Pouangare, C.C., "Bending and Shear Stiffness Optimization for Rigid and Braced Multi-Story Steel Frames", Steel & Composite Structures, Vol. 1, No. 4, pp. 377-392, 2001.

  doi: 10.12989/scs.2001.1.4.377

 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "An Improved Energy Criterion for Dynamic Buckling of Imperfection Sensitive Nonconservative Systems", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Issues 42-43, pp. 7487-7500, October 2001.

  doi: 10.1016/S0020-7683(01)00042-7

 • Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Roberts, J.B., Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "The Fluttering Panel as a Continuous Nonlinear Nonconservative System", Journal of Vibration and Control, Vol. 7, No. 2, pp. 233-247, February 2001.

  doi: 10.1177/107754630100700206

 • Gantes, C.J., Kounadis, A.N., Raftoyiannis, J. and Bolotin, V.V., "A Dynamic Buckling Geometric Approach of 2-DOF Autonomous Potential Lumped-Mass Systems under Impact Loading", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Issues 22-23, pp. 4071-4089, May-June 2001.

  doi: 10.1016/S0020-7683(00)00254-7

2000

 • Gantes, C.J., "Design Strategies for Controlling Structural Instabilities", International Journal of Space Structures, Vol. 15, Nos. 3&4, pp. 167-188, December 2000.

  doi: 10.1260/0266351001495116

 • Koumousis, V.K., and Gantes, C.J., "Floating Slab of the Athens Metro, Greece", Structural Engineering International, Vol. 10, No. 4, pp. 226-228, November 2000.

  doi: 10.2749/101686600780481220

1999

 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential Systems Based on the Geometry of the Energy Surface", International Journal of Engineering Science, Vol. 37, Issue 12, pp. 1611-1628, September 1999.

  doi: 10.1016/S0020-7225(98)00136-0

 • Gantes, C.J., Kanellaidis, G. and Abacoumkin, C., "Design Charts for Cantilever Retaining Walls in Seismic Areas with Uncertain Soil Conditions", The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 7-17, 1999.

1998

 • Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Roberts, J.B., "Influence of Initial Conditions on the Postcritical Behavior of a Nonlinear Aeroelastic System", Nonlinear Dynamics, Vol. 15, Issue 1, pp. 63-81, January 1998.

  doi: 10.1023/A:1008204409853

 • Gaudenzi, P., Fantini, E., Koumousis, V.K. and Gantes, C.J., "Genetic Algorithm Optimization for the Active Control of a Beam by Means of PZT Actuators", Journal of Intelligent Materials Systems and Structures, Vol. 9, No.4, pp. 291-300, April 1998.

  doi: 10.1177/1045389X9800900407

 • Gantes, C.J., Kounadis, A.N. and Mallis, J., "Approximate Dynamic Buckling Loads of Discrete Systems via Geometric Considerations of their Energy Surface", Computational Mechanics, Vol. 21, Issue 4-5, pp. 398-402, May 1998.

  doi: 10.1007%2fs004660050317

 • Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "Non-Linear Panel Flutter in Remote Post-Critical Domains", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 33, Issue 5, pp. 753-764, September 1998.

  doi: 10.1016/S0020-7462(97)00048-6

1997

 • Gantes, C.J., "An Improved Analytical Model for the Prediction of the Nonlinear Behavior of Flat and Curved Deployable Space Frames", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 44, Issues 1-2, pp. 129-158, October-November 1997.

  doi: 10.1016/S0143-974X(97)00042-4

 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Simitses, G., "Nonlinear Dynamic Buckling of Multi-DOF Structural Dissipative Systems under Impact Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 19, Issue 1, pp. 63-80, January 1997.

  doi: 10.1016/S0734-743X(96)00006-1

 • Gantes, C.J., Giakoumakis, A. and Vousvounis, P., "Symbolic Manipulation as a Tool for Design of Deployable Domes", Computers & Structures, Vol. 64, Issues 1-4, pp. 865-878, July-August 1997.

  doi: 10.1016/S0045-7949(96)00433-6

1995

 • Koumousis, V.K, Georgiou, P.C., Gantes, C.J. and Dimou, C.K., "Enhancing the Use of Eurocode No 8 through Hypertext and Expert System Technology", Advances in Engineering Software, Vol. 23, Issue 2, pp. 69-81, 1995.

  doi: 10.1016/0965-9978(95)00073-6

 • Gantes, C.J. and Kounadis, A.N., "Energy-Based Dynamic Buckling Estimates for Autonomous Dissipative Systems", AIAA Journal, Vol. 33, No. 7, pp. 1342-1349, July 1995.

  doi: 10.2514/3.12797

1994

 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "A Systematic Design Methodology for Deployable Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 9, No. 2, pp. 67-86, 1994.

  doi: 10.1177/026635119400900202

 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Equivalent Continuum Model for Deployable Flat Lattice Structures", Journal of Aerospace Engineering, A.S.C.E., Vol. 7, Issue 1, pp. 72-91, January 1994.

  doi: 10.1061/(ASCE)0893-1321(1994)7:1(72)

1993

 • Gantes, C.J., Khoury, R., Connor, J.J. and Pouangare, C., "Modeling, Loading, and Preliminary Design Considerations for Tall Guyed Towers", Computers & Structures, Vol. 49, Issue 5, pp. 797-805, December 1993.

  doi: 10.1016%2f0045-7949(93)90027-B

 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Simulation of the Deployment Process of Multiunit Deployable Structures on a Cray-2", International Journal of High Performance Computing Applications, Vol. 7, No 2, pp. 144-154, June 1993.

  doi: 10.1177/109434209300700205

 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Simple Friction Model for Scissor-Type Mobile Structures", Journal of Engineering Mechanics, A.S.C.E., Vol. 119, Issue 3, pp. 456-475, March 1993.

  doi: 10.1061/(ASCE)0733-9399(1993)119:3(456)

 • Gantes, C.J., Logcher, R.D., Connor, J.J. and Rosenfeld, Y., "Geometric Design of Deployable Structures with Discrete Joint Size", International Journal of Space Structures, Vol. 8, No. 1/2, pp. 107-117, 1993.

  doi: 10.1177/0266351193008001-211

 • Gantes, C.J., Logcher, R.D., Connor, J.J. and Rosenfeld, Y., "Deployability Conditions for Curved and Flat, Polygonal and Trapezoidal Deployable Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 8, No. 1/2, pp. 97-106, 1993.

  doi: 10.1177/0266351193008001-210

1991

 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Combining Numerical Analysis and Engineering Judgment to Design Deployable Structures", Computers & Structures, Vol. 40, Issue 2, pp. 431-440, 1991.

  doi: 10.1016/0045-7949(91)90368-V

1989

 • Πουαγκαρέ, Χ. και Γαντές, Χ.Ι., "Εφαρμογές των Εξειδικευμένων Συστημάτων στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού", Τεχνικά Χρονικά: Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., Τμήμα A, Τόμ. 9, Τεύχ. 4, σελ. 59-77, 1989.
 • Papadrakakis, M. and Gantes, C.J., "Preconditioned Conjugate- and Secant-Newton Methods for Non-Linear Problems", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 28, Issue 6, pp. 1299-1316, June 1989.

  doi: 10.1002/nme.1620280606

 • Gantes, C.J., Kanellaidis, G. and Kallivokas, D., "Impact of Earthquakes on Cantilever Retaining Walls", Journal of Structural Engineering, AA.S.C.E., Vol. 115, Issue 10, pp. 2566-2578, October 1989.

  doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1989)115:10(2566)

 • Gantes, C.J., Connor, J.J., Logcher, R.D. and Rosenfeld, Y., "Structural Analysis and Design of Deployable Structures", Computers & Structures, Vol. 32, Issues 3/4, pp. 661-669, 1989.

  doi: 10.1016/0045-7949(89)90354-4

1987

 • Papadrakakis, M. and Gantes, C.J., "Truncated Newton Methods for Nonlinear Finite Element Analysis", Computers & Structures, Vol. 30, Issue 3, pp. 705-714, 1988.

  doi: 10.1016/0045-7949(88)90306-9

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com