Χάρης Ι. Γαντές
ΚαθηγητήςΑναφορές


Αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία

Συνδυάζοντας αναφορές από τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης Scopus, Google Scholar και Web of Science προκύπτουν για το ερευνητικό έργο του Χ. Γαντέ περισσότερες από 1700 αναφορές (χωρίς αυτό-αναφορές και αναφορές από συν-συγγραφείς του) και τιμή του συντελεστή h-factor ίση με 20.


Scopus

Google Scholar

Μendeley

Researchgate

Publons

ORCID
web analytics
επισκέπτες - Powered by StatCounter.com