Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Βιβλία, σημειώσεις, συλλογικοί τόμοι και κεφάλαια σε βιβλία

Βιβλία

 • Γαντές, Χ.Ι., "Μη Γραμμική Συμπεριφορά των Κατασκευών - Έμφαση σε Μεταλλικές Κατασκευές", Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράματα και Βοηθήματα, 2016.
  repository.kallipos.gr/handle/11419/5318
 • Βάγιας, Ι., Γαντές, Χ.Ι., Ερμόπουλος, Ι. και Ιωαννίδης, Γ., "Παραδείγματα Εφαρμογής σε Ειδικά Θέματα Μεταλλικών Κατασκευών", Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2013.
  www.klidarithmos.gr/paradeigmata-efarmoghs-se-eidika-8emata-metallikwn-kataskeywn
 • Gantes, C.J, "Deployable Structures - Analysis and Design", WIT Press, Southampton, England, 2001.
  www.witpress.com/acatalog/6608.html

Διδακτικές σημειώσεις

 • Γαντές, Χ.Ι., "Σχεδιασμός Καλωδιωτών Κατασκευών και Μεμβρανών", Διδακτικές σημειώσεις Ε.Μ.Π.

Εκδότης συλλογικών τόμων

 • Lazaro, C. Domingo, A., Abel, J., Kawaguchi, K. and Gantes, C.J. (Editors), "Mamoru Kawaguchi - Innovation and Tradition is Structural Design", published by IASS International Association for Shell and Spatial Structures, 2021.
  iass-structures.org/bookshop/#Mamoru_Book
 • Gantes, C.J., Section Editor of the section "Structural Analysis for Earthquake Resistant Design" of the Encyclopedia of Earthquake Engineering, Springer Verlag, 2014.
  www.springer.com/978-3-642-35344-4

Συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους

 • IASS WG 8 for Metal Spatial Structures, "Guide to Buckling Load Evaluation of Metal Reticulated Roof Structures", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), 2014.
  iass-structures.org/resources
 • IASS WG 8 for Metal Spatial Structures, "Guide to Earthquake Response Evaluation of Metal Reticulated Roof Structures", International Association for Shell and Spatial Structures (IASS), 2019.
  iass-structures.org/resources

Κεφάλαια σε βιβλία

 • Melissianos, V.E. and Gantes, C.J., "Numerical Modeling Aspects of Buried Pipeline - Fault Crossing", Computational Methods in Earthquake Engineering - Vol. 3, edited by M. Papadrakakis, V. Plevris and N.D. Lagaros, Computational Methods in Applied Sciences 44, Springer Verlag, 2017.
  doi: 10.1007/978-3-319-47798-5_1
 • Gantes, C.J., Bouckovalas, G.D., Melissianos, V.E. and Valsamis, A., "Pipeline - Fault Crossing: Structural Considerations on the Use of Flexible Joints for Mitigating a Potential Failure", Jubilee Volume - Andreas Anagnostopoulos: 50 Years of Service at the National Technical University of Athens, pp. 127-139, Athens, 2015.
 • Gantes, C.J., "Seismic Analysis of Steel Buildings: Numerical Modeling", Encyclopedia of Earthquake Engineering, edited by M. Beer, E. Patelli, I. Kougioumtzoglou and I. Siu-Kui Au, Springer Verlag, 2015.
  doi: 10.1007/978-3-642-36197-5_124-1
 • Papageorgiou, A.V. and Gantes, C.J., "Mixed in-height Concrete-Steel Buildings under Seismic Actions: Modeling and Analysis", Encyclopedia of Earthquake Engineering, edited by M. Beer, E. Patelli, I. Kougioumtzoglou and I. Siu-Kui Au, Springer Verlag, 2014.
  doi: 10.1007/978-3-642-36197-5_149-1
 • Pnevmatikos, N.G. and Gantes, C.J., "Actively and Semi-Actively Controlled Structures under Seismic Actions: Modeling and Analysis", Encyclopedia of Earthquake Engineering, edited by M. Beer, E. Patelli, I. Kougioumtzoglou and I. Siu-Kui Au, Springer Verlag, 2014.
  doi: 10.1007/978-3-642-36197-5_146-1
 • Gantes, C.J., "Nonlinear Finite Element Analysis", Encyclopedia of Earthquake Engineering, edited by M. Beer, E. Patelli, I. Kougioumtzoglou and I. Siu-Kui Au, Springer Verlag, 2014.
  doi: 10.1007/978-3-642-36197-5_138-1
 • Vassilopoulou, I. and Gantes, C.J., "Nonlinear Dynamic Response of MDOF Cable Nets Estimated by Equivalent SDOF Models", Computational Methods in Earthquake Engineering, Computational Methods in Applied Sciences, Vol. 30, edited by M. Papadrakakis, M. Fragiadakis and V. Plevris, Springer Verlag, pp. 345-379, 2013.
  doi: 10.1007/978-94-007-6573-3_17
 • Gantes, C.J., "Numerical Evaluation of Ultimate Bearing Capacity of Steel Structures", Civil and Structural Engineering Computational Technology, edited by B.H.V. Topping and Y. Tsompanakis, Saxe-Coburg Publications, pp. 219-242, 2011.
  doi: 10.4203/csets.28.8
 • Gantes, C.J., "Deployable Structures", Fifty Years of Progress for Shell and Spatial Structures: 50th Jubilee of the IASS, edited by I. Mungan and J.F. Abel, pp. 373-390, 2011.
  iass-structures.org/bookshop/#Jubilee_Book
 • Gantes, C.J., "Nonlinear Structural Behavior, Analysis and Design of Deployable Structures", NATO Science Series, Series III: Computer and Systems Sciences, Vol. 179, Computational Aspects of Nonlinear Structural Systems with Large Rigid Body Motion, edited by J. Ambrosio and M. Kleiber, IOS Press, pp. 215-235, 2001.
  https://www.iospress.nl/book/computational-aspects-of-nonlinear-structural-systems-with-large-rigid-body-motion/


αρχή

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com