Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΑναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία

Συνδυάζοντας αναφορές από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης Scopus, Google Scholar και Web of Science προκύπτουν για το ερευνητικό έργο του Χ. Γαντέ περισσότερες από 2000 αναφορές (χωρίς αυτό-αναφορές και αναφορές από συν-συγγραφείς του) και τιμή του συντελεστή h-factor ίση με 26.


Scopus

Google Scholar

Μendeley

Researchgate

Publons

ORCID


Ο Χ. Γαντές περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες απ' όλα τα επιστημονικά αντικείμενα, καθώς και αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% στην επιστημονική περιοχή τους για την περίοδο 1996-2020 καθώς και για το έτος 2020, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Biology, αντλώντας δεδομένα από τη βάση SCOPUS και χρησιμοποιώντας μια σειρά παραμέτρων για την ερευνητική συμβολή και επιρροή του έργου κάθε επιστήμονα, αναλύοντας δεδομένα για 7 εκατομμύρια επιστήμονες με τουλάχιστον πέντε δημοσιευμένα άρθρα που περιλαμβάνονται στη λίστα SCOPUS.


Αρθρο στο PLOS Biology

Βάσεις δεδομένων σε μορφή excel (αρχείο Table_1_Authors_career_2020_wopp_extracted_202108.xlsx για την περίοδο 1996-2020 και Table_1_Authors_singleyr_2020_wopp_extracted_202108.xlsx για το έτος 2020)

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com