Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Ακολουθεί πίνακας των 73 δημοσιευμένων και προς δημοσίευση άρθρων του Χ. Γαντέ σε επιστημονικά περιοδικά:

 • Margariti, G. and Gantes, C.J., "Linear and Nonlinear Buckling Response and Imperfection Sensitivity of Cable-Stayed Masts and Pylons", Structural Engineering International, έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση.
 • Gantes, C.J., Livanou, M.A. and Avraam, T.P., "New Insight into Interaction of Buckling Modes with Stable Post-Buckling Response", Arabian Journal for Science and Engineering, έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση. (doi: http://dx.doi.org/10.1007/s13369-014-1436-5)
 • Dimopoulos, C.A., Koulatsou, K., Petrini, F. and Gantes, C.J., "Assessment of Stiffening Type of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers under Artificial Dynamic Wind Actions",Journal of Computational and Nonlinear Dynamics (ASME), έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση. (doi: http://dx.doi.org/10.1115/1.4028074)
 • Kalochairetis, K.E. Gantes, C.J. and Lignos, X.A., "Experimental and Numerical Investigation of Eccentrically Loaded Laced Built-Up Steel Columns", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 101, pp. 66–81, October 2014. (doi: 110.1016/j.jcsr.2014.04.032)
 • Mageirou, G.E., Gantes, C.J., Markou, K.P. and Bouras, C.G., "A Unified Approach for Assessment of Second-Order Effects and Sway Buckling Strength in Steel Portal Frames", International Journal of Structural Engineering, Vol. 4, No. 4, pp. 273-294, 2013. (doi: 10.1504/IJSTRUCTE.2013.056979)
 • Hadjioannou, M., Douthe, C. and Gantes, C.J., "Influence of Cold Bending on the Resistance of Wide Flange Members", International Journal of Steel Structures, Vol. 13, Issue 2, pp. 353-366, June 2013. (doi: 10.1007/s13296-013-2013-6)
 • Gantes, C.J. and Bouckovalas, G.D., "Seismic Verification of High Pressure Natural Gas Pipeline Komotini – Alexandropoulis – Kipi in Areas of Active Fault Crossings", Structural Engineering International, Vol. 23, Number 2, pp. 204–208, May 2013. (doi: 10.2749/101686613X13439149157164)
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Stiffening Types of the Cutout in Tubular Wind Turbine Towers", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 83, pp. 62–74, April 2013. (doi: 0.1016/j.jcsr.2012.12.016)
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Comparison of Alternative Algorithms for Buckling Analysis of Slender Steel Structures", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 44, No. 2, pp. 219-238, 2012.
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Phenomena in a SDOF Model of Cable Net", Archive of Applied Mechanics, Vol. 82, Issue 10-11, pp. 1689–1703, October 2012. (doi: 10.1007/s00419-012-0660-2)
 • Gantes, C.J. and Kalochairetis, K.E., "Axially and Transversely Loaded Timoshenko and Laced Built-up Columns with Arbitrary Supports", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 77, pp. 95–106, October 2012. (doi: 10.1016/j.jcsr.2012.05.004)
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Experimental Investigation of Buckling of Wind Turbine Tower Cylindrical Shells with Opening and Stiffening under Bending", Thin-Walled Structures, Vol. 54, pp. 140-155, May 2012. (doi:10.1016/j.tws.2012.02.011)
 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Elastic Buckling Load of Multi-Story Frames Consisting of Timoshenko Members", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 71, pp. 231–244, April 2012. (doi:10.1016/j.jcsr.2011.11.007)
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Influence of Time Delay and Saturation Capacity to the Response of Controlled Structures under Earthquake Excitations", Smart Structures and Systems, Vol. 8, No. 5, pp. 449-470, November 2011.
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Behavior of Saddle Form Cable Nets under Uniform Harmonic Load", Engineering Structures, Vol. 33, Issue 10, pp. 2762-2771, October 2011. (doi:10.1016/j.engstruct.2011.06.001)
 • Kalochairetis, K.E. and Gantes, C.J., "Numerical and Analytical Investigation of Collapse Loads of Laced Built-up Columns", Computers & Structures, Vol. 89, Issues 11-12, pp. 1166-1176, June 2011. (doi:10.1016/j.compstruc.2010.10.018)
 • Akgun, Y., Gantes, C.J., Sobek, W., Korkmaz, K. and Kalochairetis, K.E., "A Novel Adaptive Spatial Scissor-Hinge Structural Mechanism for Convertible Roofs", Engineering Structures, Vol. 33, Issue 4, pp. 1365-1376, April 2011. (doi:10.1016/j.engstruct.2011.01.014)
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Equivalent Uniform Damping Ratios for Linear Irregularly Damped Concrete/Steel Mixed Structures", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 31, Issue 3, pp. 418-430, March 2011. (doi:10.1016/j.soildyn.2010.09.010)
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Control Strategy for Mitigating the Response of Structures Subjected to Earthquake Actions", Engineering Structures, Vol. 32, Issue 11, pp. 3616-3628, November 2010. (doi:10.1016/j.engstruct.2010.08.006)
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Equivalent Modal Damping Ratios for Concrete/Steel Mixed Structures", Computers & Structures, Vol. 88, Issues 19-20, pp. 1124-1136, October 2010. (doi:10.1016/j.compstruc.2010.06.014)
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Decoupling Criteria for Inelastic Irregular Primary/Secondary Structural Systems Subject to Seismic Excitation", Journal of Engineering Mechanics, A.S.C.E., Vol. 136, Issue 10, pp. 1234–1247, October 2010. (doi:10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000166 )
 • Akgun, Y., Gantes, C.J., Kalochairetis, K.E. and Kiper, G., "A Novel Concept of Convertible Roofs with High Transformability Consisting of Planar Scissor-Hinge Structures", Engineering Structures, Vol. 32, Issue 9, pp. 2873-2883, September 2010. (doi:10.1016/j.engstruct.2010.05.006 )
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Vibration Modes and Natural Frequencies of Saddle Form Cable Nets", Computers & Structures, Vol. 88, Issues 1-2, pp. 105-119, January 2010. (doi:10.1016/j.compstruc.2009.07.002 )
 • Gantes, C.J. and Fragkopoulos, Κ.Α., "Strategy for Numerical Verification of Steel Structures at the Ultimate Limit State", Structure and Infrastructure Engineering, Vol. 6, Issue 1-2, pp. 225 - 255, February 2010. (doi:10.1080/15732470802664449 )
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Design and Control Algorithm for Structures Equipped with Active Variable Stiffness Devices", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 17, Issue 6, pp. 591-613, October 2010. (doi:10.1002/stc.334 )
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Sliding Mode Control for Structures Based on the Frequency Content of the Earthquake Loading", Smart Structures and Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 209-221, 2009. (pdf, 4373 KB)
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Mechanical Modeling of the Nonlinear Response of Beam-to-Column Joints", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 65, Issue 4, pp. 879-890, April 2009. (doi:10.1016/j.jcsr.2008.11.007 )
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Nonlinear In-Plane Behavior of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Section", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, Issue 12, pp. 1436-1445, December 2008. (doi:10.1016/j.jcsr.2008.01.005)
 • Dimopoulos, C.A. and Gantes, C.J., "Design of Circular Steel Arches with Hollow Circular Cross-Sections According to EC3", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 64, Issue 10, pp. 1077-1085, October 2008. (doi:10.1016/j.jcsr.2007.09.009 )
 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "Analytical Calculation of Blast-Induced Strains to Buried Pipelines", International Journal of Impact Engineering, Vol. 34, Issue 10, pp. 1683-1704, October 2007. (doi:10.1016/j.ijimpeng.2006.08.008 )
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Pole Selection for Structural Control Using the Complex Fourier Characteristics of the Incoming Earthquake", Structural Control and Health Monitoring, Vol. 14, Issue 3, pp. 428-447, April 2007. (doi:10.1002/stc.165 )
 • Lemonis, M.E. and Gantes, C.J., "Incremental Modeling of T-Stub Connections", Journal of Mechanics of Materials and Structures, Vol. 1, No. 7, pp. 1135-1159, 2006. (doi:10.2140/jomms.2006.1.1135)
 • Kouretzis, G.P., Bouckovalas, G.D. and Gantes, C.J., "3-D Shell Analysis of Cylindrical Underground Structures under Seismic Shear (S) Wave Action", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 26, Issue 10, pp. 909-921, October 2006. (doi:10.1016/j.soildyn.2006.02.002 )
 • Mageirou, G.E. and Gantes, C.J., "Buckling Strength of Multi-Story Sway, Non-Sway and Partially-Sway Frames with Semi-Rigid Connections", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 62, Issue 9, pp. 893–905, September 2006. (doi:10.1016/j.jcsr.2005.11.019 )
 • Gantes, C.J. and Mageirou, G.E., "Improved Stiffness Distribution Factors for Evaluation of Effective Buckling Lengths in Multi-Story Sway Frames", Engineering Structures, Vol. 27, Issue 7, pp. 1113-1124, June 2005. (doi:10.1016/j.engstruct.2005.02.009 )
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Cable Nets with Elastically Deformable Edge Ring", International Journal of Space Structures, Volume 20, Number 1, pp. 15-34, March 2005. (doi: 10.1260/0266351054214353)
 • Gantes, C.J. and Konitopoulou, E., "Geometric Design of Arbitrarily Curved Bi-Stable Deployable Arches with Discrete Joint Size", International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, Issue 20, pp. 5517-5540, October 2004. (doi:10.1016/j.ijsolstr.2004.04.030 )
 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Raftoyiannis, I.G., "A Geometric Approach for Establishing Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential N-Degree-of-Freedom Systems", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 39, Issue 10, pp. 1635-1646, December 2004. (doi:10.1016/j.ijnonlinmec.2004.01.005 )
 • Pnevmatikos, N.G., Kallivokas, L.F. and Gantes, C.J., "Feed-Forward Control of Active Variable Stiffness Systems for Mitigating Seismic Hazard in Structures", Engineering Structures, Vol. 26, Issue 4, pp. 471-483, March 2004. (doi:10.1016/10.1016/j.engstruct.2003.11.003 )
 • Gantes, C.J. and Pnevmatikos, N.G., "Elastic-Plastic Response Spectra for Exponential Blast Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 30, Issue 3, pp. 323-343, March 2004. (doi:10.1016/S0734-743X(03)00077-0 )
 • Gantes, C.J. and Lemonis, M.E., "Influence of Equivalent Bolt Length in Finite Element Modeling of T-Stub Steel Connections", Computers & Structures, Vol. 81, Issues 8–11, pp. 595-604, May 2003. (doi:10.1016/S0045-7949(03)00004-X )
 • Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "The Effects of Finite Length and Axial Force for Buried Pipelines in Bending", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Vol. 43, n. 139, pp. 115-123, August 2002.
 • Gantes, C.J. and Gerogianni, D.S., "Infinitely Long Buried Pipelines under Bending and Internal Pressure", Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), Vol. 43, n. 139, pp. 101-114, August 2002.
 • Gantes, C.J., Vayas, I., Spiliopoulos, A. and Pouangare, C.C., "Bending and Shear Stiffness Optimization for Rigid and Braced Multi-Story Steel Frames", Steel & Composite Structures, Vol. 1, No. 4, pp. 377-392, 2001. (pdf, 570 KB)
 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "An Improved Energy Criterion for Dynamic Buckling of Imperfection Sensitive Nonconservative Systems", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Issues 42–43, pp. 7487-7500, October 2001. (doi: 10.1016/S0020-7683(01)00042-7)
 • Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Roberts, J.B., Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "The Fluttering Panel as a Continuous Nonlinear Nonconservative System", Journal of Vibration and Control, Vol. 7, No. 2, pp. 233-247, February 2001. (doi: 10.1177/107754630100700206)
 • Gantes, C.J., Kounadis, A.N., Raftoyiannis, J. and Bolotin, V.V., "A Dynamic Buckling Geometric Approach of 2-DOF Autonomous Potential Lumped-Mass Systems under Impact Loading", International Journal of Solids and Structures, Vol. 38, Issues 22–23, pp. 4071-4089, May–June 2001. (doi: 10.1016/S0020-7683(00)00254-7)
 • Gantes, C.J., "Design Strategies for Controlling Structural Instabilities", International Journal of Space Structures, Vol. 15, Nos. 3&4, pp. 167-188, December 2000. (doi: 10.1260/0266351001495116)
 • Koumousis, V.K., and Gantes, C.J., "Floating Slab of the Athens Metro, Greece", Structural Engineering International, Vol. 10, No. 4, pp. 226-228, November 2000. (doi: 10.2749/101686600780481220)
 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Bolotin, V.V., "Dynamic Buckling Loads of Autonomous Potential Systems Based on the Geometry of the Energy Surface", International Journal of Engineering Science, Vol. 37, Issue 12, pp. 1611-1628, September 1999. (doi: 10.1016/S0020-7225(98)00136-0)
 • Gantes, C.J., Kanellaidis, G. and Abacoumkin, C., "Design Charts for Cantilever Retaining Walls in Seismic Areas with Uncertain Soil Conditions", The Cyprus Journal of Science and Technology, Vol. 2, No. 2, pp. 7-17, 1999. (pdf, 458 KB)
 • Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Roberts, J.B., "Influence of Initial Conditions on the Postcritical Behavior of a Nonlinear Aeroelastic System", Nonlinear Dynamics, Vol. 15, Issue 1, pp. 63-81, January 1998. (doi: 10.1023/A:1008204409853)
 • Gaudenzi, P., Fantini, E., Koumousis, V.K. and Gantes, C.J., "Genetic Algorithm Optimization for the Active Control of a Beam by Means of PZT Actuators", Journal of Intelligent Materials Systems and Structures, Vol. 9, No.4, pp. 291-300, April 1998. (doi: 10.1177/1045389X9800900407)
 • Gantes, C.J., Kounadis, A.N. and Mallis, J., "Approximate Dynamic Buckling Loads of Discrete Systems via Geometric Considerations of their Energy Surface", Computational Mechanics, Vol. 21, Issue 4-5, pp. 398-402, May 1998. (doi: 10.1007%2fs004660050317)
 • Bolotin, V.V., Grishko, A.A., Kounadis, A.N. and Gantes, C.J., "Non-Linear Panel Flutter in Remote Post-Critical Domains", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 33, Issue 5, pp. 753-764, September 1998. (doi: 10.1016/S0020-7462(97)00048-6)
 • Gantes, C.J., "An Improved Analytical Model for the Prediction of the Nonlinear Behavior of Flat and Curved Deployable Space Frames", Journal of Constructional Steel Research, Vol. 44, Issues 1-2, pp. 129-158, October–November 1997. (doi: 10.1016/S0143-974X(97)00042-4)
 • Kounadis, A.N., Gantes, C.J. and Simitses, G., "Nonlinear Dynamic Buckling of Multi-DOF Structural Dissipative Systems under Impact Loading", International Journal of Impact Engineering, Vol. 19, Issue 1, pp. 63-80, January 1997. (doi: 10.1016/S0734-743X(96)00006-1)
 • Gantes, C.J., Giakoumakis, A. and Vousvounis, P., "Symbolic Manipulation as a Tool for Design of Deployable Domes", Computers & Structures, Vol. 64, Issues 1-4, pp. 865-878, July–August 1997. (doi: 10.1016/S0045-7949(96)00433-6)
 • Koumousis, V.K, Georgiou, P.C., Gantes, C.J. and Dimou, C.K., "Enhancing the Use of Eurocode No 8 through Hypertext and Expert System Technology", Advances in Engineering Software, Vol. 23, Issue 2, pp. 69-81, 1995. (doi: 10.1016/0965-9978(95)00073-6.)
 • Gantes, C.J. and Kounadis, A.N., "Energy-Based Dynamic Buckling Estimates for Autonomous Dissipative Systems", AIAA Journal, Vol. 33, No. 7, pp. 1342-1349, July 1995. (doi: 10.2514/3.12797)
 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "A Systematic Design Methodology for Deployable Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 9, No. 2, pp. 67-86, 1994.
 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Equivalent Continuum Model for Deployable Flat Lattice Structures", Journal of Aerospace Engineering, A.S.C.E., Vol. 7, Issue 1, pp. 72-91, January 1994. (doi: 10.1061/(ASCE)0893-1321(1994)7:1(72))
 • Gantes, C.J., Khoury, R., Connor, J.J. and Pouangare, C., "Modeling, Loading, and Preliminary Design Considerations for Tall Guyed Towers", Computers & Structures, Vol. 49, Issue 5, pp. 797-805, December 1993. (doi: 10.1016%2f0045-7949(93)90027-B)
 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Simulation of the Deployment Process of Multiunit Deployable Structures on a Cray-2", International Journal of High Performance Computing Applications, Vol. 7, No 2, pp. 144-154, June 1993. (doi: 10.1177/109434209300700205)
 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Simple Friction Model for Scissor-Type Mobile Structures", Journal of Engineering Mechanics, A.S.C.E., Vol. 119, Issue 3, pp. 456-475, March 1993. (doi: 10.1061/(ASCE)0733-9399(1993)119:3(456))
 • Gantes, C.J., Logcher, R.D., Connor, J.J. and Rosenfeld, Y., "Geometric Design of Deployable Structures with Discrete Joint Size", International Journal of Space Structures, Vol. 8, No. 1/2, pp. 107-117, 1993.
 • Gantes, C.J., Logcher, R.D., Connor, J.J. and Rosenfeld, Y., "Deployability Conditions for Curved and Flat, Polygonal and Trapezoidal Deployable Structures", International Journal of Space Structures, Vol. 8, No. 1/2, pp. 97-106, 1993.
 • Gantes, C.J., Connor, J.J. and Logcher, R.D., "Combining Numerical Analysis and Engineering Judgment to Design Deployable Structures", Computers & Structures, Vol. 40, Issue 2, pp. 431-440, 1991, also presented at the 8th Conference on Nonlinear Finite Element Analysis and ADINA, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, July 17-19, 1991. (doi: 10.1016/0045-7949(91)90368-V)
 • Πουαγκαρέ, Χ. και Γαντές, Χ.Ι., "Εφαρμογές των Εξειδικευμένων Συστημάτων στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού", Τεχνικά Χρονικά: Επιστημονική Έκδοση Τ.Ε.Ε., Τμήμα A, Τόμ. 9, Τεύχ. 4, σελ. 59-77, 1989.
 • Papadrakakis, M. and Gantes, C.J., "Preconditioned Conjugate- and Secant-Newton Methods for Non-Linear Problems", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 28, Issue 6, pp. 1299-1316, June 1989. (doi: 10.1002/nme.1620280606)
 • Gantes, C.J., Kanellaidis, G. and Kallivokas, D., "Impact of Earthquakes on Cantilever Retaining Walls", Journal of Structural Engineering, AA.S.C.E., Vol. 115, Issue 10, pp. 2566-2578, October 1989. (doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(1989)115:10(2566) )
 • Gantes, C.J., Connor, J.J., Logcher, R.D. and Rosenfeld, Y., "Structural Analysis and Design of Deployable Structures", Computers & Structures, Vol. 32, Issues 3/4, pp. 661-669, 1989, also presented at the 7th Conference on Nonlinear Finite Element Analysis and ADINA, M.I.T., Cambridge, Massachusetts, August 2-4, 1989. (doi: 10.1016/0045-7949(89)90354-4)
 • Papadrakakis, M. and Gantes, C.J., "Truncated Newton Methods for Nonlinear Finite Element Analysis", Computers & Structures, Vol. 30, Issue 3, pp. 705-714, 1988, also presented at the 3rd International Conference on Civil and Structural Engineering Computing (CivilComp 87), London, England, September 22-24, 1987. (doi: 10.1016/0045-7949(88)90306-9)

αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com