Περιβαλλοντική Γεωτεχνική

9ο Εξάμηνο ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Διδάσκουσα:   Μ. Πανταζίδου


Α. Φυλλάδια από τις παραδόσεις

Ενότητα 1: Εισαγωγή

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος, περιεχόμενα, πρόγραμμα [1,2,3 (4/10/2018)]

Περιστατικά ρύπανσης: χαρακτηρισμός και αποκατάσταση [πατρόν περιγραφής περιστατικού, 1 (4/10), 2 (4/10, 25/10), 3, 4]

(Κεφ. 1,2) Νομοθεσία-όρια ρύπανσης, Πηγές ρύπανσης-ρύποι (11/10)

Ενότητα 2: Αποτίμηση διακινδύνευσης

[1 (11/10), 2, 3, 4, (18/10)]

Ενότητα 3: Μηχανισμοί εξέλιξης της ρύπανσης (ποιοτικά)

Διαρροές μη υδατικών ρύπων [1,2,3,4 (18/10)]

Μηχανισμοί εξάπλωσης ρύπων διαλυμένων σε νερό (ποιοτικά) [1 (18/10)]

Εξέλιξη διαρροής στο υπέδαφος – ο ρόλος της ρόφησης [1,2,3 (22/11)]

Πειράματα εξέλιξης ρύπανσης στην τάξη (2007-2008) [1], (2009-2010) [2], (2014-2015) [3], (2015-2016) [4], (2016-2017) [5]

Ενότητα 4: Υπόγεια ροή

(Κεφ. 3)  Στοιχεία υδρογεωλογίας [1,2,3,4,5 (25/10), 6, 7 (1/11), 8,9,10 (1/11)]

Ενότητα 5: Μοντελοποίηση [1,2 (1/11)]

Ενότητα 6: Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος (Κεφ. 4)  [1,2,3, ,4 (8/11), 5, 6, 7, 8 (19/11)]

Σύντομη Πρόοδος (ανοιχτά βιβλία & σημειώσεις): Εκφωνήσεις και μερικές απαντήσεις σπουδαστών

Ενότητα 7: Μεταφορά ρύπων στο υπόγειο νερό

(Κεφ. 5) Ποσοτική-μαθηματική περιγραφή [1,2,3 (22/11), 4 (6/12+13/12), 5,6,7 (6/12), 8,9 (13/12), 10,11 (13/12), 12 (13/12)]

Ενότητα 8: Τεχνολογίες αποκατάστασης υπεδάφους

(Κεφ. 8) [1 (20/12), 2,3 (20/12+10/1)]

Ενότητα 9: Χώροι διάθεσης αποβλήτων

(Κεφ. 7) [1, 2, 3, 4 (10/1), 5]

            Ενότητα 10: Κλείσιμο Περίληψη (10/1)

 

Β. Ασκήσεις για επίλυση, παράδοση και βαθμολόγηση (συμμετοχή στον τελικό βαθμό: 10%)

1. Ασκήσεις Ενοτήτων 1 και 2 - Αποτίμηση διακινδύνευσης, αποδεκτά όρια ρύπανσης

                         Εκφωνήσεις, σχόλια, απαντήσεις

2.   Ασκήσεις Ενότητας 4 (Κεφ. 3)  - Προβλήματα ροής στο υπέδαφος

                         Εκφωνήσεις και απαντήσεις

3. Ασκήσεις Ενότητας 6 (Κεφ. 4)  -  Αλληλεπίδραση ρύπων με το έδαφος

                          Εκφωνήσεις και απαντήσεις

4. Ασκήσεις Κεφαλαίων 5 και 8 -  Μηχανισμοί εξέλιξης της ρύπανσης

                          Εκφωνήσεις και απαντήσεις

5. Σύνθεση όλων των παραπάνω (προαιρετική)

                       Βλέπετε την ταινία ο κατήγορος και απαντάτε τις ερωτήσεις του οδηγού θέασης

 

Γ. Θέμα μαθήματος (συμμετοχή στον τελικό βαθμό: 25%)

Οδηγίες για τη χρήση λογισμικού, σχετικά με το λογισμικό (demo)

Θέμα εξαμήνου: 1η ανακοίνωση, συμβουλές για αναζητήσεις, τελική ανακοίνωση

 

Δ. Τελικό διαγώνισμα  (συμμετοχή στον τελικό βαθμό: 50%)

Το διαγώνισμα γίνεται με ανοικτά βιβλία & σημειώσεις - η επαναληπτική εξέταση είναι προφορική

           Εκφωνήσεις θεμάτων 2013-14 και 2014-2015

 

Ε. Ανακοινώσεις για το μάθημα

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα

Διαλέξεις: Πέμπτη 11:45-15:30, Αίθουσα 4

2. Διδακτικά εγχειρίδια (επιλογή)

·       Μ. Καββαδάς: "Στοιχεία Περιβαλλοντικής Γεωτεχνικής", Εκδόσεις Τσότρας, 2013

Το βιβλίο διατίθεται ελευθέρως στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://users.ntua.gr/kavvadas/

·       Ν. Παπασιώπη & Ι. Πασπαλιάρης: "Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών", Εκδόσεις ΕΜΠ, 2008

 

3. Εκπαιδευτική εκδρομή

           Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου [1,2,3], Εκδρομή 2014-2015 [1,2]

4. Κινηματογραφικό έργο

           Ο Κατήγορος  - Α Civil Action (1998): οδηγός θέασης

 

ΣΤ. Δημοσιεύσεις - σύνδεσμοι σχετικοί με το μάθημα

          1. Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος [1,2,3]

2. Σχετικά με την ορολογία του μαθήματος [1]

3. Η ιστοσελίδα του αντίστοιχου ανοικτού μαθήματος ΕΜΠ [1]

          4. Ένα σχετικό μάθημα στο MIT [1]

 


Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2018

Σχόλια και ερωτήσεις (βλέπε και συμβουλές για αποστολή e-mail):

mpanta@central.ntua.gr