Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ανάθεση διδασκαλίας

2005 – 2018 Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 13 εξάμηνα
2005 – 2018 Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ καλοκαιρινό μάθημα του 6ου εξαμ., πρακτική άσκηση της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 13 εξάμηνα
2005 – 2018 Τοπογραφία Αρχιτεκτόνων του 4ου εξαμήνου της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ 13 εξάμηνα
2006 – 2018 Γεωδαισία του 3ου εξαμήνου της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 12 εξάμηνα
2007 – 2018 Τεχνική Γεωδαισία, μάθημα θέμα του 9ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 11 εξάμηνα
2011 – 2013 Γεωδαισία ΙΙΙ (ΠΟΜ 331) του 5ου εξαμήνου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικων και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ως Ειδικός Επιστήμονας 2 εξάμηνα
2014 – 2018 Γεωδαισία του 1ου (1ου & 2ου εξαμήνου) & 3ου (5ου εξαμήνου) εκπαιδευτικού Τμήματος, Σχολή Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ), ως ωρομίσθιος Καθηγητής 12 εξάμηνα

Συμμετοχή σε διδασκαλία ασκήσεων

1990 – 2005 Επιβλέπων στις Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙΙ καλοκαιρινό μάθημα του 6ου εξαμ. πρακτική άσκηση της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ (τοπογραφική αποτύπωση και Κτηματογράφηση των Οικισμών των νήσων Κάσου, Κιμώλου, Τήλου και Οινουσσών) 16 εξάμηνα
1990 – 1996 Γεωδαισία Ι του 3ου εξαμήνου, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 6 εξάμηνα
1990 – 1996 Γεωδαισία ΙΙ του 4ου εξαμήνου, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ 6 εξάμηνα
1990 – 1996 και 1997-1998 Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας του 5ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 7 εξάμηνα
1990 – 1996 και 1997-1998 Ειδικές Γεωδαιτικές Αποτυπώσεις του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 7 εξάμηνα
1996 – 1997 Οργανα & Μέθοδοι του 3ου εξαμήνου, της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 1 εξάμηνο
1996 – 1997 Τοπογραφικές Αποτυπώσεις - Χαράξεις του 4ου εξαμήνου, της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 1 εξάμηνο
1999 – 2000 & 2010 - 2018 Αποτυπώσεις Μνημείων μάθημα θέμα του 9ου εξαμήνου, της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 9 εξάμηνα
1998 – 2005 Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 7 εξάμηνα
1996 – 1997 και 1998 – 2007 Τεχνική Γεωδαισία μάθημα θέμα του 9ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 10 εξάμηνα
2001 – 2018 Γεωδαιτική Αστρονομία του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 18 εξάμηνα
2004 – 2005 Γεωδαισία IV του 5ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 1 εξάμηνo
2005 – 2006 Γεωδαισία V του 6ου εξαμήνου της ΣΑΤΜ του ΕΜΠ 1 εξάμηνo


Μεταπτυχιακά Μαθήματα

2005 - 2018 Διδασκαλία Μετρήσεων ακριβείας – Εφαρμογές, στο μάθημα Προχωρημένες Μέθοδοι Τεχνικής & Βιομηχανικής Γεωδαισίας του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική 12 εξάμηνα
2010 - 2017 Διδασκαλία Τοπογραφικών και άλλων σύγχρονων τεχνικών αποτύπωσης, στο μάθημα Μεθοδολογία ανάλυσης και τεκμηρίωσης, Α’ Κατεύθυνση Συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων του ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων 6 εξάμηνα

Εργαστήρια μετρήσεων και γεωδαιτικών οργάνων των μεταπτυχιακών μαθημάτων:

1999 – 2012 Συλλογή χωρικών δεδομένων και εντοπισμός του ΔΠΜΣ Γεωπληροφορική 13 εξάμηνα
1999 – 2012 Αποτυπώσεις μνημείων με τοπογραφικές μεθόδους Α’ Κατεύθυνση Συντήρηση και αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων του ΔΠΜΣ Προστασία Μνημείων 13 εξάμηνα