ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ


Τελευταία Ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2021

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Δρ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ

Καθηγητής ΕΜΠ

ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Η σελίδα περιλαμβάνει ενημερωτικά στοιχεία και υλικό από τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Γιώργου Πανταζή, ενώ παράλληλα επιτρέπει την ανάκτηση περιλήψεων από επιστημονικές του εργασίες.