Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

National Technical University of Athens (NTUA)

 
National Technical University of Athens
School of Civil Engineering

Department of Construction Engineering & Management

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

 
Aristotle University of Thessaloniki
The Polytechnic Faculty
Department of Civil Engineering
Division of Transport, Infrastructure, Management and Regional Planning
Υποστηριζόμενο από το CIB

ftpgcib.gif (626 bytes)

CIB Co-sponsored
2003 Workshop
Main Page 2003 Workshop

More Info Programme Useful Sponsors & Promoters

Page Last Updated: 10/09/2004

Useful Conference Info

Πρόγραμμα Συνεδρίου / Conference Programme

Download the Conference Abstracts

 

 

2η Επιστημονική Διημερίδα στη Διαχείριση Έργων

Ο Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώσαν επιστημονική διημερίδα με θέμα:

"Εκπαίδευση & Συνεχιζόμενη Κατάρτιση στη Διαχείριση Έργων: Ανάγκες & Προοπτικές"

στο Κτίριο Διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου στις 13 & 14 Ιανουαρίου 2003.

Επιστημονικός Υπεύθυνος Διημερίδας:Π. Παντουβάκης, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ,  τηλ. 210-772.1268, fax 210-772.3781, e-mail: jpp@civil.ntua.gr.

Ηλεκτρονική σελίδα διημερίδας: http://users.ntua.gr/jpp.

Γραμματεία Διημερίδας: κ. Γ. Μαντάς (τηλ. 210-772-3411) και κ. Ι. Καμπίτη (τηλ. 210-772-3486), Fax. 210-772.3427

2nd Scientific Workshop on Project Management

The Department of Engineering Construction & Management, School of Civil Engineering, National Technical University of Greece and the Technical Chamber of Greece have organised a Scientific Workshop entitled:

"Education & Professional Training in Project Management: Needs & Prospects"

at the Main Administration Building, Zografou Campus, National Technical University of Athens on 13 & 14 January 2003.

Scientific Coordinator: Dr. J.P. Pantouvakis, Assistant Professor, Tel: +30-210-772.1268, Fax:  +30-210-772.378, e-mail: jpp@civil.ntua.gr.

Workshop Website: http://users.ntua.gr/jpp

Workshop Secretariat: Mr. G. Mantas (tel. +30-210-772.3411) and Ms. I. Kampiti (tel. +30-210-772.3486), Fax. +30-210-772.3427.