Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Το θεώρημα απόκλισης του Gauss

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Yπολογισμός των υδροστατικών δυνάμεων που ασκούνται στη γάστρα του πλοίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Το Πρόγραμμα ALGOR και εφαρμογές σε ναυπηγικές κατασκευές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Το Πρόγραμμα ΜΑΕSTRO. Οδηγίες χρήσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Λύση της εξίσωσης δοκού-κολόνας με τη μέθοδο της δυναμικής χαλάρωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Πρόγραμμα μητρωικής μελέτης κατασκευής gril3d

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Αποτελέσματα προγράμματος gril3d

 

 

 
 
Αρχική
     
Περιεχόμενα Βιβλίου
   
Κεφάλαια σε μορφή pdf
   
Επικοινωνία
   
   
   
       
   
Home | Περιεχόμενα Βιβλίου | Κεφάλαια σε μορφή pdf | Παραρτήματα | Επικοινωνία