Άλλες Δραστηριότητες

2002 – 2017 Μέλος της εξεταστικής επιτροπής του ΤΕΕ για την απόκτηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος, από τους νέους Αγρονόμους και Τοπογράφους Μηχανικούς
2015 Μέλος τριμελούς επιτροπής του ΤΕΕ για τη σύνταξη ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και των αντίστοιχων απαντήσεων, σε γνωστικά αντικείμενα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού, για την υποστήριξη του Συστήματος Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
2016 Εμπειρογνώμονας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για εργαστήρια διακριβώσεων τοπογραφικών οργάνων
2017 Βαθμολογητής των γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας