Συνέδρια

Αθήνα, Ε.Μ.Π
Σεπτέμβριος 1989
Επιστημονικό διήμερο "Προοπτικές του Ελληνικού Κτηματολογίου"
Ανόβερο, Γερμανία
Φεβρουάριος 1992
6th International FIG symposium on deformation measurements
Θεσσαλονίκη
Απρίλιος 1999
Σεμινάριο-εργαστήριο "Contemporary Geodetic Systems, Specialized Applications in Road Construction and deformations Monitoring", Spectra Precision GmbH
Θεσσαλονίκη
Αύγουστος 2002
3rd Meeting of the International Gravity and Geoid Commission – GG2002 – IAG – Section III
Σόφια - Βουλγαρία
Νοέμβριος 2002
Διεθνές Συνέδριο της FIG "Space Information – Technologies, Acquisition, Processing and Effective Application"
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα ΙΑΚΑ, Βόλος
Φεβρουάριος 2003
1ο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας
Nice - Γαλλία
Απρίλιος 2003
EGS – AGU – EUG Joint Assembly 2003
Σαντορίνη
Μάιος 2003
11th International FIG symposium on deformation measurements
Αττάλεια - Τουρκία
Οκτώβριος 2003
XIX International Symposium CIPA 2003, New perspectives to save Cultural Heritage
Σόφια – Βουλγαρία
Νοέμβριος 2003
Διεθνές Συνέδριο της FIG, "Modern technologies, education and professional practice in the globalizing world"
Nice - Γαλλία
Απρίλιος 2004
EGU 1st General Assembly 2004
Αθήνα
Μάιος 2004
FIG Working Week 2004 – The Olympic Spirit in Surveying
Αθήνα
Μάιος 2004
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Μέτσοβο
Σεπτέμβριος 2004
4ο Διεπιστημονικό διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ του ΕΜΠ, "Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου"
Σόφια – Βουλγαρία
Νοέμβριος 2004
Διεθνές Συνέδριο της FIG, "Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields"
Θεσσαλονίκη
Απρίλιος 2005
Επιστημονικό Συνέδριο "Η εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των συστημάτων μετρήσεων των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα"
Βιέννη – Αυστρία
Οκτώβριος 2005
7th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques
Βιέννη – Αυστρία
6 – 7 Οκτωβρίου 2005
University course on "Laser Scanning Data acquisition and Modelling", Διεθνές σεμινάριο του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου της Βιέννης
Σόφια – Βουλγαρία
Νοέμβριος 2005
Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields, International Symposium της FIG
Αθήνα
Νοέμβριος 2005
1o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων Hellas Lab, ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"
Βόλος
Μάρτιος 2006
2ο αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 2003-2005, από τους προϊστορικούς στους νεότερους χρόνους, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα ΙΑΚΑ
Αθήνα
Μάρτιος 2006
Οι Μηχανικοί στο Δημόσιο Διάλογο για την Παιδεία. Θέσεις και διεκδικήσεις του ΤΕΕ, Επιστημονικό Διήμερο
Ρόδος
Απρίλιος 2006
International Conference on Archaeοastronomy 14th SEAC 2006
Baden, Αυστρία
Μάιος 2006
3rd IAG symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering and 12th International FIG symposium on deformation measurements
Αθήνα
Δεκέμβριος 2006
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Οι σύγχρονες διαστάσεις των μετρητικών επιστημών και η συμβολή τους στην απεικόνιση την παρακολούθηση και το σχεδιασμό του χώρου
Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα
Οκτώβριος 2007
21st CIPA Symposium “Anticipating the future of the Cultural past
Θεσσαλονίκη
Οκτώβριος 2007
2o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων Hellas Lab
Σόφια – Βουλγαρία
Νοέμβριος 2007
17th International Symposium on Modern technologies, education and professional practice in Geodesy and related fields
Αθήνα
Δεκέμβριος 2007
Πρόληψη – Διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Ημερίδα του Κέντρου Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασμού, της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ
Αθήνα
Δεκέμβριος 2007
Hepos ένα ενιαίο σύστημα εντοπισμού για την Ελλάδα – Υλοποίηση, Επιπτώσεις, Προοπτικές, Ημερίδα της Κτηματολόγιο ΑΕ, ΕΜΠ, ΣΑΤΜ
Λισσαβόνα, Πορτογαλία
Μάιος 2008
13th FIG Symposium on Deformation measurements and Analysis – Measuring the changes - 4th IAG symposium on Geodesy for Geotechnical and Structural Engineering
Θεσσαλονίκη
Σεπτέμβριος 2008
Hepos και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς: Θεωρία και υλοποίηση, προοπτικές και εφαρμογές, Επιστημονικό διήμερο της Κτηματολόγιο ΑΕ
Λάρισα
Νοέμβριος 2008
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων φραγμάτων με Διεθνή συμμετοχή
Αθήνα
Φεβρουάριος 2009
Ελληνικό σύστημα εντοπισμού Hepos, Λειτουργία, δυνατότητες, προοπτικές, Ημερίδα
Βόλος
Μάρτιος 2009
3ο αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 2006-2008, από τους προϊστορικούς στους νεότερους χρόνους, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα ΙΑΚΑ
Μέτσοβο
Σεπτέμβριος 2009
International Technical Laser Workshop on SLR Tracking of GNSS Constellations
Λάρνακα, Κύπρος
Φεβρουάριος 2010
3ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Αθήνα
Μάιος 2010
Δορυφορική Γεωδαισία: Σύγχρονα Συστήματα και Εφαρμογές, Ημερίδα, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Τοπογραφίας
Heerbrugg Ελβετία
Οκτώβριος 2010
Επίσκεψη στο Μετρολογικό Εργαστήριο της εταιρείας Leica Geosystems. Παρακολούθηση ανάλυσης διαδικασιών κατασκευής, ελέγχου και διακρίβωσης ολοκληρωμένων γεωδαιτικών σταθμών (γωνίες, μήκη)
Αθήνα
Νοέμβριος 2010
Οι Διάλογοι των Αθηνών, Διεθνές συνέδριο για τον ελληνικό πολιτισμό, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών – Ίδρυμα Ωνάση
Αθήνα
Δεκέμβριος 2010
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Από τη μέτρηση στη διαχείριση και από τη διαχείριση στην παρέμβαση
Marrakech, Morocco
Μάιος 2011
FIG Working Week 2011, Bridging the Gap between Cultures
Αθήνα
Οκτώβριος 2011
International conference "Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction
Αθήνα
Ιανουάριος 2012
1η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωδαισίας, ΕΚΠΑ
Αθήνα
Φεβρουάριος 2012
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Venice, Italy
Οκτώβριος 2012
International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems GGHS2012
Λεμεσός, Κύπρος
Νοέμβριος 2012
4th International Euro-Mediterranean Conference (EuroMed 2012)
Θεσσαλονίκη
Δεκέμβριος 2013
Συμπόσιο "Νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της Αρχαιογνωστικής Έρευνας", Ακαδημία Θεσμών & Πολιτισμών
Αθήνα
Μάιος 2014
5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Θεσσαλονίκη
Σεπτέμβριος 2014
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού στην ανασυγκρότηση της Χώρας
Σέρρες
Σεπτέμβριος 2014
8η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, TEI Σερρών
Αθήνα
Σεπτέμβριος 2014
Βραδιά Ερευνητή, ΕΜΠ
Αθήνα
Δεκέμβριος 2014
Εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΑΣΤΑ ΕΜΠ "Εκπαίδευση των Μηχανικών ως βασικός συντελεστής καινοτομίας επιχειρηματικότητας & δημιουργικότητας"
Αθήνα
Μάρτιος 2015
Ημερίδα Αποτίμησης και παρουσίασης αποτελεσμάτων "Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΕΜΠ 2009 – 2013"
Αθήνα
Μάρτιος 2015
9η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, ΕΜΠ
Αθήνα
Απρίλιος 2015
Ημερίδα Εργασίας με θέμα την "Ίδρυση Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση", Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Πόρτο, Πορτογαλία
Μάιος 2015
Erasmus Congress and Exhibition – Eracon 2015
Sofia, Βουλγαρία
Μάιος 2015
FIG Working Week 2015, From the Wisdom of the Ages to the Challenges of the Modern World
Αθήνα
Σεπτέμβριος 2015
Βραδιά Ερευνητή, ΕΜΠ
Κέρκυρα
Οκτώβριος 2015
10η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιέννη, Αυστρία
Μάρτιος 2016
3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM)
Αθήνα
Μάιος 2016
6ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Θεσσαλονίκη
Σεπτέμβριος 2016
1st Joint Commission 2 and IGFS Meeting International Symposium on Gravity, Geoid and Height Systems 2016
Καβάλα
Σεπτέμβριος 2016
12η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αθήνα
Σεπτέμβριος 2016
Βραδιά Ερευνητή, ΕΜΠ
Πάτρα
Μάρτιος 2017
13η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Πάτρας
Φλωρεντία, ΙΤΑΛΙΑ
Μάιος 2017
Geomatics & Restoration, Conservation of Cultural Heritage in the Digital Era, 22- 24 May 2017
Αθήνα
Σεπτέμβριος 2017
Βραδιά Ερευνητή
Αθήνα
Οκτώβριος 2017
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Πραγματικότητα & Προοπτικές
Χαλκίδα
Φεβρουάριος 2018
16η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος
Αθήνα
Μάιος 2018
7ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Ρόδος
Σεπτέμβριος 2018
17η συνάντηση γραφείων Πρακτικής Άσκησης των ΑΕΙ της Ελλάδας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αθήνα
Οκτώβριος 2018
1st International Conference on "Transdisciplinary Multispectral Modeling and Cooperation for the Preservation of Cultural Heritage (TMM_CH)"
Πάτρα
Φεβρουάριος 2019
Επιστημονική Ημερίδα, "Into the Cloud" Laser Scanning & Lidar
Αθήνα
Μάιος 2019
4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM)