Γιάννης Μηλιός, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας ΕΜΠ

Πρόλογοι βιβλίων, άρθρα επισκόπησης, βιβλιοκριτικές

1. Πρόλογος του επιμελητή, στο βιβλίο του Karl Marx, Για το κράτος, εκδ. «Εξάντας», Αθήνα 1989

2. Εισαγωγή στο κείμενο του Γιάο Βεν Γιουάν «Για την κοινωνική βάση της κινέζικης αντεπανάστασης», Θέσεις τ. 28, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989, σσ. 13-14

3. Πρόλογος του επιμελητή, στο βιβλίο του Karl Marx, Για τη Γαλλική Επανάσταση, εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα 1990

4. Πρόλογος του Επιμελητή και των Μεταφραστών, (Γιάννης Μηλιός, Χριστίνα Γιαννούλη - Δημήτρης Δημούλης) στο βιβλίο του Klaus Busch, Η Ευρώπη μετά το 1992, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1992, σσ. 15-29

5. Επίλογος στην 4η έκδοση, του Εκπαίδευση και εξουσία, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1993, σσ. 189-200

6. Σχετικά με την κριτική παρουσίαση του Πλούτου των Εθνών από τον I. Rubin, Θέσεις τ. 46, Ιανουάριος-Μάρτιος 1994, σσ. 107-108

7. Πρόλογος του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης, στο βιβλίο του I.I. Rubin, Iστορία Οικονομικών Θεωριών, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1994, σσ. 11-12

8. Πρόλογος στο βιβλίο των Χ. Κάτσικα και Γ.Κ. Καββαδία, Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική εκπαίδευση (1960-1994), εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1994

9. Πρόλογος στο βιβλίο του Αλεξάνδρου Πασπάτη, Μελέτη περί των Ατσιγγάνων και της γλώσσης αυτών, εκδ. Εκάτη, Αθήνα 1995

10. Πρόλογος του Επιστημονικού Επιμελητή στο συλλογικό τόμο Κοινωνικός Διάλογος και Κοινωνική Πολιτική στην προοπτική της Οικονομικής-Νομισματικής Ένωσης και της Ευρώπης των Πολιτών, εκδόσεις Κριτική και Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Αθήνα 1995

11. Introduction in John Milios, Louka Katseli and Theodore Pelagidis (eds.), Rethinking Democracy and the Welfare State, Ellinika Grammata, Athens 1999, pp. 1-13

12. Εισαγωγή του Επιμελητή, στο Adam Smith, Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου του Εθνών, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σσ. 11-23

13. Εισαγωγή στο Γιώργος Οικονομάκης, Ιστορικοί τρόποι παραγωγής, καπιταλιστική σύστημα και γεωργία, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σσ. 17-22

14. Για το βιβλίο του Ν. Π. Μουζέλη Κοινοβουλευτισμός και εκβιομηχάνιση στην ημι-περιφέρεια Ελλάδα, Βαλκάνια, Λατινική Αμερική, τεύχη πολιτικής οικονομίας, τ. 4, 'Ανοιξη 1989, σσ. 99-127

15.Βιβλιοκριτική για το βιβλίο του Γ. Σταμάτη, Προβλήματα θεωρίας γραμμικών συστημάτων παραγωγής, Αθήνα 1991, Θέσεις τ. 38, Ιανουάριος-Μάρτιος 1992, σσ. 127-131

16. Βιβλιοκριτική για το Εξάντας-Duden: Επίτομο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του Μαθητή, Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 70, Μάιος-Ιούνιος 1993, σσ. 100-101

17. EG Analyse: Klaus Busch Umbruch in Europa, των Jannis Milios, Christina Giannoulis, Dimitri Dimoulis, Z, Nr. 18, Juni 1994, pp. 241-247

18. Βιβλιοκριτική για το βιβλίο: Καρλ Μαρξ, Εμπόρευμα και χρήμα, Ουτοπία, τ. 5, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1993, σσ. 151-154

19. Βιβλιοκριτική για τα βιβλία: I.I. Rubin, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών και Δ. Δρόσου Αγορά και κράτος στον A. Smith Θέσεις τ. 51, Απρίλιος-Ιούνιος 1995, σσ. 134-6

20. Βιβλιοκριτική για τα βιβλία: Eric J. Hobsbawm, Έθνη και εθνικισμός από το 1870 μέχρι σήμερα και Δημήτρης Δημούλης & Χριστίνα Γιαννούλη, Έθνη-τάξεις-πολιτική. Η διαλεκτική του πολέμου, περιοδικό Ουτοπία, τ. 15, Μάρτιος-Απρίλιος 1995, σσ. 139-142

21. Βιβλιοκριτική για το βιβλίο: Alfredo Saad-Fihlo (επιμ.): Anti-Capitalism – A Marxist Introduction, σε Οικονομικός Ταχυδρόμος, 13.11.03, σ. 64

22. Η φιλοσοφία ως πολιτική. Βιβλιοκριτική για το βιβλίο: Louis Althusser, Μοντεσκιέ, Πολιτική και Ιστορία, μετάφραση Φώτης Σιατίστας, επιμέλεια Άρης Στυλιανού, Πλέθρον, Αθήνα 2005, Αυγή, 19.03.06, σ. 34

23. Βιβλιοκριτική για το βιβλίο: Louis Althusser, Μοντεσκιέ, Πολιτική και Ιστορία, μετάφραση Φώτης Σιατίστας, επιμέλεια Άρης Στυλιανού, Πλέθρον, Αθήνα 2005, Θέσεις 95, Απρίλιος-Ιούνιος 2006, σσ. 167-70

24. Ευρώπη: Το όραμα και η πράξη. Σπύρος Τζόκας Το όραμα της ενωμένης Ευρώπης. Ιστορική διαδρομή και σύγχρονη πραγματικότητα, εκδόσεις Θεμέλιο, σσ. 363, Αυγή 3.12.06, σ. 36

25. Book Review: Capitalism with Derivatives. A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and Class, by D. Bryan and M. Rafferty, New York: Palgrave-MacMillan 2006. $ 85; pp. viii, 236, accepted for publication in Science & Society 2007

26. Mind the Gap. Jacques Bidet, Exploring Marx’s Capital: Philosophical, Economic and Political Dimensions, trans. David Fernbach, with Forward by Alex Callinicos, Brill, Leiden and Boston, 2007, Radical Philosophy

27. Review: Deep History. A Study in Social Evolution and Human Potential, by David Laibman, Albany: State University of New York, 2007, pp. xiii, 224. In ECONOMIC ISSUES, Vol. 13, Part 1, 2008, pp. 104-106

28. Πρόλογος στο βιβλίο: Αλέξανδρος Γ. Πασπάτης, "Πολιορκία και Άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών εν έτει 1453", εκδ. Εκάτη, Αθήνα 2009, σσ. Ι-VI

29. Γιάννης Μηλιός (2009), Βιβλιοκρισία: Μ. Γκιόλια, Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα και ο Κώστας Χατζόπουλος, Θέσεις τ. 108, σ. 165

30. Η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα σύντροφος του Ιουστινιανού, εκδ. Εκάτη, Αθήνα 2011, σσ. 7-8

31. «Για μια κοινωνία με κινητήρια δύναμη τους εργαζόμενους», Πρόλογος στο βιβλίο του Μανώλη Γλέζου, Έξοδος, Αθήνα 2013, Εκδόσεις «σοφία»

32. «Πρόλογος» στο Νικολάι Ντμίτριεβιτς Κοντράτιεφ (2020), Οι μεγάλοι κύκλοι της οικονομικής συγκυρίας, Αθήνα: εκδόσεις Εκάτη

33. «Οι κανόνες του ορθού άρχειν. Πολιτική συμβουλευτική λογοτεχνία και “αντιπροσώπευση” των υποτελών», παρουσίαση του βιβλίου του Βασίλη Σύρου, Μεσαιωνική ισλαμική πολιτική σκέψη και σύγχρονη ηγεσία, Εφημερίδα των Συντακτών, 12/6/2021

34. Βιβλιοκριτική: Παναγιώτης Σωτήρης, Ηγεμονία, στρατηγική, οργάνωση. Διαβάζοντας Γκράμσι σήμερα, 8/7/2021

35. Βιβλιοκριτική: Στάθης Ψύλλος: Καρλ Μαρξ. Η μεταφυσική της μεθόδου, 27/5/2022

36. Παρουσίαση του βιβλίου: Από τη Μεγάλη Ιδέα στην καταστροφή. Εκατό χρόνια από το τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Ζάππειο, 16/9/2022