Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Προγραμματισμού & Διαχείρισης Τεχνικών Έργων

National Technical University of Athens (NTUA)

 
National Technical University of Athens
School of Civil Engineering

Department of Construction Engineering & Management

 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης

Aristotle University of Thessaloniki (AUTH)

 
Aristotle University of Thessaloniki
The Polytechnic Faculty
Department of Civil Engineering
Division of Transport, Infrastructure, Management and Regional Planning
Υποστηριζόμενο από το CIB

ftpgcib.gif (626 bytes)

CIB Co-sponsored
Previous Events
Main Page
Basic Conference Data Committees Previous Events

2003 Workshop

Page Last Updated: 10/09/2004

Useful Conference Info

Πρόγραμμα Συνεδρίου / Conference Programme

Download the Conference Abstracts

 

 

Πατήστε εδώ για πληροφορίες για την ημερίδα του 2001. Πατήστε εδώ για πληροφορίες για την ημερίδα του 2003.
Press here for information on the 2001 workshop (in Greek).        Press here for information on the 2003 workshop.

 

Visit the nCPM Web Site