Γιάννης Μηλιός, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας ΕΜΠ

Βιβλία - Μονογραφίες

1. Εκπαίδευση και Εξουσία, εκδόσεις «Κριτική», 4η έκδοση, 205 σελίδες, Αθήνα 1993 (1η έκδοση εκδ. «Αγώνας», Αθήνα 1981, 2η έκδοση εκδ. «Θεωρία», 1984, 3η έκδοση εκδ. «Θεωρία» 1986, 4η έκδοση εκδ. Κριτική 1996)

2. Στην υπηρεσία του έθνους. Ζητήματα ιδεολογίας και αισθητικής στην ελληνική μουσική, Γ. Μηλιού και Θ. Μικρούτσικου, εκδ. «Εταιρία Νέας Μουσικής», Αθήνα 1985. Επανέκδοση Εφημερίδα των Συντακτών, 30/6/2018

3. Kapitalistische Entwicklung, Nationalstaat und Imperialismus. Der Fall Griechenland, (διδακτορική διατριβή), Kritiki Verlag, 336 σελίδες, Αθήνα 1988

4. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη, εκδόσεις «Εξάντας», 500 σελίδες, Αθήνα 1988

5. Η διεθνοποίηση του ελληνικού καπιταλισμού και το ισοζύγιο πληρωμών, Γ. Μηλιού και Η. Ιωακείμογλου, εκδόσεις «Εξάντας», 228 σελίδες, Αθήνα 1990

6. O μαρξισμός ως σύγκρουση τάσεων. Τέσσερα παραδείγματα ελλήνων μαρξιστών: Κορδάτος, Μάξιμος, Λεκατσάς, Πουλαντζάς, Εναλλακτικές εκδόσεις, 166 σελίδες 1996

7. Θεωρίες για τον παγκόσμιο καπιταλισμό. Κριτική προσέγγιση, εκδόσεις Κριτική, 1977

8. Τρόποι παραγωγής και μαρξιστική ανάλυση Ελληνικά Γράμματα 1997

9. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός: Από τον επεκτατισμό στην καπιταλιστική ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη έκδοση, εκδόσεις «Κριτική», 487 σελίδες, Αθήνα 2000

10. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, των Γ. Μηλιού, Γ. Οικονομάκη και Σ. Λαπατσιώρα, Ελληνικά Γράμματα, 684 σελίδες, Αθήνα 2000 Για τα διορθωμένα διαγράμματα κάντε κλικ εδώ

11. Karl Marx and the Classics. An Essay on Value, Crises and the Capitalist Mode of Production, John Milios, Dimitri Dimoulis and George Economakis, Ashgate (Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney) 2002. Reissued 2018 by Routledge

12. Η θεωρία του Μαρξ για τον καπιταλισμό. Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης, Γ. Μηλιός, Δ. Δημούλης & Γ. Οικονομάκης, εκδ. Νήσος (2005)

13. Rethinking Imperialism. An Essay on Capitalist Rule by John Milios and Dimitris P. Sotiropoulos, Palgrave/McMillan, 2009

14. Ιμπεριαλισμός, Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Κρίση, Γιάννης Μηλιός και Δ. Π. Σωτηρόπουλος, εκδ. Νήσος, 2011

15. A Political Economy of Contemporary Capitalism and its Crisis. Demystifying Finance, Dimitris Sotiropoulos, John Milios, Spyros Lapatsioras, London-New York: Routledge

16. Από την κρίση στην κυβέρνηση της Αριστεράς. Η στρατηγική των αναγκών, εκδόσεις Πεδίο, Αθήνα 2014

17. Ο «σοβιετικός μαρξισμός» και οι Έλληνες στοχαστές. Κορδάτος, Πουλιόπουλος, Μάξιμος, Λεκατσάς, Πουλαντζάς, Η Εφημερίδα των Συντακτών, Αθήνα 2017

18. John Milios (2018), The Origins of Capitalism as a Social System. The Prevalence of an Aleatory Encounter, London and New York: Routledge.

19. Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος, Γιάννης Μηλιός και Σπύρος Λαπατσιώρας (2019), Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στον σύγχρονο καπιταλισμό, εκδ. Angelus Novus.

20. Σπύρος Λαπατσιώρας, Γιάννης Μηλιός και Παναγιώτης Μιχαηλίδης (2020), Οι επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην αγορά εργασίας, ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

21. Γιάννης Μηλιός, Στάμος Παπαστάμου, Τάσος Παππάς και Γεράσιμος Προδρομίδης (2020), Πρώτη φορά Αριστερά, Εφημερίδα των Συντακτών, 16 Ιανουαρίου

22. Γιάννης Μηλιός (2020), Βενετία: Μια συνάντηση που στέριωσε απρόβλεπτα. Πραγματεία για τον καπιταλισμό και τη διαδικασία γένεσής του, Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια

Εισαγωγή

23. Γιάννης Μηλιός (2020), 1821. Ιχνηλατώντας το Έθνος, το Κράτος και τη Μεγάλη Ιδέα, Αθήνα: εκδ. Αλεξάνδρεια

Δελτίο τύπου

24. Jannis Milios (2021), Eine zufällige Begegnung in Venedig. Die Entstehung des Kapitalismus als Gesellschaftssystem, Berlin: Karl Dietz Verlag

25. John Milios (2023), Nationalism as a Claim to a State. The Greek Revolution of 1821 and the Formation of Modern Greece, Leiden - Boston: Brill Publishers

Επιμέλειες

1. Καρλ Μαρξ, Για το κράτος

2. Καρλ Μαρξ, Για τη Γαλλική Επανάσταση

3. T. Pelagidis, L. T. Katseli and J. Milios, Welfare State and Democracy in Crisis. Reforming the European Model, Ashgate 2001. Reissued 2018 by Routledge

4. 150 χρόνια Καρλ Μαρξ «Το Κεφάλαιο». Στοχασμοί για τον 21ο αιώνα, έκδοση Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Αθήνα 2018

5. 150 years Karl Marx’s "Capital". Reflections for the 21st century, published by Rosa Luxemburg Stiftung, Office in Athens

6. Smith Adam (2018), Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του πλούτου των εθνών, Αθήνα: εκδ. πεδίο. Επιστημονική επιμέλεια: Νίκος Θεοχαράκης και Γιάννης Μηλιός, Εισαγωγικό σημείωμα: Γιάννης Μηλιός, επίμετρο: Νίκος Θεοχαράκης, μετάφραση Χρήστος Βαλλιάνος

7. Karl Marx, Urtext, Αρχικό κείμενο Για την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας