Ερευνητικές Δραστηριότητες

ΧΡΟΝΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
1990-1996 Παρακολούθηση μικρομετακινήσεων στερεού φλοιού της Γης και κατασκευών στην Αγία Τριάδα Πατρών (έξι φάσεις) ΥΠΕΧΩΔΕ
1994-1997 Τεκμηρίωση του πανίερου Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα (τέσσερις φάσεις) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
1996 Τοπογραφικές εργασίες στο χώρο του Τεχνολογικού πάρκου του Λαυρίου ΕΜΠ
1996 Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων Τοπογραφικών
– Φωτογραμμετρικών Μεθόδων για την Γεωμετρική
– Σχεδιαστική Τεκμηρίωση τμημάτων του Κάστρου της Μυτιλήνης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1997 Γεωμετρική τεκμηρίωση με σύγχρονες Φωτογραμμετρικές Μεθόδους του Νεολιθικού οικισμού ΖΑΓΑΝΙ Σπάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1998 Αρχιτεκτονική – Κατασκευαστική αποτύπωση και δομική αποτίμηση Ιεράς Μονής Δοχειαρίου – Αγ. Ορους. Α’ Φάση Τοπογραφική – Φωτογραμμετρική Τεκμηρίωση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1999–2000 Γεωμετρική τεκμηρίωση στο χώρο , των δομικών στοιχείων των κτιρίων που κατέρρευσαν στο σεισμό της 07.09.1999 στο λεκανοπέδιο Αττικής ΥΠΕΧΩΔΕ
1999–2000 Ανάπτυξη σύγχρονων τοπογραφικών και ψηφιακών φωτογραμμετρικών μεθόδων για την γεωμετρική τεκμηρίωση και τελική αρχιτεκτονική ψηφιακή απεικόνιση βυζαντινών μνημείων με εφαρμογή στην Ιερά Μονή Δαφνίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2001 Ειδική τοπογραφική αποτύπωση βραχωδών πρανών φρουρίου Μήθυμνας, νήσου Λέσβου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2003 Γεωλογική – Γεωτεχνική Έρευνα βραχωδών πρανών Κάστρου Μονεμβασίας, Ν. Λακωνίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2007 Έρευνα του προσανατολισμού Αρχαίων Μνημείων της Δήλου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2008 Έξορθολογισμός Ύδρευσης Νισύρου ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
2008 Έρευνα του προσανατολισμού Μνημείων της Ελλάδος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
2009 Διερεύνηση μεθόδων για την εγκατάσταση δικτύου μικρομετρικού ελέγχου, παρακολούθηση και τριδιάστατη παρουσίαση των μικρομετακινήσεων του Ι.Ν. της Μεγάλης Παναγίας στη Σαμαρίνα του Ν. Γρεβενών ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ
2013 Εγκατάσταση και Βαθμονόμηση εξωτερικής βάσης διακρίβωσης συστημάτων μέτρησης μηκών με ανακλαστήρα GEOTECH ΕΠΕ
2014 Γεωλογική διερεύνηση και εκτίμηση επικινδυνότητας καταπτώσεων και υποβολή προτάσεων μέτρων στήριξης - ενίσχυσης των πρανών της Κόκκινης Παραλίας και των κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Αποθήκες, Δήμου Θήρας ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
2014 Πρακτική Άσκηση των φοιτητών της ΣΑΤΜ/ΕΜΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ)
2016, 2017 Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαγνωστικής Έρευνας και Στρατηγικός Σχεδιασμός Υλικών και Επεμβάσεων Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ