Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Ανανεώσιμη Ενέργεια και Υδροηλεκτρικά Έργα

8ο εξάμηνο – Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3 ώρες/εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Συνοπτικό πρόγραμμα | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Θέματα εξετάσεων | Επικοινωνία


Επικοινωνία


Όνομα

Γραφείο

Email

Τηλέφωνο

Συντονιστές

 

 

 

Ν. Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής

Κτ. Υδρ. 217

nikos@itia.ntua.gr

210 772 2843

Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής

Κτ. Υδρ. 204

dk@itia.ntua.gr

210 772 2831

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

 

 

 

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Κτ. Υδρ. 208

andreas@itia.ntua.gr

210 772 2861

Ρ. Ιωαννίδης, Υποψ. Δρ.

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α

romanos.ioannidis@gmail.com

Διοικητική υποστήριξη

 

 

 

Ο. Κίτσου

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α, Γρ. 3.5

olga@itia.ntua.gr

210 772 2837

Συντήρηση ιστοσελίδων: Α. Ευστρατιάδης