Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

Μάθημα: Αστικά Υδραυλικά Έργα

6ο εξάμηνο - Υποχρεωτικό (4 ώρες/ εβδομάδα)  

Ανακοινώσεις | Αναλυτικό περιεχόμενο | Εκπαιδευτικό υλικό | Λυμένες ασκήσεις | Θέματα εξετάσεων | Σφίγγα | Επικοινωνία


Επικοινωνία


Όνομα

Γραφείο

Email

Τηλέφωνο

Διδάσκοντες

 

 

 

Δ. Κουτσογιάννης, Καθηγητής

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α, Γρ. 3.4

dk@itia.ntua.gr

210 772 2831

Χ. Μακρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Κτ. Υδρ. Γρ. 206

cmakro@chi.civil.ntua.gr

210 772 2828

Επικουρικό Διδακτικό Προσωπικό

 

 

 

Α. Ευστρατιάδης, ΕΔΙΠ

Κτ. Υδρ. Γρ. 208

andreas@itia.ntua.gr

210 772 2861

Π. Δημητριάδης, Υποψήφιος Δρ.

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α, Γρ. 3.1

pandim@itia.ntua.gr

210 772 2838

Π. Κοσσιέρης, Υποψήφιος Δρ.

Κτ. Υδρ. Γρ. 204

pankoss@itia.ntua.gr

210 772 2842

Διοικητική υποστήριξη

 

 

 

Ο. Κίτσου

Κτ. Αντ. Υλ., Πτέρυγα Α, Γρ. 3.5

olga@itia.ntua.gr

210 772 2837

Συντήρηση ιστοσελίδων: Α. Ευστρατιάδης