Επικοινωνία

Διεύθυνση Κατοικίας

Τραυλαντώνη 3

Ζωγράφου, 15772, Αθήνα

2107713751

gpanta@central.ntua.gr

gpanta@survey.ntua.gr

users.ntua.gr/gpanta

Διεύθυνση Εργασίας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας Τοπογραφίας

Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Ζωγράφου - Αθήνα τ.κ. 15780

210 7722696

fax: 2107722728