Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα

6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (4 ώρες/ εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Ανακοινώσεις


Ημερομηνία

Περιεχόμενο

5/10/2017

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της επαναληπτικής εξέτασης.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 6/10/2017 ώρα 10:00-11:00 στο Κτήριο Υδραυλικής.

25/9/2017

Στη σελίδα με τα θέματα εξετάσεων, αναρτήθηκαν η εκφώνηση της επαναληπτικής εξέτασης (όπου επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις της θεωρίας), και η συνοπτική επίλυση των ασκήσεων υδρεύσεων και αποχετεύσεων.

5/7/2017

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κανονικής εξέτασης.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν το γραπτό τους μπορούν να προσέλθουν την Παρασκευή 7/7/2017 ώρα 11:30-12:30 στο Κτήριο Υδραυλικής.

7/6/2017

Στη σελίδα με τα θέματα εξετάσεων, αναρτήθηκαν η εκφώνηση της κανονικής εξέτασης (όπου επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις της θεωρίας), η συνοπτική επίλυση των ασκήσεων υδρεύσεων και αποχετεύσεων, και η αναλυτική επίλυση της άσκησης υδρεύσεων.

17/5/2017

Το Σάββατο 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας. Η αναχώρηση θα γίνει στις 8:00, με σημείο συνάντησης το Κτήριο Υδραυλικής.

15/5/2017

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την επίλυση της Άσκησης AΣ1: Υπολογισμός και σχεδίαση μηκοτομής συλλεκτήρα ακαθάρτων. Η προθεσμία παράδοσης της άσκησης είναι η Δευτέρα 29/5/2017.

3/5/2017

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την επίλυση της Άσκησης ΥΣ2: Σχηματοποίηση και επίλυση δικτύου διανομής. Η προθεσμία παράδοσης της άσκησης είναι η Δευτέρα 15/5/2017.

Για τη σχηματοποίηση του δικτύου και την εκτίμηση των παροχών εξόδου των κόμβων με τη μέθοδο των ισοδύναμων μηκών, μπορείτε να συμβουλευτείτε την υποδειγματική επίλυση της άσκησης ΔΕ2.

Για την υδραυλική προσομοίωση του δικτύου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ΕΡΑΝΕΤ. Συνοπτικές οδηγίες για τη λειτουργία του προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ.

26/4/2017

Από τη Δευτέρα 8/5/2017, το μάθημα θα διεξάγεται σε ένα τμήμα και θα έχει τρίωρη διάρκεια (14:45 – 17:30), προκειμένου να καλυφθούν οι χαμένες διδακτικές ώρες. Η ενδιάμεση εξέταση προόδου δεν θα πραγματοποιηθεί, ελλείψει χρόνου.

3/4/2017

Δόθηκαν διευκρινίσεις για την επίλυση της Άσκησης ΥΣ1: Σχεδιασμός και υπολογισμός σύνθετου εξωτερικού υδραγωγείου, καθώς και συνοπτικές οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης συστήματος καταθλιπτικού αγωγού – αντλιοστασίου.

Η προθεσμία παράδοσης της άσκησης είναι η Δευτέρα 24/4/2017.

Η άσκηση εκπονείται από ομάδες έως τριών σπουδαστών, και παραδίδεται υπό μορφή τεχνικής έκθεσης, στην οποία εξηγούνται οι βασικές παραδοχές και η διαδικασία υπολογισμού των διαφόρων μεγεθών σχεδιασμού. Η έκθεση συνοδεύεται από την οριζοντιογραφία, όπου απεικονίζονται τα βασικά έργα του συστήματος στον τοπογραφικό χάρτη, και τη μηκοτομή του εξωτερικού υδραγωγείου (από την πηγή μέχρι τη δεξαμενή), στην οποία απεικονίζεται η πιεζομετρική γραμμή.

Ασκήσεις που έχουν προέλθει από αντιγραφή εργασιών προηγούμενων ετών ή λυμένων «υποδειγμάτων» φροντιστηρίων, δεν βαθμολογούνται.

20/2/2017

Αποτελέσματα έκτακτης εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2017

13/2/2017

Γενικές πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος

13/2/2017

Σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν στις 20/2/2017.

Ανακοινώσεις προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους