Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Ανακοινώσεις


Ημερομηνία

Ανακοίνωση

18/2/2019

Σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, το μάθημα θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα, ώρες 9:45-12:30, στην Αίθουσα 15.