Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τομέας Θαλασσίων Κατασκευών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΒΟΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Βασικές αρχές μελέτης των κατασκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η μητρωική μέθοδος μελέτης των κατασκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων. Βασικές Έννοιες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Πεπερασμένα στοιχεία για τη μελέτη λεπτότοιχων κατασκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Θεωρητικό υπόβαθρο της ΜΠΣ. Η μέθοδος Rayleigh-Ritz.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7:Η χρήση της ΜΠΣ στη μελέτη κατασκευών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Η μελέτη της κατασκευής του πλοίου με τη ΜΠΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Το πρόγραμμα MAESTRO και η εφαρμογή τουστο σχεδιασμό μιας νέας κατασκευής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10:Ανάλυση της κατασκευής οχηματαγωγού ανοικτού τύπου με πρόγραμμα ΠΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 μέθoδoς των πεπερασμένων διαφoρών. Δυναμική χαλάρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12:Σφάλματα αριθμητικών λύσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 
 

Αρχική

   
Περιεχόμενα Βιβλίου
   
Παραρτήματα
   
Επικοινωνία
   
   
   
       
   
Home |Περιεχόμενα Βιβλίου | Κεφάλαια σε μορφή pdf | Παραρτήματα | Επικοινωνία