ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ


Τελευταία Ενημέρωση: 9 Ιουνίου 2019

Σπουδές - Σταδιοδρομία

1984 Αποφοίτηση από το Λύκειο Δερβενίου Κορινθίας
1984 Εισαγωγή στο Τμήμα Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ
1988 Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής και εκπαίδευσης φοιτητών της ΣΑΤΜ – ΕΜΠ, διάρκειας ενός μήνα, με το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας - Πολωνία
1990 Αποφοίτηση από το Τ.Α.Τ.Μ του ΕΜΠ με κατεύθυνση Τοπογράφου Μηχανικού. Βαθμός πτυχίου 7.51 (Λίαν καλώς)
1991 Aποδοχή ως άμισθου υποψήφιου Διδάκτορα, από το Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας του Τομέα Τοπογραφίας του Τμήματος Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ
1997 Πρόσληψη στο ΕΜΠ ως υπάλληλος ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
2000 Μονιμοποίηση στο ΕΜΠ ως Τακτικός Υπάλληλος ΠΕ Μηχανικός
2001 Ένταξη στην κατηγορία Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) του ΕΜΠ
2002 Διδάκτωρ ΕΜΠ
2004 Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ σε θέση Λέκτορα με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο της Γενικής Γεωδαισίας
2005 Διορισμός στη θέση του Λέκτορα (ΦΕΚ 111/17.05.05)
2009 Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία - Τοπογραφία"
2009 Διορισμός στη θέση Επίκουρου Καθηγητή (ΦΕΚ 1046,Τ.Γ’,30-12-09)
2014 Εκλογή από τη Γενική Συνέλευση της ΣΑΤΜ σε θέση Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο "Γενική Γεωδαισία"
2014 Διορισμός στη θέση Αναπληρωτή Καθηγητή (ΦΕΚ 319,Τ.Γ’,14-03-14)
2018 Διορισμός στη θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Γεωδαισία" (ΦΕΚ 264,Τ.Γ’,13-03-18)