Προτάσεις

 

Πρόταση Διαμόρφωσης Λεωφόρου Νίκης Θεσσαλονίκης:

Επιστολή Υποβολής

Πρόταση

Συνοδευτικά σχέδια

 

Πρόταση Ν/Σ «Ανάθεση και Εκτέλεση Μελετών και Κατασκευών Δημοσίων Έργων»:

Επιστολή Υποβολής

Αιτιολογική Έκθεση

Νομοσχέδιο

 

Πρόταση Ισόρροπης Ανάπτυξης Έργων Υποδομής Χερσαίων Μεταφορών στην Αττική

Χωρίς Χρηματοδοτική Συμβολή του Δημοσίου:

 

Επιστολή Υποβολής

Αιτιολογική Έκθεση