ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ


Τελευταία Ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2019

Γενικά Στοιχεία

Επώνυμο: Πανταζής
Όνομα: Γεώργιος
Ημ/νία Γέννησης: 29 Σεπτεμβρίου 1966
Οικογενειακή Κατάσταση: Άγαμος
Διεύθυνση: Τραυλαντώνη 3 - Ζωγράφου 15772
Τηλέφωνο: 2107713751 – 2107722696
Email: gpanta@central.ntua.gr
Ιστοσελίδα: http://users.ntua.gr/gpanta
Ξένη Γλώσσα: Αγγλικά
Μέλος:
  • Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), Αρ.Μητρ. 57417
  • Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ)
  • EGU (European Geosciences Union)
  • IAG (International Association of Geodesy)
Πτυχίο Μελετητή: Τάξη Α, Κατηγορίες 2 & 16, Αρ.Μητρ. 10359