Χάρης Ι. Γαντές
Καθηγητής

Συστατικές επιστολές

Όποιος επιθυμεί συστατική επιστολή από τον Χ. Γαντέ, παρακαλείται να του αποστείλει με e-mail τα εξής στοιχεία:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αναλυτική βαθμολογία με μέσο όρο (βασικού προγράμματος σπουδών, μεταπτυχιακού ή και των δύο, κατά περίπτωση)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση e-mail, αριθμό κινητού τηλεφώνου)
 • Πλήρη στοιχεία του παραλήπτη της επιστολής (πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό πρόγραμμα κτλ)
 • 'Αλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα (π.χ. statement of purpose)

Οι επιστολές θα αποστέλλονται από τον Χ. Γαντέ ηλεκτρονικά απευθείας στον παραλήπτη, εκτός αν ο παραλήπτης απαιτεί να είναι έντυπες.

Για λόγους διατήρησης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των συστατικών επιστολών:

 • Δεν θα δίδονται συστατικές επιστολές γενικής χρήσης ("to whom it may concern")
 • Το μέγιστο πλήθος επιστολών ανά ενδιαφερόμενο θα είναι ανάλογο με την έκταση της προηγούμενης συνεργασίας του ενδιαφερομένου με τον Χ. Γαντέ, ως εξής:
  • Για όσους έχουν εκπονήσει διδακτορική διατριβή με τον Χ. Γαντέ:
   • – χωρίς περιορισμό

  • Για όσους έχουν εκπονήσει διπλωματική ή μεταπτυχιακή εργασία με τον Χ. Γαντέ:
   • – έως 8 επιστολές συνολικά για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φορείς χορήγησης υποτροφιών

    – χωρίς περιορισμό για πιθανούς εργοδότες

  • Για όσους δεν είχαν προσωπική συνεργασία με τον Χ. Γαντέ εκτός από παρακολούθηση μαθημάτων:
   • – έως 4 επιστολές συνολικά για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και φορείς χορήγησης υποτροφιών

   υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις:

    – να υπάρχει προσωπική γνωριμία (τουλάχιστον οπτική) από το μάθημα

    – ο συνολικός μέσος όρος βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα της Σχολής να είναι τουλάχιστον 7.5

    – ο μέσος όρος βαθμολογίας στα μαθήματα του Χ. Γαντέ να είναι τουλάχιστον 8

   Εφόσον δεν ικανοποιούνται και οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις δεν θα δίδονται συστατικές επιστολές.

   Για λόγους ισότιμης μεταχείρισης οι παραπάνω προϋποθέσεις θα τηρούνται αυστηρά για όλους χωρίς εξαιρέσεις.

   web analytics
   επισκέπτες - Powered by StatCounter.com