Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα

6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (4 ώρες/ εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Αρχείο θεμάτων από εξετάσεις


Ακαδημαϊκό έτος

Περιεχόμενο

2016-17

Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων, αναλυτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων).

2015-16

Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκηση υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2014-15

Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (συνοπτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, αναλυτική επίλυση άσκησης υδρεύσεων, συνοπτική επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2013-14

Εξέταση προόδου (επίλυση) – Κανονική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2012-13

Έκτακτη εξέταση για τους σπουδαστές επί διπλώματι (πρόχειρη επίλυση άσκησης υδρεύσεων) – Εξέταση προόδου (αποτελέσματα παραλλαγών σε αρχείο excel) – Κανονική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2011-12

Εξέταση προόδου (επίλυση) – Κανονική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων).

2010-11

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων).

2009-10

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων) – Επαναληπτική εξέταση (επίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2008-09

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων, επίλυση άσκησης αποχετεύσεων, απαντήσεις θεωρίας) – Επαναληπτική εξέταση (απαντήσεις θεωρίας , επίλυση άσκησης υδρεύσεων , επίλυση άσκησης αποχετεύσεων)

2007-08

Εξέταση προόδου (επίλυση) - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων) - Επαναληπτική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων)

2006-07 (*)

Εξέταση προόδου - Κανονική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων και άσκησης αποχετεύσεων ) - Επαναληπτική εξέτασηπίλυση άσκησης υδρεύσεων και άσκησης αποχετεύσεων )

2005-06

Έκτακτη εξέταση - Κανονική εξέταση - Επαναληπτική εξέταση

2004-05

Εξέταση προόδου - Κανονική εξέταση - Ειδική εξέταση - Επαναληπτική εξέταση

2003-04

Εξέταση προόδου

1992-2005

Ασκήσεις δικτύων αποχέτευσης από παλιές εξετάσεις

(*) Από το έτος αυτό και μετά έχει αλλάξει η δομή του μαθήματος, η οποία διαρθρώνεται σε δύο μέρη (υδρευτικά έργα, αποχετευτικά έργα) έναντι τριών.

Αρχείο ερωτήσεων θεωρίας υδρευτικών έργων (επισημαίνονται οι ορθές απαντήσεις)

Αρχείο ερωτήσεων θεωρίας υδρευτικών έργων (χωρίς απαντήσεις)