Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Αρχείο θεμάτων από εξετάσεις


Ακαδημαϊκό έτος

Περιεχόμενο

2017-18

Εξέταση Ιουνίου 2018 (επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις της θεωρίας) – Αναλυτική επίλυση ασκήσεων

Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2018 (επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις της θεωρίας)

2016-17

Εξέταση Ιουνίου 2017

2015-16

Εξέταση Ιουνίου 2016 (άσκηση 1, άσκηση 2, άσκηση 3, άσκηση 4, άσκηση 5)

2014-15

Εξέταση Ιουλίου 2015

Σημείωση: Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, επισυνάπτονται τα θέματα εξετάσεων του μαθήματος «Υδροηλεκτρικά Έργα», που αναφέρονται στην ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος.