Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα)

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Συνοπτικό πρόγραμμα μαθημάτων


Ημερομηνία

Αντικείμενο και εκπαιδευτικό υλικό

Άσκηση

Συντονιστής

18/2/2019

Βασικές αρχές ενεργειακής τεχνολογίας

 

Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης

25/2/2019

Υδροηλεκτρικά έργα

 

Α. Ευστρατιάδης

4/3/2019

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας (σημειώσεις στα ελληνικά, 2018)

Hydropower technology (English version, 2019)

Εκτίμηση χαρακτηριστικών μεγεθών σχεδιασμού Υ/Η έργου

Assessment of characteristic design quantities of a hydroelectric system

Α. Ευστρατιάδης

18/3/2019

Υδροηλεκτρικοί ταμιευτήρες (σημειώσεις στα ελληνικά, 2018)

Hydroelectric reservoirs: technology and operation (English version, 2019)

Προσομοίωση λειτουργίας Υ/Η ταμιευτήρα

Simulation of hydroelectric reservoir operation

Δεδομένα εισόδου (αρχείο excel)

Α. Ευστρατιάδης

1/4/2019

Σχεδιασμός και διαχείριση υδροηλεκτρικών έργων υπό καθεστώς αβεβαιότητας (σημειώσεις στα ελληνικά, 2018)

Simulation and optimization for the design and management of hydroelectric works (English version)

Δ. Κουτσογιάννης

8/4/2019

Τεχνολογία μικρών υδροηλεκτρικών έργων

 

Ν. Μαμάσης

15/4/2019

Σχεδιασμός μικρών υδροηλεκτρικών έργων

Υδρολογικός και ενεργειακός σχεδιασμός ΜΥΗΕ

Δεδομένα εισόδου (αρχείο excel)

Ν. Μαμάσης

6/5/2019

Αιολική ενέργεια

Α. Ευστρατιάδης

13/5/2019

Ηλιακή ενέργεια – Βιομάζα

Ν. Μαμάσης

20/5/2019

Υβριδικά συστήματα – Ενεργειακό μίγμα

Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ενεργειακό μείγμα

Δεδομένα εισόδου (αρχείο excel)

Υποδείξεις σχετικά με την άσκηση

Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης

27/5/2019

Οικονομικά της ενέργειας

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ενέργεια και η οικονομική της αντλησιοταμίευσης

 

Ν. Μαμάσης, Η. Δούλος, Γ. Καρακατσάνης

(προσκεκλημένοι ομιλητές)