Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΑναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία

Το ερευνητικό του έργο έχει σημαντική διεθνή αναγνώριση όπως προκύπτει από το πλήθος αναφορών και τον συντελεστή h-index στις διάφορες βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων.


Scopus

Google Scholar

Μendeley

Researchgate

Publons

ORCID


Ο Χ. Γαντές περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες απ' όλα τα επιστημονικά αντικείμενα, ή αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% στην επιστημονική περιοχή τους για την περίοδο ως το τέλος του 2021 καθώς και μεμονωμένα για το έτος 2021, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Biology, αντλώντας δεδομένα από τη βάση SCOPUS και χρησιμοποιώντας μια σειρά παραμέτρων για την ερευνητική συμβολή και επιρροή του έργου κάθε επιστήμονα, αναλύοντας δεδομένα για όλους τους επιστήμονες με τουλάχιστον πέντε δημοσιευμένα άρθρα που περιλαμβάνονται στη λίστα SCOPUS.


Αρχικό άρθρο στο PLOS Biology (Οκτ. 2020)

Ανανεωμένο άρθρο (Οκτ. 2022) και βάσεις δεδομένων σε μορφή excel (αρχεία Table_1_Authors_career_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209.xlsx για την περίοδο ως το 2021 και Table_1_Authors_singleyr_2021_pubs_since_1788_wopp_extracted_202209.xlsx για το έτος 2021)

web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com